Aktualności

08/11/2019

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

"Polskie abecadło"

 

1. ORGANIZATOR:

           Przedszkole nr 18 w Gdyni

2. CELE KONKURSU

      Celem konkursu jest:

 • popularyzacja wiedzy o Polsce
 • zaangażowanie rodziców w kształtowanie postaw patriotycznych dzieci
 • rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych oraz wrażliwości artystycznej dzieci
 • promowanie uzdolnień artystycznych dzieci
 • poznawanie przez dzieci różnorodnych form i technik plastycznych

3.   UCZESTNICY

    Konkurs kierowany jest do dzieci i ich rodziców

4.  PRACA KONKURSOWA

Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:

 • temat pracy konkursowej – praca inspirowana Polską - prezentująca hasło na dowolna literę alfabetu np –„B, jak Bałtyk”,  „G, jak góry”, „G, jak Gdynia”,   W, jak Warszawa,
 • rozmiar – praca konkursowa powinna być wykonana w formacie A-4 (297 - 210 mm)  lub  A3 (297 x 420 mm)
 • forma i technika – technika płaska, wykonanie: farby, pastele, kredki, wydzieranka, wycinanka, techniki mieszane
 • praca powinna być wykonana wspólnie przez rodzica i dziecko
 • praca plastyczna powinna być podpisana.

5.  CZAS TRWANIA  KONKURSU

Prace konkursowe należy składać w przedszkolu do dnia 22 listopada   2019 r.

6.  OCENA PRAC KONKURSOWYCH, OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 • oceny prac dokona Komisja Konkursowa
 • podczas oceny prac konkursowych Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę: 
  • zgodność pracy z tematyką Konkursu,
  • kreatywność w ujęciu tematu,
  • walory artystyczne: kompozycja, kolorystyka, technika wykonania
 • komisja przyzna nagrody i wyróżnienia
 • wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy,
 • ogłoszenie wyników nastąpi: 27.11.2019 r.
18/09/2019

W nawiązaniu do ustaleń z zebrania ogólnego w dniu 10.09.2019 r. przekazujemy informacje od wybranego przez Państwa ubezpieczyciela – firmy AVIVA.

Zainteresowanych rodziców prosimy o możliwie szybkie wypełnienie formularzy, gdyż ubezpieczenie obowiązuje od 01.09.2019 r.

link do formularza elektronicznego:

https://twojedziecko.aviva.pl/?token=E76CC5EF6D0A6EB8C39F0C349B741F4CB22...

 

W celu zakupu ubezpieczenia NNW dla dziecka należy

Zawarcie ubezpieczenia grupowego:

1.Klikamy w poniższy link (szczegóły oferty).

https://twojedziecko.aviva.pl/?token=E76CC5EF6D0A6EB8C39F0C349B741F4CB22...

2. Wybieramy atrakcyjny pakiet.

3. Uzupełniamy dane rodzica i dziecka (tu znajdują się ogólne warunki ubezpieczenia).
4. Opłacamy składkę (na moja aviva).
5. Pobieramy certyfikat ubezpieczenia.

W razie pytań służę pomocą.

Z wyrazami szacunku
agent aviva nr, 314148
Maciej Angielczyk

Tel. 607769976

 

 

04/09/2019

SERDECZNIE ZAPRASZAMY RODZICÓW

NA ZEBRANIE W DNIU 10 WRZEŚNIA 2019 r. O GODZINIE 16.00.

PO CZĘSCI OGÓLNEJ ODBĘDĄ SIĘ SPOTKANIA

Z WYCHOWAWCZYNIAMI POSZCZEGÓLNYCH GRUP.

29/08/2019

    Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 1270/19/VIII/0 od dnia  1 września 2019 r. wzrasta cena wyżywienia.

Oplata za 3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek), wynosić będzie:  6, 50 zł

2 posiłki (śniadanie, obiad) – 5,20 zł

2 posiłki (obiad, podwieczorek) – 4,55 zł

1 posiłek (obiad) – 3,25 zł

1 posiłek – podwieczorek – 1,30 zł

1 posiłek śniadanie – 1,95 zł

W związku z wdrażaniem elektronicznego systemu ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu we wrześniu (do 15 .09.2019 , czyli „z góry”)  będziemy pobierali  od Państwa wyłącznie opłatę za  wyżywienie dziecka. Godziny pobytu dziecka rozliczymy w następnym miesiącu  - październiku 2019 r.

Przypominamy też  o konieczności wyrobienia tzw. Karty Mieszkańca -  szczegóły w komunikacie z maja 2019 r.

W uzupełnieniu ww komunikatu dodajemy:

Rodzic (opiekun) samodzielnie usprawiedliwia (zaznacza) nieobecność swojego dziecka.

Jeśli tego nie zrobi, to system rozpoznaje  taką sytuację, jako  obecność w przedszkolu z brakiem rejestracji wejścia i wyjścia dziecka z przedszkola i nalicza max. czas pobytu, tzn. od godz. 6.00 – 17.00.

30/05/2019

Szanowni Rodzice, w Przedszkolu nr 18 w Gdyni od 1 czerwca, 2019 r.  wprowadzamy elektroniczną ewidencję pobytu dziecka w przedszkolu.

