Aktualności

ikona kalendarza 09/07/2020

W dniu 12.07.2020 r. odbędzie się II tura Wyborów Prezydenckich.
Przedszkole nr 18 jest siedzibą Komisji Wyborczej nr 104.
Po zamknięciu lokali wyborczych komisje przystępują do liczenia głosów, pisania i przesyłania sprawozdań oraz wywieszania list.
Prace te mogą potrwać do wczesnych godzin porannych dnia następnego.
Z uwagi na konieczność zapewnienia przez przedszkole dzieciom i pracownikom placówki odpowiednich warunków epidemicznych i sanitarnych (dezynfekcja, wietrzenie) w dniu 13.07.2020 r. prosimy o przyprowadzanie dzieci
nie wcześniej niż na godzinę 7.30.
Decyzja została uzgodniona z Urzędem Miasta Gdyni.

ikona kalendarza 25/06/2020

Uprzejmie informujemy, że przedszkole jest w stanie zapewnić miejsca w przedszkolu wszystkim dzieciom, których rodzice wyrazili potrzebę skorzystania z opieki przedszkolnej w miesiącu lipcu 2020 r.

ikona kalendarza 24/06/2020

Drodzy Rodzice
Przedszkole nr 18 jest siedzibą Komisji Wyborczej nr 104. Lokale wyborcze w dniu wyborów otwarte są do godz. 21.00. Następnie Komisje przystępują do prac polegających na liczeniu głosów, pisaniu i przesyłaniu sprawozdań oraz wywieszaniu list. Prace te trwają zwykle do wczesnych godzin porannych dnia następnego.
Z uwagi na konieczność zapewnienia przez przedszkole dzieciom i pracownikom placówki odpowiednich warunków epidemicznych i sanitarnych (dezynfekcja, wietrzenie) w dniu 29.06.2020 r. prosimy o przyprowadzanie dzieci nie wcześniej niż na godzinę 7.30.
Decyzja została uzgodniona z Urzędem Miasta Gdyni.

ikona kalendarza 19/06/2020

Drodzy Rodzice dzieci 7 i 6 letnich, które kończą edukację przedszkolną

Jest nam przykro, że ze względu na trwającą pandemię wirusa COVID 19 i związany z nią - reżim sanitarny nie możemy pożegnać naszych wychowanków tak, jak byśmy chciały- uroczyście - na spotkaniu z piosenkami, wierszykami i z chwilami wzruszeń.
Na pamiątkę wspólnie spędzonego czasu mamy dla dzieci dyplomy i upominki.

Prosimy zgłosić się po ich odbiór:
grupa V w środę, 24.06.2020 r. w godz. od 16.00 - 17.00
grupa IV w czwartek, 25.06.2020 r. w godz. 15.00 - 16.00

Dziękujemy za współpracę i życzymy by okres wakacyjny był dla Państwa czasem odpoczynku i radości

Wszystkie dzieci, które po wakacjach rozpoczną naukę serdecznie ściskamy, dziękujemy za wspólne chwile i życzymy samych sukcesów na kolejnym etapie edukacji.
Z okazji długo wyczekiwanych wakacji życzymy naszym wychowankom dużo słońca, bezpiecznego wypoczynku, niezapomnianych wrażeń i uśmiechu na co dzień.

ikona kalendarza 11/06/2020

DAR DLA PANA JEZUSA

Kochane dzieci!
Nastał czerwiec, a to oznacza, że wakacje tuż –tuż. Coraz dłuższe i cieplejsze dni zwiastują
bliski początek swobody i zabaw na świeżym powietrzu z rodzeństwem kolegami i
koleżankami.
Nie zapominajcie jednak w tym czasie o spotkaniach z Panem Jezusem na modlitwie.
W tym miesiącu chwalimy go wezwaniami Litanii do Najświętszego Serca pana Jezusa.
Pamiętajcie też o tym, że 23 czerwca obchodzimy Dzień Ojca.

