Aktualności

ikona kalendarza 28/04/2020

Informacja o gotowości do podjęcia nauki w szkole.

Uprzejmie informujemy, że w przedszkolu w dniu 30.04.2020 r. w godz. 10.00 – 13.00 będzie można odebrać „Informację o gotowości do podjęcia nauki w szkole”. W ww godzinach w przedszkolu dyżurować będzie wychowawca grupy.
Informacja o gotowości….”to dokument do Państwa wiadomości i nie musicie przekazywać go szkole, do której idzie Państwa dziecko.
Rodzice , którzy nie będą mogli odebrać dokumentu osobiście mogą pisemnie upoważnić do jego odbioru, inną osobę.

ikona kalendarza 23/04/2020

"Akademia dzielnicowa" - Lista ofert wybranych przez Przedszkole nr 18:

1.Warsztaty umuzykalniające z elementami muzykoterapii.
Łączny koszt brutto: 10 000,-
Realizator zajęć: NUTKOLANDIA, Katarzyna Prostak
81-178 Gdynia, ul. Krawiecka 30H/18
NIP 583 206 46 80

2.Zajęcia teatralne dla dzieci"Warsztaty małego aktora"
Łączny koszt brutto: 7 800,-
Realizacja zajęć: NUTKOLANDIA, Katarzyna Prostak
81-178 Gdynia, ul. Krawiecka 30H/18
NIP 583 206 46 80

3.Język angielski dla dzieci
Łączny koszt brutto: 8 000,-
Realizacja zajęć: LEONARDO SHOOL- CentrumEdukacji Małgorzata Ilnicka
81-187Gdynia, ul. Jantarowa13/2
NIP 586 209 65 90

"Szkoła Mistrzów" - Lista ofert wybranych przez Przedszkole:

1.Jazz dla ucha malucha" -Szkolenie dla nauczycieli- edycja Jesień/Zima, edycja Wiosna/Lato
Łączny koszt brutto: 3 000,-
Realizator zajęć: Malu. Centrum Muzyki i Nauki.Katarzyna Laszkowska-Dwojakowska
ul. Morska74/23, 81-225 Gdynia
NIP 8442280785

ikona kalendarza 21/04/2020

Wiosna w pełni, a my nie możemy cieszyć się nią jak co roku. Oto moje propozycje słówek, piosenek i wierszyków do zabawy i ćwiczenia języka angielskiego w domu

Spring - wierszyk
Spring makes the world a happy place,
you see a smile on every face.
Flowers come out and birds arrive.
Oh, isn’t it grand to be alive!

Tłumaczenie:
A happy place – szczęśliwe miejsce
A smile – uśmiech
On every face – na każdej twarzy
Birds arrive – ptaki wracają

April rain - wierszyk
Rain, rain, rain, April rain.
You are feeding seeds and grain,
You are raising plants and crops
With your brightly sparkling drops.

Tłumaczenie:
Deszczu, deszczu, deszczu, kwietniowy deszczu
ty karmisz nasiona i ziarna
ty podnosisz rośliny i uprawy
Twoimi błyszczącymi kroplami

Tłumaczenie na język polski nie jest rymowane i tak ciekawe jak wersja angielska wierszyka.
Słowniczek obrazkowo - wyrazowy związany z tematem znajduje się w galerii

Propozycje piosenek:
Piosenka https://www.youtube.com/watch?v=gAcDUEgMgmY piosenka o kwiatach i kolorach
Piosenka https://www.youtube.com/watch?v=oybEMWW23uU piosenka o owadach
Piosenka https://www.youtube.com/watch?v=5gs8_VUSnMQ piosenka o głodnej gąsienicy

Prawidłową wymowę słówek można sprawdzić wpisując je np. w tłumacza Google i naciskając ikonkę głośniczka.

ikona kalendarza 21/04/2020

Rola onomatopei w rozwoju mowy dziecka.

W wypowiedziach, które dorośli próbują dostosować do możliwości dzieci ważne miejsce zajmują onomatopeje.
Są to zleksykalizowane twory językowe, mogące przybierać różnorodną postać, będące próbą naśladowania, czy też opisu otaczających zjawisk dźwiękowych. Ze względu na różnice formalne oraz strukturalne dzieli się je na wyrażenia i wyrazy onomatopeiczne. Wyrażenia onomatopeiczne obejmują: gesty dźwiękowe typu: cyt (milczeć); dźwięki naturalne typu: be, me oraz quasi naturalne typu: miauuuu (głos kota).
Onomatopeje nie zawsze są bezpośrednim i dokładnym naśladownictwem. Są zwykle opracowane społecznie.
Stosowanie onomatopei nie budzi takiego protestu jak używanie zniekształceń fonetycznych czy nadużywaniu zdrobnień. Mają one swoje miejsce w wypowiedziach kierowanych do dzieci. Dorośli tworząc je, chcą wprowadzić ułatwienie, zbliżyć się do dziecięcego sposobu mówienia. Są także dość licznie reprezentowane w języku samych dzieci. Choć zdarza się, że dziecko samo tworzy wyrazy dźwiękonaśladowcze, to jednak częściej przejmuje je od dorosłych.
Pobawmy się więc z dziećmi odtwarzając różne odgłosy na podstawie np. wierszy Juliana Tuwima

• „Lokomotywa” – to majstersztyk, jeśli chodzi o warstwę brzmieniową wiersza. Zastosowane w nim czasowniki i wykrzykniki dźwiękonaśladowcze doskonale oddają ciężar lokomotywy, a także momenty, w których wydobywa się z niej para.
Oprócz zastosowanych wyrazów dźwiękonaśladowczych możemy zauważyć specyficzną rytmizację, polegającą na powtórzeniu krótkich wyrazów.

