Aktualności

ikona kalendarza 09/09/2020

1.Termin wpłat na rachunki bankowe przedszkola - do 15 każdego miesiąca
2.Informacje o wysokości opłat w danym miesiącu można uzyskać telefonicznie od Intendenta i Wicedyrektora

3.Numery rachunków;

            Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu: 54 1440 1026 0000 0000 1252 9414

            Opłata za wyżywienie: 66 1440 1026 0000 0000 1252 9392

 

4.Wyżywienie naliczane jest "z góry" -  za cały miesiąc (liczba dni x koszt posiłków). Wyżywienie "nie wykorzystane" z powodu nieobecności dziecka odliczane jest w następnym miesiącu.

5.Pobyt ( koszt godzin pobytu dziecka w przedszkolu) rozliczany jest "z dołu",  po upływie miesiąca
6.Dzieci 6 letnie ( z rocznika 2014) ze względu na obowiązek edukacji przedszkolnej nie płacą za pobyt a jedynie za wyżywienie

Data wydarzenia: 
09/09/2020

ikona kalendarza 09/09/2020

W roku szkolnym 2020/2021 w poszczególnych grupach pracują;

 

Grupa I

Helena Bielicka - nauczyciel - wychowawca

Barbara Bogdanowicz - wicedyrektor - wychowawca

Hanna Gągała - dyrektor - wychowawca

Maria Wyczyńska - pomoc nauczyciela

Anna Tomasiewicz - pracownik obsługi

 

Grupa II

Barbara Biadała - nauczyciel - wychowawca

Małgorzata Śliwecka - nauczyciel - wychowawca

Kinga Trzeciak - pracownik obsługi

 

Grupa III

Urszula Semianów - nauczyciel - wychowawca

Alicja Rogowska - nauczyciel - wychowawca

Beata Strychacka -  pracownik obsługi

 

Grupa IV

Marzena Szczygielska - nauczyciel - wychowawca

Katarzyna Malczewska - nauczyciel - wychowawca

Anna Milewska -  pracownik obsługi

 

Grupa V

Joanna Sobisz - nauczyciel - wychowawca

Barbara Ostrowska - nauczyciel - wychowawca

Alicja Michałowska -  pracownik obsługi

 

W przedszkolu realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego -

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20170000356

W ramach podstawy programowej we wszystkich grupach wiekowych będą prowadzone zajęcia z j. angielskiego - w gr I i II w wymiarze 0,5 godziny w tygodniu, w grupach III, IV i V,  w wymiarze 1 godz. w tygodniu.

Religia , dla chętnych Rodziców prowadzona będzie tylko w grupach starszych, tj III, IV i V

Zajęcia z j angielskiego rozpoczną się od 14.09.2020 - nauczyciel prowadzący:

Beata Przeżdziak

Religię prowadzi :  nauczycielka: Zdzisława Gabas, zajęcia rozpoczną się od X,

po zebraniu deklaracji od Rodziców

ikona kalendarza 09/09/2020

Zachęcamy Państwa do ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków

W poprzednim roku szkolnym wychowanków przedszkola ubezpieczała  firma Aviva.

Wprawdzie zgłaszanie szkód i wypłaty odszkodowań odbywało się poza nami ale wiemy, że  Rodzice byli zadowoleni ze współpracy z Avivą.

W przypadku zainteresowania się przez Państwa ich ofertą ubezpieczenie dziecka obowiązywać będzie do końca sierpnia przyszłego roku, przez 24 godz. na dobę.

 

link do strony poprzez którą Rodzice zawierają oraz opłacają polisę.
https://twojedziecko.aviva.pl/start/?token=5D201949663FCE252BA56F3FA91F5...

ikona kalendarza 31/08/2020

Uprzejmie informujemy, że jeżeli posiadacie już Państwo Kartę Mieszkańca, to kartę należy aktywować – upoważnić do odbierania dziecka
Jak to zrobić?
1. Proszę wejść na stronę http://gdynia.pl;
2. Wybrać zakładkę "Karta Mieszkańca"
3. Po prawej stronie wybrać "Logowanie";
4. Wybrać opcje "Zaloguj się"
5. Po zalogowaniu należy wybrać zakładkę z imieniem i nazwiskiem dziecka;
6. W panelu „Moje dane” wybrać zakładkę „Przedszkole nr 18”;
7. W zakładce „Dodaj nowe upoważnienie” proszę wpisać siebie jako osoby upoważnione do odbioru Państwa dziecka podając numer "Karty Mieszkańca"

Instrukcja video: https://youtu.be/-mNODTv5A-E

ikona kalendarza 27/08/2020

Aby zapewnić dzieciom i pracownikom maksymalne warunki bezpieczeństwa we wrześniu 2020 r. przedszkole będzie działało w podwyższonym reżimie sanitarnym.
Godziny pracy przedszkola: 6.00 – 16.00.
Po godzinach pracy (po 16.00) cała placówka jest dezynfekowana, żeby przygotować ją na przyjęcie dzieci w dniu następnym.
Zgodnie z nowymi wytycznymi GIS ( z dnia 25 sierpnia 2020 r.) placówki mają zapewnić taką organizację pracy, by dzieci z poszczególnych grup nie stykały się ze sobą.

Dlatego informujemy Państwa, w jakich godzinach będą pracowały poszczególne grupy:
Grupa I: godz. 7.30 – 15.30
Gr. II: godz. 6.30 – 16.00
Gr. III: godz. 6.00 – 16.00
Gr. IV: godz. 6.00 – 16.00
Gr. V: godz. 7.00 – 16.00

Oznacza to, że jeżeli dziecko z gr. I przyjdzie przed 7.30, z grupy II - przed 6.30,  a z gr. V przed 7.00, to poczeka na przyjście swojego wychowawcy z grupą innych dzieci , z innym wychowawcą.

