Aktualności

ikona kalendarza 12/05/2020

Prosimy o zapoznanie się z listem do Państwa i wypełnienie ankiety. Z uwagi na konieczność "opracowania" danych z ankiety do jutra prosimy o wypełnienie jej i przesłanie na adres przedszkola lub na skrzynki poszczególnych grup, do końca dzisiejszego dnia, bądź do rana dnia jutrzejszego.

Ankieta znajduje się w galerii zdjęć.

Szanowni Państwo,

Od momentu podjęcia przez rząd decyzji o otwarciu żłobków i przedszkoli z dniem 6 maja, dla Samorządu Gdyni priorytetem było właściwe zdiagnozowanie potrzeby tego otwarcia wśród rodziców oraz uzyskanie szczegółowych wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego w tej sprawie. Początkowe, ogólne rekomendacje, nie były bowiem wystarczające,by podjąć decyzję, w której stawką jest bezpieczeństwo dzieci, ich rodzin, a także pracowników placówek.

Chęć skorzystania z usług żłobków i przedszkoli od 6 maja wyraziło w Gdyni zaledwie 15 % rodziców. W późniejszych dniach pojawiły się również wytyczne MZ i GIS, które pozwoliły nam niezwłocznie przystąpić do przygotowania bezpiecznych procedur otwarcia, by sprostać oczekiwaniom tych rodziców, którzy z różnych względów nie mogą już dłużej zapewniać opieki w warunkach domowych.

Wytężona praca i zaangażowanie przez nas ekspertów różnych dziedzin pozwoliły–w poczuciu pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci –wypracować rozwiązania, które zaczęliśmy już wdrażać. Umożliwia to uruchomienie działalności żłobków i przedszkoli publicznych już od najbliższego poniedziałku, 18 maja.

 Podejmując decyzję o skorzystaniu z oferty naszych placówek,należy mieć jednak na uwadze zmiany, jakie nastąpią w ich funkcjonowaniu. Jedną z najważniejszych, narzuconą przez Głównego Inspektora Sanitarnego, jest ograniczenie liczebności grup –do 12-14 dzieci, co oznacza,że będą one działały w znacznie ograniczonym zakresie. Dodatkowo obowiązywać będą nowe procedury dotyczące sposobu przyprowadzania i odbierania dziecka z placówki, zasad dezynfekcji rąk i pomieszczeń, stosowania środków ochrony osobistej, zasad korzystania z placów zabaw, zmianowości grup, obowiązkowego pomiaru temperaturyczy sposobu postępowania w przypadku podejrzenia choroby.

Decyzja o rozpoczęciu działalności żłobków i przedszkoli po wdrożeniu szeregu nowych procedur i wyposażeniu w dodatkowy sprzęt ochronny jest efektem rozważnego podejścia Samorządu Gdyni do systemu opieki nad dziećmi, ale ostateczna –o skorzystaniu z usług–leży po Państwa stronie–Rodziców i Opiekunów najmłodszych gdynian. Z pewnością musi być podjęta z uwzględnieniem pewnego ryzyka. Z wielką troską i odpowiedzialnością wypracowywano nowe zasady, ale obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce niestety nie może pozwolić nam zagwarantować, że w placówkach nie wystąpią zachorowania na Covid-19.Nawet najbardziej restrykcyjne zasady w żadnym stopniu nie pozwolą ograniczać, czy też rejestrować aktywności dzieci i ich rodzin w czasie wykraczającym poza obecność w żłobku i przedszkolu, a to właśnie aktywność poza placówką, liczba spotykanych osób, czy odwiedzane miejsca mogą powodować zachorowania wśród innych członków grupy żłobkowej lub przedszkolnej.