 1. Do ewidencji obecności i rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu, służyć będzie  czytnik rejestrujący „wejście” i „wyjście” dziecka oraz indywidualna karta zbliżeniowa z przypisanym imieniem i nazwiskiem ("Karta Mieszkańca", "Karta Przedszkola");
   
 2. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu naliczana jest zgodnie z aktualną Uchwałą Rady Miasta Gdyni w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Miasta Gdyni;
   
 3. Rodzic /opiekun prawny przyprowadzając lub odbierając dziecko rejestruje to zdarzenie wsuwając kartę do czytnika umieszczonego w holu, przy wejściu do przedszkola;
   
 4. System automatycznie rejestruje godzinę przyprowadzenia lub odebrania dziecka;
   
 5. W przypadku, gdy przedszkole pełni dyżur wakacyjny i przyjmuje na ten czas dzieci z innej placówki, dopuszcza się odnotowywanie ewidencji pobytu w formie w papierowej - w „Rejestrze pobytu dziecka w przedszkolu”, przez nauczyciela prowadzącego grupę;
   
 6. System kwalifikuje „rejestrację” w godz. 6.00-11.00 jako wejście do przedszkola, a po godz. 11.00 jako wyjście z przedszkola.  Przykładowo: Rodzic, ze względu na wizytę u lekarza,  przyprowadził dziecko o godz. 11.05 - system rozpozna ten fakt, jako „odbiór” z przedszkola;
   
 7. W przypadku gdy, karta zbliżeniowa zostanie odbita przy wejściu dziecka do przedszkola a nie zostanie odbita przy wyjściu z przedszkola czas pobytu dziecka zostanie naliczony do godziny zamknięcia przedszkola, tj do godz. 17.00;
   
 8. W przypadku gdy, karta zbliżeniowa nie zostanie odbita w momencie wejścia dziecka do przedszkola a zostanie odbita w momencie opuszczania przez dziecko przedszkola czas jego pobytu będzie naliczony od godziny otwarcia przedszkola tj od godz. 6.00;
   
 9. W sytuacji szczególnej np. brak karty,  zgubienie lub uszkodzenie karty, rodzic (opiekun prawny) zgłasza fakt niezarejestrowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu. Rodzic samodzielnie składa wniosek o wydanie nowej "Karty Mieszkańca" lub "Karty Przedszkola". Na czas oczekiwania na nową kartę rodzic (opiekun prawny) ma obowiązek zgłoszenia godziny wejścia i wyjścia dziecka z przedszkola nauczycielowi, który dokona zapisu w papierowym „Rejestrze pobytu dziecka w przedszkolu".

 

30/05/2019

Szanowni Rodzice, w związku z wprowadzeniem elektronicznego systemu do naliczeń odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu należy wyrobić "Kartę Mieszkańca".

Osoby upoważnione do odbioru dziecka proszę samemu wpisywać do systemu.

UWAGA: RODZICE RÓWNIEŻ WPISUJĄ SIĘ JAKO OSOBY UPOWAŻNIONE W SYSTEMIE KARTA MIESZKAŃCA!!!

Jak to zrobić?

 1. Proszę wejść na stronę http://gdynia.pl;
   
 2. Wybrać zakładkę "Karta Mieszkańca";
   
 3. Po prawej stronie wybrać "Logowanie";
   
 4. Jeżeli jesteś po raz pierwszy należy "Założyć konto", w innym przypadku należy wybrać opcje "Zaloguj się";
   
 5. Po zalogowaniu należy wybrać zakładkę z imieniem i nazwiskiem dziecka;
   
 6. W panelu „Moje dane” wybrać zakładkę „Przedszkole”;
   
 7. W zakładce „Dodaj nowe upoważnienie” proszę wpisać osoby upoważnione do odbioru Państwa dziecka podając numer "Karty Mieszkańca" (analogicznie postępujemy przy kolejnym dziecku);

Instrukcja video:  https://youtu.be/-mNODTv5A-E 

W przypadku, gdy Rodzice lub upoważnione osoby do odbioru dziecka nie mogą wyrobić "Karty Mieszkańca" prosimy o kontakt z dyrektorem Przedszkola nr 18.

OD DNIA 1 CZERWCA 2019 r. WPROWADZAMY SYSTEM DO NALICZEŃ ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU.

27/05/2019

31 maj 2019 (piątek) - ogród przedszkolny - zabawy przy muzyce, konkursy zręcznościowe, konkursy plastyczne, nagrody, slodycze

3 czerwiec 2019 (poniedziałek) - wyczieczka autokarowa do LEMUR PARKU w Rumi

 • wyjazd dzieci z przedszkola ok. godz. 8:00 powrót do przedszkola ok. 13:00
 • w programie: część edukacyjna - spacer z przewodnikiem po parku (rozwój życia na naszej planecie, eksponaty dinozaurów, zwyczaje ludzi w dawnych czasach, wizyta w grodzie rycerskim, wizyta w zoo, spotkanie z lemurami, królikami, surykatkami)
 • część rozrywkowa - labirynt, strefa ogromnych klocków, dmuchańce, trampoliny

Autokary i wstęp do Parku zostaną opłacone ze skladek Rodziców . Każde dziecko otrzyma suchy prowiant (bułka z serem, soczek w kartoniku, dostępna będzie również woda. Po powrocie do przedszkola: zupa pulpetoa i banan

20/05/2019

Dzieci serdecznie zapraszają kochane Mamy i Tatusiów na uroczystość z okazji ich święta.

Gr. I         23.05         14:00

Gr. II        29.05         14:00

Gr. III       29.05         15:00

Uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty oraz zakończenie roku

Gr. IV      19.06         13:00

Gr. V       17.06         15:00

 

28/04/2019

Serdecznie zapraszamy Rodziców dzieci, które od września 2019 r. rozpoczną edukację przedszkolną na zebranie informacyjne, które odbędzie się 10 czerwca 2019 r. o godz. 15:30

Strony