• „Ptasie radio” - w którym to słychać melodię ptasiego śpiewu.

Onomatopeje są dość bogato reprezentowane w mowie dzieci w wieku przedszkolnym. Naturalność i uniwersalność, a także ich barwność sprawia, że nie znikają całkowicie także w późniejszych etapach rozwoju mowy i są wykorzystywane również przez ludzi dorosłych jako środki stylistyczne wzbogacające, ubarwiające wypowiedź.
Mają również swoje miejsce w praktyce logopedycznej. Służą do usprawniania funkcji oddechowej, fonacyjnej i artykulacyjnej oraz do ćwiczeń leksykalnych. Są pomocne w ukierunkowanym treningu słuchowym nastawionym na wyrobienie wrażliwości na cechy prozodyczne mowy (akcent, melodia, iloczas, siła dynamiczna, rytmiczność, głośność, tempo, pauzy, wysokość i tembr głosu) oraz na ćwiczenia uwagi i spostrzegawczości słuchowej, a także rozwijanie pamięci słuchowej.

Elżbieta Mudlaf-Krupok

ikona kalendarza 21/04/2020

Pismo Prezydenta Gdyni Pana Wojciecha Szczurka skierowane do rodzin, które stosunkowo niedawno zamieszkały w Gdyni znajduje się w galerii - wersje w języku polskim i ukraińskim.

ikona kalendarza 15/04/2020

Informację o wysokości opłaty za przedszkole uzyskać można pod nr telefonu:

Intendent: 502 875 273
Wicedyrektor : 512 456 897

ikona kalendarza 14/04/2020

AKADEMIA DZIELNICOWA w naszym przedszkolu!

Celem programu jest podniesienie jakości życia mieszkańców Gdyni: dzieci, młodzieży i ich rodziców, poprzez wspieranie ich wszechstronnego rozwoju oraz realizację indywidualnych potrzeb w zakresie szeroko rozumianej opieki i edukacji.

Realizatorem zadań może być każdy podmiot i osoba prowadząca działania w obszarze edukacji, wspomagania rozwoju i opieki nad dziećmi w gdyńskich dzielnicach.

Na czym polega Program?
Jeśli działacie Państwo w obszarze edukacji i opieki nad dziećmi, możecie zgłosić chęć udziału za pomocą FORMULARZA, który wypełniony należy wysłać do 16 kwietnia na adres naszego przedszkola : przedszkole@p18.edu.gdynia.pl
i zaproponować działania, które chcielibyście realizować w naszej placówce

Program potrwa do końca 2021 roku.
Miasto Gdynia przeznacza na ten cel łącznie 1 000 000 zł ze swojego budżetu!

Jakie działania będą realizowane w gdyńskich szkołach w ramach Programu?
W ramach programu mogą być realizowane między innymi zajęcia edukacyjne, rytmika, spotkania z logopedą, warsztaty tematyczne, zajęcia plastyczne, sensoryczne, dedykowane dzieciom lub całym rodzinom.

Projekty będą mogły się odbywać w przedszkolach i szkołach, jak też klubach opieki oraz lokalach spełniających określone prawnie wymagania dotyczące bezpieczeństwa dzieci.

Jak wygląda wynagrodzenia za realizowane działania?
Aż 90% wartości umowy będzie przekazana na konto realizatora zajęć do 3 dni od podpisania umowy, druga transza w wysokości 10% wartości umowy – po zakończeniu realizacji zajęć.

Harmonogram:
Etap 1: Do 16 kwietnia 2020:
– złożenie wniosku

Etap 2: do 20 kwietnia 2020:
– ustalenie i opublikowanie listy wszystkich organizatorów zajęć na www.edukacja.gdynia.pl oraz stronie internetowej każdej placówki uczestniczącej w Programie

Etap 3: 20-30 kwietnia 2020:
– zawarcie umów: 90% wartości umowy będzie przekazana na konto realizatora zajęć do 3 dni od podpisania umowy, druga transza w wysokości 10% wartości umowy – po zakończeniu realizacji zajęć.

Etap 4: 1 września 2020-31 grudnia 2021:
– realizacja zajęć

AKADEMIA DZIELNICOWA jest częścią FALOCHRONU DLA EDUKACJI – działań Miasta Gdyni mających na celu pomoc dla mieszkańców w sytuacji epidemii.

Link do formularza zgłoszeniowego dla realizatorów zajęć w ramach programu Akademia Dzielnicowa:
http://edukacja.gdynia.pl/falochron-dla-edukacji/

ikona kalendarza 12/04/2020

DEAR PARENTS/Drodzy Rodzice,

Ponieważ nie mogę spotykać się z dziećmi na zajęciach języka angielskiego, zachęcam do wspólnych zabaw z dziećmi w domu. Wspólne oglądanie krótkich bajeczek po angielsku, czy słuchanie prostych i wpadających w ucho angielskich piosenek jest dobrym i łatwym sposobem na pozostawanie w kontakcie z tym językiem. Przekazuję Państwu kilka linków do piosenek dla dzieci
Słownictwo na czas Świat Wielkanocnych :
Easter – Wielkanoc
Happy Easter – Wesołych Świąt Wielkanocnych
Easter egg – pisanka
Easter basket – koszyczek wielkanocny
Easter chick – kurczaczek wielkanocny
Sugar lamb – baranek cukrowy

Piosenka: https://www.youtube.com/watch?v=Tyyh8rhwKQ8
Piosenka: https://www.youtube.com/watch?v=CzYplxl_RAc
Piosenka: https://www.youtube.com/watch?v=dI5bj8iMTz8
Bajka: https://www.youtube.com/watch?v=PrNI1m5jBC4&t=185s

ikona kalendarza 10/04/2020

Życzenia świąteczne znajdują się w galerii zdjęć.

Strony