Pragniemy także zwrócić uwagę na konieczność przygotowania dzieci do powrotu do żłobków i przedszkoli, które będą działać w zupełnie nowych warunkach. Wytyczne GIS oraz wypracowane dla dobra i bezpieczeństwa dzieci procedury mogą powodować dodatkowy stres i konieczność adaptacji do nowych warunków. Czynnikiem stresującym może być na przykład trafienie do grupy z nowymi dziećmi czy przydzielenie innego opiekuna, który w ubraniu ochronnym możepo prostu wzbudzać niepokój. Przygotowując zatem siebie i dziecko do powrotu, warto z nim porozmawiać, na przykład korzystając z materiałów opracowanych przez UNICEF:

Przypominamy również, że rodzicom dzieci do lat 8, którzy zdecydują się na pozostanie z nimi w domu, do 24 maja nadal będzie przysługiwał zasiłek opiekuńczy, a osoby które zdecydują się nie korzystać z usług żłobków, do 30 czerwca będą zwolnione z opłaty.

Chęć zgłoszenia dziecka do żłobka lub przedszkola należy wyrazić do dnia13 maja 2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej. Szczegółowe procedury postępowania znajdą Państwo nastronach internetowych poszczególnych jednostek. Samo zgłoszenie nie daje jednak gwarancji możliwości skorzystania z usług żłobka lub przedszkola od 18 maja. Zgodnie z wytycznymi krajowymi, w pierwszej kolejności z usług korzystać będą mogli m.in. pracownicy służb mundurowych, systemu ochrony zdrowia, pracownicy handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a dostępność dla innych osób będzie uzależniona od liczby wolnych miejsc uruchomionych zgodnie z nowymi wytycznymi określonymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Pragniemy Państwa –z pełną odpowiedzialnością –zapewnić, że dołożyliśmy wszelkich starań, aby chronić zdrowie Państwa dzieci i rodzin oraz pracowników żłobków i przedszkoli. Zdajemy sobie sprawę, że wprowadzone obostrzenia mogą sprawiać wiele trudności. Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się stawić im czoła.

Życzymy dużo zdrowia!

Bartosz Bartoszewicz Wiceprezydent Miasta Gdyni

Dyrektorzy Przedszkoli Publicznych

Dyrektorzy Żłobków Publicznych

Pracownicy Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdynia

Pracownicy Gdyńskiego Centrum Zdrowia

ikona kalendarza 11/05/2020

WSZYSCY MAMY MATKĘ W NIEBIE Kochane dzieci! Rozpoczęliśmy maj. Dla wielu ludzi to najpiękniejszy miesiąc w roku. Świat wygląda jak wspaniale utkany dywan rzucony pod stopy Matce Bożej, bo to przecież miesiąc szczególnie Jej poświecony. W tym pięknym majowym czasie ludzie gromadzą się w kościele lub przy kapliczkach aby słowami modlitwy i pieśnią otoczyć Maryję, jak wiankiem z pięknych kwiatów. Każdy człowiek czy duży czy mały wie, że Maryja to nasza Matka w niebie. Ona jest zawsze z nami i nam błogosławi. Nigdy o tym nie zapominajmy! Zachęcam was do tego, abyście również pamiętali o swoich mamach i każdego dnia wyrażali jej wdzięczność za to że was kocha i że się o was troszczy. Każda mama na świecie chciałaby usłyszeć od swojego dziecka wiele słów miłości, czułości i podziwu. Pamiętajcie zatem o tym, by tę wdzięczność okazywać jak najczęściej Kochajcie Matkę Boża w niebie i waszą mamusię ! Pozdrawiam was bardzo gorąco Pani Zdzisia - katechetka

ikona kalendarza 11/05/2020

Miasto Gdynia przygotowuje się do otwarcia w dniu 18 maja 2020 r. placówek przedszkolnych. Będą one musiały dostosować swoją działalność do restrykcji Głównego Inspektora Sanitarnego. Aby odpowiednio zorganizować pracę opiekuńczą będziemy potrzebowali informacji m. in. dot. Państwa potrzeb, miejsca zatrudnienia, godzin pobytu dziecka... Miasto przygotowuje stosowną ankietę, która znajdzie się jutro (12.05. 2020 r. ) na naszej stronie internetowej i na stronie internetowej Miasta. Prosimy o pilne udzielenie odpowiedzi i przesłanie ich na nasz adres e mail: przedszkole@p18.edu.gdynia.pl, bądź na skrzynki poszczególnych grup.

