Aktualności

ikona kalendarza 26/09/2020

Sprawozdanie finansowe z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020
(od 1.09.2019 r. - 31.08.2020 r.)

Stan gotówki w kasie na dzień 01.09.2019 r. 1024,59 zł

Przychody
(wpływy ze składek Rodziców) od 01.09.2019 r. do 31.03.2020 r. 18228,00 zł
---------------
RAZEM: 19252,59 zł

Rozchody w okresie od dnia 01.09.2019 r. do dnia 31.08.2020 r.

1. Pomoce naukowe (zakup piłek, strojów jasełkowych) 71,31 zł
2. Przedstawienia teatralne (4) 1 620,00 zl
3. Bal karnawałowy 600,00 zł
4. Koncert 370,00 zł
5. Teatrzyk on-line 300,00 zł
6. Paczki świąteczne 5 335,93zł
7. Prezenty na zakończenie roku "zerówek" 801,93zł
8. Wydatki gospodarcze
(zakup kawy, herbaty, słodyczy na uroczystości) 711,19zł
zlecenie badania czystości głów
9. Wydatki administracyjne (zakup druków KP) 151,98 zł
10. Rytmika dla wszystkich grup 5 200,00 zł
11. Warsztaty literackie (Warsztat wyobrażani) 1 610,00 zł
---------------

RAZEM: 16 777,34 zł

Stan gotówki na dzień 31.08.2020 r. : 2475,25 zł

ikona kalendarza 26/09/2020

Szanowni Rodzice, w porozumieniu z Radą Rodziców ustaliliśmy:

Od października do grudnia 2020 r. dobrowolna składka na Radę Rodziców wynosi 20 zł
Jest ona obniżona w stosunku do składki ubiegłorocznej o 8 zł w związku z koniecznością ograniczenia "działalności kulturalnej dla dzieci".
Z powodu koronawirusa nie planujemy m. in. koncertów i "przedstawień teatralnych" dla całego przedszkola.
Wytyczne GIS nie pozwalają na to by w jednym pomieszczeniu przebywało więcej niż 25 dzieci.
W bieżącym roku chcielibyśmy utrzymać: rytmikę, paczki świąteczne, upominki za udział w przedszkolnych konkursach, zakup pomocy i ewentualnie , "małe formy teatralne", czyli takie gdy artyści wchodzą z krótkim przedstawieniem do każdej z grup osobno.
Jeżeli sytuacja epidemiczna kraju ulegnie poprawie, to rozszerzymy działalność RR na rzecz dzieci i od miesiąca stycznia 2021 r. podniesiemy wysokość składki.
Składkę 20 zł miesięcznie prosimy przekazywać ( w kopercie, bądź z karteczką z nazwiskiem) wychowawcom poszczególnych grup.
Państwa wpłaty zostaną przekazane Pani Intendentce - społecznemu kasjerowi RR, która potwierdzi przyjęcie składki kwitem KP.

ikona kalendarza 24/09/2020

Szanowni rodzice dzieci z gr. II. III, IV i V

W związku z licznymi pytaniami Państwa o termin zebrań grupowych uprzejmie informujemy, że w związku z wciąż pogarszająca się sytuacją epidemiczną kraju i regionu w najbliższym czasie nie planujemy organizować zebrań.
Jeżeli sytuacja będzie ulegała poprawie to wychowawczynie poszczególnych grup spotkają się z Państwem na przełomie października i listopada, po okresie obserwowania i diagnozowana dzieci. W tym czasie nauczycielki będą mogły już przedstawić Państwu wnioski z przeprowadzonej diagnozy, poinformować jakie umiejętności i talenty ma Państwa dziecko, jak rozwijać jego zainteresowania i czy ewentualnie nie potrzebuje ono wsparcia w jakimś obszarze rozwoju.
Jeżeli ktoś z Państwa widzi konieczność wcześniejszego kontaktu z wychowawczynią, to prosimy kontaktować się i umawiać z nią telefonicznie na konsultację indywidualną.

ikona kalendarza 21/09/2020

Drodzy rodzice

Serdecznie zapraszam na zebranie dnia 24 wrzesień o godzinie 15.45.
Ze względu na sytuację epidemiologiczną prosimy o przybycie tylko jednego Rodzica oraz o nieprzyprowadzanie dzieci. Proszę również pamiętać o konieczności zasłaniania ust i nosa oraz posiadanie własnego długopisu.
Maksymalny czas zebrania to 40 minut.