Zadania do wykonania na czerwiec
• Odmówię z rodziną Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa
• Pomogę tacie w pracach domowych
• Pomodlę się do Pana Jezusa w intencji mamy i taty

Katechetka – Zdzisława Gabas

ikona kalendarza 10/06/2020

Tematy rozmów i propozycje działań z dziećmi:

1. WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ I MAJĄ TAKIE SAME PRAWA
• Wzbogacenie wiedzy na temat życia dzieci z różnych stron świata.
• Domy Świata - jak żyją dzieci w innych krajach, na innych kontynentach
• Ukochane zabawki dzieci - czym lubimy się bawić, ćwiczenia w mówieniu - opowiadanie, opisywanie, argumentowanie
2. JESTEM SILNY - rozmowa na temat, co nam daje siłę i zdrowie (zdrowe odżywianie, ruch, odpowiedni ubiór, zabezpieczenie przed chorobami, unikanie niebezpieczeństw)
3. WAKACYJNE WYCIECZKI- rozwijanie mowy dzieci pod względem gramatycznym, znaczeniowym i dźwiękowym - rozmowy na temat: "Gdzie wybierzemy się na wakacje". Wakacyjna przygoda" , "O czym szumi morze", "Bezpieczne wakacje"
4. PORTRET TATY- praca plastyczna - malowanie farbami plakatowymi
5. LATO W PEŁNI - spacer do ogródków działkowych - rozwijanie umiejętności obserwowania i wnioskowania - obserwowanie przyrody, rozpoznawanie roślin, ptaków i owadów, przyglądanie się pracom ludzi w ogródkach, opowiadanie o swoich spostrzeżeniach, wnioskowanie
6. DODAWANIE I ODEJMOWANIE W ZAKRESIE 10 - operacje na konkretach, zabawy z dokładaniem, odkładaniem elementów (liczmanów) - wykorzystanie do zabaw: klocków, koralików, patyczków, owoców, przedmiotów codziennego użytku
7. LATAWIEC - wspólne z rodzicem wykonanie latawca z kolorowego papieru, bibuły i słomek - pogłębianie doświadczeń plastyczno - konstrukcyjnych,
8. ŁĄKA - praca plastyczna wykonana wspólnie z rodzicem na dużym arkuszu z wykorzystaniem bibuły, papieru kolorowego, materiału, włóczki - collage - rozwijanie wyobraźni twórczej

ikona kalendarza 08/06/2020

Tematy do rozmów z dziećmi w czarwcu:
• Zwierzęta, które lubimy;
• Dzieci całego świata;
• Wakacje tuż, tuż…;
• Kolory lata;

1. Próby czytania wyrazów z poznanymi literami : O, A, L, M, E, T, D, I, K, U, P, Y, B, N, S, R, G, C, J, W, F, Ł, Z, H;
2. Wyszukiwanie poznanych cyfr ;
3. Zabawy utrwalające w pamięci kształt poznanych cyfr (opisywanie wyglądu cyfry, określanie, z jakich elementów sę składa, do czego jest podobna)
4. Wyszukiwanie przedmiotów zbliżonych kształtem do cyfry ;
5. Pisanie poznanych cyfr na piasku, na kaszy, lepienie z plasteliny, układanie cząstek warzyw i owoców w kształt cyfry;
6. Zabawy z dokładaniem, zabieraniem, odkładaniem elementów zbioru, przeliczanie, podawanie wyniku działania -
7. Próby pisania cyfr w liniaturze
8. Klasyfikowanie przedmiotów ze względu na określone cechy, przeliczanie, porównywanie liczebności zbiorów;
9. Określanie i opisywanie np pierwszego, czwartego, siódmego elementu w szeregu, przeliczanie elementów
10. Zabawy głoskami - np: klaśnij w dłonie, gdy usłyszysz głoskę: "r", "t", klaśnij w dłonie, gdy usłyszysz słowo z głoską "k"
11. Wyszukiwanie w wyrazach poznanych liter;
12. Czytanie dzieciom książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek;
13. Próby czytania przez dzieci prostych zdań;