ikona kalendarza 04/05/2020

Grupa I

Tematy rozmów i zabaw z dziećmi - maj

1.KTO TY JESTES POLAK MAŁY
• Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi Polski,
• Wzbogacenie słownictwa o nowe wyrazy: flaga, hymn, godło, herb,
• Budzenie szacunku do symboli narodowych,
• Budowanie patriotyzmu i przywiązania do ojczyzny

2. NA WIEJSKIM PODWORKU
• Poznanie życia zwierząt na wsi,
• Uwrażliwienie na piękno i bogactwo przyrody,
• Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według określonych cech,
• Porównywanie liczebności zbiorów,
• Nabywanie umiejętności formułowania swobodnych wypowiedzi i prowadzenia rozmowy

3.ZABAWY Z MAMĄ I TATĄ
• Kształtowanie umiejętności mówienia o uczuciach do mamy i taty, pogłębianie szacunku do członków rodziny
• Integracja rodziny,
• Kształtowanie postaw empatycznych wobec innych

4.WYCIECZKA DO ZOO
• Uświadomienie dzieciom, że zwierzęta mają swoje prawa,
• Rozumienie konieczności ochrony niektórych gatunków zwierząt,
• Zapoznanie się ze zwierzętami egzotycznymi,
• Poszerzanie wiadomości na temat weterynarza,
• Budzenie wrażliwości na potrzeby zwierząt

Grupa II

Zadania na maj:

1. Polska - moja ojczyzna;
• wykonanie polskiej flagi metodą wyrywanki,
2. Zwierzęta w zagrodzie;
• poznawanie wybranych zwierząt hodowlanych,
• praca plastyczna - malowanie farbami na temat "wiejska zagroda",
3. Wiosenna łąka;
• poznanie i nazywanie rosnących kwiatów,
• rozmowy z rodzicami na temat pożyteczności pszczół i innych owadów
"Ul - domek dla pszczół" - praca plastyczna dowolną metodą,
4. Ćwiczenia matematyczne;
• uczymy się mierzyć (krokami, stopa za stopą, miarą krawiecką, linijką),
5. Matematyka jest ciekawa;
• dodawanie i odejmowanie na konkretach (podejmowanie różnych działań - dokładanie i odkładanie elementów, przeliczanie)
6. Moja mama;
• wykonanie sałatki owocowej dla mamy.

Grupa IV

Zadania dydaktyczne - maj

• Rozmowy z dziećmi o Polsce, jako kraju, w którym mieszkamy i który należy do Unii Europejskiej.
• Poznanie znaczenia słów: ojczyzna, kraj, stolica, oraz wyjaśnienie symbolu Unii Europejskiej. (Flaga europejska jest symbolem nie tylko Unii Europejskiej, ale również jedności, solidarności i harmonii między narodami Europy. Na fladze przedstawiony jest okrąg złożony z dwunastu złotych gwiazd na błękitnym tle. Liczba gwiazd nie jest liczbą państw członkowskich)
• Utrwalenie nazw polskich miast, oglądanie w albumach i atlasach jak wyglądają różne polskie krajobrazy, jakie zwierzęta i rośliny można zobaczyć w Polsce.
• Zainteresowanie regionem, w którym mieszkają dzieci.
• Rozmowy z dziećmi o tym, jakie miejsce zajmują książki w naszym życiu, do czego służą, jakie informacje można w nich znaleźć itp..
• Utrwalenie znajomości nazw związanych z relacjami w rodzinie: rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, krewni, itp.
• Uczenie dzieci nazywania emocji - nazywanie uczuć i emocji towarzyszących im podczas różnych aktywności ( lubię, gdy ..., jestem zadowolony....., złości mnie...)
• Ćwiczenie odporności emocjonalnej podczas różnorodnych zabaw i gier.
• Utrwalenie treści i znaczenia przysłowia: „ Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie ‘.
• Próba nazywania uczuć, związanych ze słuchaniem i tworzeniem "własnej muzyki" , działalność plastyczna - "malowanie muzyki" (wesoła, smutna, szybka, wolna)
• Codzienne utrwalanie poznanych liter.
• Doskonalenie umiejętności określania głosek na początku, na końcu i w środku wybranych słów.
• Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej.
• Rozwijanie umiejętności matematycznych; klasyfikowanie przedmiotów, definiowanie podobieństw i różnic; ćwiczenia w przeliczaniu obiektów; utrwalanie stron prawa- lewa.