Zapraszam Helena Bielicka.

ikona kalendarza 09/09/2020

1.Termin wpłat na rachunki bankowe przedszkola - do 15 każdego miesiąca
2.Informacje o wysokości opłat w danym miesiącu można uzyskać telefonicznie od Intendenta i Wicedyrektora

3.Numery rachunków;

            Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu: 54 1440 1026 0000 0000 1252 9414

            Opłata za wyżywienie: 66 1440 1026 0000 0000 1252 9392

 

4.Wyżywienie naliczane jest "z góry" -  za cały miesiąc (liczba dni x koszt posiłków). Wyżywienie "nie wykorzystane" z powodu nieobecności dziecka odliczane jest w następnym miesiącu.

5.Pobyt ( koszt godzin pobytu dziecka w przedszkolu) rozliczany jest "z dołu",  po upływie miesiąca
6.Dzieci 6 letnie ( z rocznika 2014) ze względu na obowiązek edukacji przedszkolnej nie płacą za pobyt a jedynie za wyżywienie

Data wydarzenia: 
09/09/2020

ikona kalendarza 09/09/2020

W roku szkolnym 2020/2021 w poszczególnych grupach pracują;

 

Grupa I

Helena Bielicka - nauczyciel - wychowawca

Barbara Bogdanowicz - wicedyrektor - wychowawca

Hanna Gągała - dyrektor - wychowawca

Maria Wyczyńska - pomoc nauczyciela

Anna Tomasiewicz - pracownik obsługi

 

Grupa II

Barbara Biadała - nauczyciel - wychowawca

Małgorzata Śliwecka - nauczyciel - wychowawca

Kinga Trzeciak - pracownik obsługi

 

Grupa III

Urszula Semianów - nauczyciel - wychowawca

Alicja Rogowska - nauczyciel - wychowawca

Beata Strychacka -  pracownik obsługi

 

Grupa IV

Marzena Szczygielska - nauczyciel - wychowawca

Katarzyna Malczewska - nauczyciel - wychowawca

Anna Milewska -  pracownik obsługi

 

Grupa V

Joanna Sobisz - nauczyciel - wychowawca

Barbara Ostrowska - nauczyciel - wychowawca

Alicja Michałowska -  pracownik obsługi

 

W przedszkolu realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego -

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20170000356

W ramach podstawy programowej we wszystkich grupach wiekowych będą prowadzone zajęcia z j. angielskiego - w gr I i II w wymiarze 0,5 godziny w tygodniu, w grupach III, IV i V,  w wymiarze 1 godz. w tygodniu.

Religia , dla chętnych Rodziców prowadzona będzie tylko w grupach starszych, tj III, IV i V

Zajęcia z j angielskiego rozpoczną się od 14.09.2020 - nauczyciel prowadzący:

Beata Przeżdziak

Religię prowadzi :  nauczycielka: Zdzisława Gabas, zajęcia rozpoczną się od X,

po zebraniu deklaracji od Rodziców

ikona kalendarza 09/09/2020

Zachęcamy Państwa do ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków

W poprzednim roku szkolnym wychowanków przedszkola ubezpieczała  firma Aviva.

Wprawdzie zgłaszanie szkód i wypłaty odszkodowań odbywało się poza nami ale wiemy, że  Rodzice byli zadowoleni ze współpracy z Avivą.