ikona kalendarza 05/06/2020

Grupa I
• Uświadomienie dzieciom ich prawa do zabawy, nauki i rozwoju.
• Kształtowanie umiejętności klasyfikowania ze względu na jedną lub dwie cechy.
• Kształtowanie prawidłowej postawy wobec swoich obowiązków - wypowiadanie się dzieci na temat ich obowiązków domowych i przedszkolnych
• Inspirowanie dzieci do podejmowania aktywności plastycznej
• Rozwijanie mowy dzieci - wypowiadanie się na temat swoich marzeń, planów wakacyjnych, sposobów spędzania czasu podczas wakacji,
• Kształtowanie umiejętności cierpliwego wysłuchiwania innych.
• Obserwowanie przyrody i zjawisk pogodowych, prowadzenie kalendarza pogody, rozumienie i posługiwanie się symbolami burzy, deszczu, wiatru, ciepła
• Rozpoznawanie na ilustracjach krajobrazów: morze, góry, las.
• Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnych wyjazdów (uwzględnienie ochrony przed słońcem).
• Usprawnianie umiejętności ruchowych poprzez ćwiczenia równoważne, wzmacniające mięśnie nóg.
• Wyrażanie swoich myśli w sposób zrozumiały dla otoczenia.
„Marsz” - wiersz

Hej, idziemy naprzód żwawo
nóżką lewą, nóżką prawą
Tup, tup, tup! Buch, buch, buch!
A kto z nami, ten jest zuch!
Radość w oczach wszystkich świeci;
Na wycieczkę idą dzieci.
Tup, tup, tup! Buch, buch, buch!
A kto z nami, ten jest zuch!

„Burza” - zabawa paluszkowa

Pada deszczyk, pada, pada (uderzamy palcem o podłogę),
coraz prędzej z nieba spada. (przebieramy wszystkimi palcami).
Jak z konewki woda leci (uderzamy całymi dłońmi o podłogę),
A tu błyskawica świeci… (prostujemy się i klaszczemy w dłonie nad głową).
Nagle grzmot !!! (Tupiemy stopami o podłogę).
I od nowa HOP (podskakujemy).

Grupa IV

• Zapoznanie dzieci z uniwersalnymi prawami i obowiązkami dzieci na całym świecie, dostrzeganie podobieństw i różnic miedzy rówieśnikami z różnych krajów
• Zdobywanie wiadomości o zwierzętach - poznawane ich nazw, wyglądu, zwyczajów oraz miejsc występowania, tworzenie kolekcji zwierząt na podstawie mapy świata
• Obserwacje przyrody i zjawisk pogodowych
• Rozwijanie kompetencji matematycznych - rozwiązywanie zadań z treścią, utrwalanie prawidłowego zapisywania działań z wykorzystaniem znaków dodawania, odejmowania, zabawy - ćwiczenia w posługiwaniu się modelami monet i banknotów
• Utrwalanie umiejętności czytania, ćwiczenia w mówieniu - poszerzanie zasobu słownictwa dzieci
• Rozwijanie zdolności uczenia się - wdrażanie do samodzielnego poszukiwania informacji w rożnych źródłach (książki, albumy)
• Utrwalanie zasad bezpieczeństwa podczas wakacji (wyjaśnienie znaków informacyjnych i ostrzegawczych, przypomnienie numerów alarmowych i sposobów wzywania pomocy, omówienie sposobów zachowania się w sytuacji obostrzeń związanych z obecną sytuacją epidemiczną)

"Wakacyjne rady" - wiersz

Głowa nie jest od parady
i służyć ci musi dalej.
Dbaj więc o nią i osłaniaj,
kiedy słońce pali.

Płynie w rzece woda,
chłodna, bystra, czysta.
Tylko przy dorosłych
z kąpieli korzystaj.

Jagody nieznane
gdy zobaczysz w borze,
nie zrywaj! nie zjadaj!
bo zatruć się możesz.

Urządzamy grzybobranie.
Jaka rada stąd wynika?
Gdy jakiegoś grzyba nie znasz,
Nie wkładaj go do koszyka.

Strony