Grupa V

Tematy do rozmów i działań z dziećmi:

• Rola, jaka odgrywają w naszym życiu książki;
• Łąka i jej mieszkańcy;
• Rodzina i różne zawody wykonywane przez rodziców
• Zwierzęta, jakie hodujemy w domu lub jakie chcielibyśmy mieć;
• Próby czytania wyrazów złożonych z z poznanych liter : O, A, L, M, E, T, D, I, K, U, P, Y, B, N, S, R, G, C, J, W, F, Ł, Z;
• Poznanie cyfr: 0, 9, 10; (tworzenie zbiorów 9 i 10 -elementowych, wskazywanie i opisywanie dziewiątego i dziesiątego elementu zbioru, zabawy utrwalające w pamięci kształt cyfr: 0, 9 , 10; wyszukiwanie w najbliższym otoczeniu poznanych cyfr - numery domów, numery autobusów, rejestracje samochodów
• Pisanie cyfr 0, 9, 10 na piasku, na kaszy, na papierze , układanie z cząstek warzyw i owoców w kształtu cyfry: 9 i 0
• Ćwiczenia w dokładaniu i odbieraniu elementów, tak by w zbiorze było 0,9,10 elementów
• Klasyfikowanie przedmiotów ze względu na ich określone cechy , przeliczanie, porównywanie liczebności zbiorów;
• Zabawy głoskami - pierwsza, ostatnia głoska, głoski w środku wyrazu, liczenie głosek,
• Wyszukiwanie poznanych liter w tekscie

ikona kalendarza 04/05/2020

1. Bajki

Odkrycie tematu zajęć - rebus fonetyczny
Na stoliku rozłożone obrazki przedstawiające różne przedmioty, których pierwsze głoski złozone w całośc utworzą temat zajęć: "Bajki"
Np B - buty
A - arbuz
J - jajko
K - kotek
I - igła
Zadaniem dziecka jest wypowiedzenie nazwy przedmiotu, wyodrębnienie pierwszych głosek , zapamiętanie i utworzenie z nich słowa

Rozwiązywanie zagadek - rozpoznawanie bajek i postaci z bajek

Calineczka
Tylko cal wysokości
miała ta dzieweczka,
dlatego też jej imię
brzmiało.
Kopciuszek
Jaka to dziewczynka:
Ma roboty wiele,
A na wielkim balu
Gubi pantofelek.
Złota rybka z bajki o "O rybaku i złotej rybce"
Uwolniona,
Zapluskała złocistym ogonem
Rybaka - uszczęśliwiła,
Lecz nie jego żonę.
Czerwony Kapturek
Chociaż kłopoty
Z wilkiem miała,
Wyszła z opresji
zdrowa i cała
Krasnoludki z bajki "Królewna Śnieżka"
Jakie to maluchy
Zawsze są brodate
I ciężko pracują
I zimą, i latem?
Jaś i Małgosia
Jakie imiona mają
braciszek i siostrzyczka,
którzy w lesie spotykają
chatkę zrobioną z piernika.
Śpiąca Królewna
Każda królewna, a tym bardziej ona,
uważać winna na wrzeciona
Baba Jaga
Piernikowy daszek, lukrowana ściana.
Kto w tym domku mieszka?
Postać dobrze znana. Baba Jaga
Brzydkie kaczątko
Gdy myślało, że już zawsze takie brzydkie będzie,
nagle stało się łabędziem. Brzydkie kaczątko
Pinokio
Drewniany pajacyk, co się trochę lenił
i pewnego ranka w osiołka się zamienił.