W przypadku zainteresowania się przez Państwa ich ofertą ubezpieczenie dziecka obowiązywać będzie do końca sierpnia przyszłego roku, przez 24 godz. na dobę.

 

link do strony poprzez którą Rodzice zawierają oraz opłacają polisę.
https://twojedziecko.aviva.pl/start/?token=5D201949663FCE252BA56F3FA91F5...

ikona kalendarza 31/08/2020

Uprzejmie informujemy, że jeżeli posiadacie już Państwo Kartę Mieszkańca, to kartę należy aktywować – upoważnić do odbierania dziecka
Jak to zrobić?
1. Proszę wejść na stronę http://gdynia.pl;
2. Wybrać zakładkę "Karta Mieszkańca"
3. Po prawej stronie wybrać "Logowanie";
4. Wybrać opcje "Zaloguj się"
5. Po zalogowaniu należy wybrać zakładkę z imieniem i nazwiskiem dziecka;
6. W panelu „Moje dane” wybrać zakładkę „Przedszkole nr 18”;
7. W zakładce „Dodaj nowe upoważnienie” proszę wpisać siebie jako osoby upoważnione do odbioru Państwa dziecka podając numer "Karty Mieszkańca"

Instrukcja video: https://youtu.be/-mNODTv5A-E

ikona kalendarza 27/08/2020

Aby zapewnić dzieciom i pracownikom maksymalne warunki bezpieczeństwa we wrześniu 2020 r. przedszkole będzie działało w podwyższonym reżimie sanitarnym.
Godziny pracy przedszkola: 6.00 – 16.00.
Po godzinach pracy (po 16.00) cała placówka jest dezynfekowana, żeby przygotować ją na przyjęcie dzieci w dniu następnym.
Zgodnie z nowymi wytycznymi GIS ( z dnia 25 sierpnia 2020 r.) placówki mają zapewnić taką organizację pracy, by dzieci z poszczególnych grup nie stykały się ze sobą.

Dlatego informujemy Państwa, w jakich godzinach będą pracowały poszczególne grupy:
Grupa I: godz. 7.30 – 15.30
Gr. II: godz. 6.30 – 16.00
Gr. III: godz. 6.00 – 16.00
Gr. IV: godz. 6.00 – 16.00
Gr. V: godz. 7.00 – 16.00

Oznacza to, że jeżeli dziecko z gr. I przyjdzie przed 7.30, z grupy II - przed 6.30,  a z gr. V przed 7.00, to poczeka na przyjście swojego wychowawcy z grupą innych dzieci , z innym wychowawcą.

Nie będzie więc zachowany wymóg „nie mieszania się” dzieci.
W sprawach indywidualnych dot. godzin pobytu dziecka prosimy kontaktować się z dyrekcją.
Na tablicy ogłoszeń, w przedsionku umieszczona jest procedura dot. postepowania przedszkola w okresie zagrożenia wirusem COVID 19.
Rodzice mają obowiązek przyprowadzić do przedszkola dziecko zdrowe i złożyć stosowne oświadczenia dot. zapoznania się z ww procedurą oraz wyrazić zgodę na mierzenie dziecku temperatury.
Rodzice w oczekiwaniu na mierzenie temperatury, stoją przed wejściem głównym zachowując bezpieczną odległość -  minimum 1,5 m od siebie.
W razie temperatury podwyższonej lub widocznych objawów chorobowych, dziecko nie zostaje przyjęte do przedszkola.
Rodzice przed wejściem do placówki mają obowiązek mieć zakryte usta i nos.
W przedsionku przedszkola może jednocześnie przebywać jeden rodzic z dzieckiem/dziećmi. Na czas epidemii wprowadza się całkowity zakaz przynoszenia przez dzieci zabawek i innych przedmiotów z domu.
W pierwszych dniach września prosimy pamiętać o przyniesieniu obuwia na zmianę, zapasowych ubrań (rajstopy, koszulki, majteczki) oraz chusteczek jednorazowych.

 

Strony