Nie będzie więc zachowany wymóg „nie mieszania się” dzieci.
W sprawach indywidualnych dot. godzin pobytu dziecka prosimy kontaktować się z dyrekcją.
Na tablicy ogłoszeń, w przedsionku umieszczona jest procedura dot. postepowania przedszkola w okresie zagrożenia wirusem COVID 19.
Rodzice mają obowiązek przyprowadzić do przedszkola dziecko zdrowe i złożyć stosowne oświadczenia dot. zapoznania się z ww procedurą oraz wyrazić zgodę na mierzenie dziecku temperatury.
Rodzice w oczekiwaniu na mierzenie temperatury, stoją przed wejściem głównym zachowując bezpieczną odległość -  minimum 1,5 m od siebie.
W razie temperatury podwyższonej lub widocznych objawów chorobowych, dziecko nie zostaje przyjęte do przedszkola.
Rodzice przed wejściem do placówki mają obowiązek mieć zakryte usta i nos.
W przedsionku przedszkola może jednocześnie przebywać jeden rodzic z dzieckiem/dziećmi. Na czas epidemii wprowadza się całkowity zakaz przynoszenia przez dzieci zabawek i innych przedmiotów z domu.
W pierwszych dniach września prosimy pamiętać o przyniesieniu obuwia na zmianę, zapasowych ubrań (rajstopy, koszulki, majteczki) oraz chusteczek jednorazowych.

 

ikona kalendarza 27/08/2020

Uprzejmie informujemy, że od 1 września 2020 r. , po akceptacji Urzędu Miasta Gdyni wzrosły ceny posiłków i wynoszą: śniadanie: 2,25 zł obiad: 3,75 zł podwieczorek: 1,50 zł, zatem koszt 2 posiłków (śniadanie, obiad) to 6 zł, 2 posiłków (obiad, podwieczorek) - 5,25 zł, 3 posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek) - 7,50 zł Opłaty za edukację przedszkolną (godziny pobytu) nie zmieniły się - nadal pobyt 5 godzinny jest bezpłatny, koszt każdej rozpoczętej godziny ( ponad 5 godzin) wynosi 1 zł. Odpłatność rozliczana jest elektronicznie. Obecność w przedszkolu i godziny pobytu dziecka są ewidencjonowane za pomocą czytnika umieszczonego przy wejściu głównym. i tzw Karty Mieszkańca , którą dysponują Rodzice. Przypominamy Rodzicom dzieci debiutujących w przedszkolu o konieczności wystąpienia o tzw Kartę Mieszkańca. Szczegóły na stronie internetowej: www.gdynia.pl w zakładce: Karta Mieszkańca (u góry, po prawej stronie.) Prosimy nie denerwować się, jeżeli nie posiadacie jeszcze Państwo karty. We wrześniu, poradzimy sobie bez niej. Będziemy po prostu zapisywać godziny przyjścia i odebrania dziecka z przedszkola.

ikona kalendarza 25/08/2020

Od dnia 26.08.2020 r. na tablicy, w przedsionku przedszkola wywieszone będą listy dzieci z podziałem na grupy.
Kolejne informacje będziemy przekazywać Państwu na bieżąco
Rodziców dzieci „nowych” prosimy o wypełnienie druków : „Deklaracja Rodziców dot. korzystania z edukacji przedszkolnej…” i ”Istotne dane o stanie zdrowia dziecka...” oraz przesłanie scanów wypełnionych dokumentów na nasz adres mailowy; przedszkole@p18.edu.gdynia.pl

Dokumenty znajdują się w galerii zdjęć.

ikona kalendarza 21/08/2020

Drodzy Rodzice

Nadal, niestety, nie możemy powiedzieć Państwu, jak będzie wyglądała edukacja przedszkolna od września 2020 r.
Statystyki zachorowań na COVID są dla naszego województwa bardzo złe. Jeśli chodzi o przyrost zachorowań, to w sobotę, 16.08.2020 r. województwo pomorskie zajęło II miejscu w kraju. W kolejnych dniach nadal pozostaje w czołówce zajmując III lub IV miejsce.
Dotąd ani MEN ani GIS nie przygotował nowych, szczegółowych wytycznych dla przedszkoli.
Do sytuacji nie odniósł się też Urząd Miasta Gdyni.
Wszystko wskazuje jednak na to, że rok szkolny rozpoczniemy w terminie, w reżimie sanitarnym tzn: maseczki, płyny dezynfekcyjne, zachowanie dystansu, być może określimy Państwu godziny przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
Prosimy o cierpliwość.
Gdy tylko uzyskamy jakieś konkretne informacje, natychmiast przekażemy je Państwu.

ikona kalendarza 22/07/2020

Uprzejmie informujemy, że w chwili obecnej nie jesteśmy jeszcze w stanie podać Państwu informacji dot. organizacji przedszkola, podziału na grupy oraz liczebności poszczególnych grup przedszkolnych. Wszystko zależeć będzie od sytuacji epidemicznej kraju i regionu oraz od stanowiska Głównego Inspektora Sanitarnego. Prosimy śledzić sytuację i odwiedzać naszą stronę internetową. Najbardziej aktualne informacje znajdą się na niej po 15 sierpnia 2020 r.

Strony