Witaj na Przedszkole 18 w Gdyni

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.

Aktualności

05/03/2018

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 2,5 - 5 lat (nie uczęszczające na co dzień do żadnego przedszkola)

na zajęcia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne do naszej placówki.

w dniu 24.03. 2018 w godz. 9:30 - 11:30

17/02/2018

Serdecznie zapraszamy rodziców (szczególnie z grup IV i V) na spotkanie z Panią pedagog z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 3 - mgr Joanną Pankanin

w dniu 1.03.2018 o godz. 16:00

31/01/2018

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych  szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni. Rozpocznie się 26 marca 2018 roku zgodnie z  terminami przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego ustalonymi w  Zarządzeniu Nr 7434/2018/VII/O  Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31 stycznia 2018 r.