Rozwiązywanie zagadek, rozmowy o bohaterach bajek można wykorzystać jako inspiracja do aktywności plastycznej - malowania ulubionej postaci, bądż (co dzieci bardzo lubią) wykonania własnej książeczki obrazkowej.
Do wykonania takiej książeczki wystarczy zwykła kartka z bloku rysunkowego formatu A4 złożona na 4 części , zszyta z boku, kredki lub kolorowe pisaki,

2. Zagadki patriotyczne

Jest biało-czerwona, każdy to pamięta,
wywieszasz ją w oknie w dniu narodowego święta.
Przypomina o tym, jak ważna jest odwaga,
bo to nasza polska, biało-czerwona… (flaga)

Na tle czerwonym skrzydła rozkłada,
na swoją głowę koronę wkłada.
Ma dziób, ostre szpony, jest w białym kolorze,
wiesz już na pewno, ten ptak to… (orzeł)

W tym mieście od dawna drapie chmury,
znany każdemu Pałac Kultury.
Są piękne, zielone Królewskie Łazienki
i pomnik owianej legendą Syrenki.
Wiesz już na pewno, prosta to sprawa,
miasto, o którym mówię, to… (Warszawa)

Wisła pędzi jak szalona,
nikt jej pieszo nie pokona.
Z odpowiedzią nikt nie czeka,
to najdłuższa w Polsce… (rzeka)

Dzieci (starsze) bardzo lubią mapy dlatego można zaproponować im zabawę z kolorowaniem naszego województwa, zaznaczaniem stolicy, miejsc gdzie są góry, rysowaniem na mapce takich symboli polskich miast: jak smok wawelski, syrenka warszawska itp

Mapka do wykorzystania znajduje się w galerii

ikona kalendarza 01/05/2020

Szanowni Rodzice,

Miasto Gdynia nie otworzy żłobków i przedszkoli z dniem 06.05.2020 r
Stanowisko Urzędu Miasta Gdyni znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/czekamy-na-wytyczne-jak-otworzyc-zl...

ikona kalendarza 29/04/2020

Na prośbę Urzędu Miasta musimy zebrać od Państwa odpowiedzi na pytanie:

"Czy w Państwa przypadku niezbędna jest opieka przeszkolna dla Państwa dziecka od 6.05."

Ankieta , w żadnym przypadku nie jest to deklaracją Miasta, że otworzy przedszkola na "normalnych warunkach".
Dotąd nie ma żadnych wytycznych Ministerstwa Zdrowia, co do warunków, jakie powinny być spełnione - jak zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i pracownikom, jaka powinna być maksymalna ilość dzieci w sali ( jeśli np 1 dziecko na 15 m2, to w przypadku sal przedszkolnych jest to ok. 3 dzieci w sali) itd
Zapowiedź otwarcia przez Miasto placówek przedszkolnych spowoduje też prawdopodobnie rezygnację z zasiłku opiekuńczego dla wszystkich mieszkańców.
To są jednak tylko nasze i Miasta, przypuszczenia, bo tego oraz wielu innych rzeczy jeszcze nie wiemy.
Prosimy zatem, jeśli to możliwe o pilne udzielenie odpowiedzi na ww pytanie na nasz adres e- mail: przedszkole@p18.edu.gdynia.pl
Dziękujemy

Strony