Regulamin konkursu na kartkę świąteczną.

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr.18 w Gdyni.
2. Konkurs organizowany jest na terenie przedszkola i przeznaczony jest wyłącznie dla dzieci
uczęszczających do Przedszkola nr. 18.
3. Oddanie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz wszelkich decyzji podejmowanych przez organizatora w związku z przebiegiem i rozstrzygnięciem Konkursu.
II. Cele konkursu:
- rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej dzieci,
- rozwijanie wrażliwości estetycznej,
- stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych,
- kultywowanie tradycji wykonywania kartek bożonarodzeniowych,
- umożliwienie dzieciom przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
III. Harmonogram Konkursu
03.12.2020r. - rozpoczęcie konkursu oraz początek przyjmowania prac konkursowych;
11.12.2020r. - zakończenie przyjmowania prac konkursowych,
14.12.2020r. - rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród, ogłoszenie wyników.
IV. Uczestnictwo w Konkursie
1. W Konkursie może wziąć udział dziecko uczęszczające do Przedszkola nr.18 w Gdyni.
2. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie przez dziecko we współpracy z rodzicem kartki świątecznej dowolną techniką, o wielkości max A5.
3. Do każdej pracy powinna być dołączona informacja o jej autorze (imię i nazwisko autora pracy, grupa wiekowa).
4. Jeden uczestnik wraz z rodziną może wykonać tylko jedną pracę, a do dekoracji należy wykorzystać zewnętrzną część kartki. Praca konkursowa powinna być pracą własną, nigdzie wcześniej nie publikowaną i nie przedstawianą na innych konkursach. Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o powyższych faktach.
5. Prace należy składać u wychowawcy grupy wiekowej, do której uczęszcza dziecko.

Data wydarzenia: 
03/12/2020