Aktualności

ikona kalendarza 31/03/2020

Uprzejmie informujemy, że informację o wysokości opłat będzie można uzyskać telefonicznie w dniu 08.04.2020 r. w godzinach 8.00 - 14.00, tel. 58 625 02 17.

ikona kalendarza 31/03/2020

ODLICZAMY DNI DO WIELKANOCY.

Drogie dzieci

Pragnę Was wszystkich serdecznie pozdrowić i zapewnić, że chociaż nie spotykamy się na katechezie w przedszkolu, to myślę o Was.
Ten czas przygotowań do Świąt Wielkanocnych jest trudny dla Was i Waszych Rodziców. Ze względu na panujący wirus nie możecie spotykać się z koleżankami, kolegami i dziadkami.
Pan Jezus, który jest naszym najlepszym przyjacielem prosi nas, abyśmy w tym szczególnym czasie otwierali swoje serca na miłość – pomagając sobie wzajemnie w swojej rodzinie.
Niech te dni, które odliczamy do Wielkanocy będą wykorzystane przez Was do spełnienia dobrych uczynków, czyli zrobienia czegoś dobrego dla brata, siostry, mamy, taty, dziadka, babci i nie oczekiwania za to żadnej nagrody ani niespodzianki.
Dobre uczynki są niezwykle ważne, ponieważ czynią nas lepszymi.
Wszystkim Dzieciom i Rodzicom życzę odkrycia na nowo, że Pan Jezus żyje i działa w naszym życiu, gotów czynić dla nas cuda, jeżeli Mu tylko pozwolimy.
Świąteczny czas niech przyniesie pokój i odpoczynek pełen miłości i rodzinnego ciepła.

Pani Zdzisia – katechetka

ikona kalendarza 29/03/2020

TVP ABC uruchomiło nowy kanał edukacyjny online
„Domowe Przedszkole” to skierowany do najmłodszych dzieci wirtualny kanał edukacyjny w ramach projektu eSzkoła na platformie vod.tvp.pl.
To już drugie po eMuzeum pasmo edukacyjne, jakie Telewizja Polska proponuje widzom, pozostającym w domach.
Internetowe pasmo edukacyjne „Domowe Przedszkole” od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00 na stronie vod.tvp.pl, w zakładce eSzkoła.

https://eszkola.tvp.pl/

ikona kalendarza 29/03/2020

Zgodnie z art. 158 ust. 6, 7, 8 i 9 ustawy Prawo oświatowe procedura odwoławcza, dla Rodziców, których dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola rozpoczyna się od 9 kwietnia 2020 r i będzie prowadzona w formie elektronicznej.

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych, Rodzic kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka
2. Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia Rodzica.
3. W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy, Rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

ikona kalendarza 29/03/2020

Grupa I

• Rozwijanie umiejętności przeliczania i porządkowania zbiorów (przeliczanie na konkretach, porządkowanie czyli układanie wg planu, tworzenie zbiorów wg określonej cechy, np, ze względu na przynależność - Zdejmowanie z suszarki prania
i sortowanie ubrań na te należące do mamy, taty i dziecka. Ubrania można też podzielić na: koszulki, spodnie, skarpety. Na koniec warto zachęcić dziecko do otoczenia gestem każdej grupy przedmiotów i powiedzenia: „To rzeczy mamy”, „To jest taty”, „A to są moje rzeczy, "Tu leżą koszulki", "Tu.... " Innym przykładem rozwijającym tę umiejętność mogą być np "Zabawy guzikami." Guziki możemy dzielić np według kolorów, ze względu na wielkość, albo ze względu na liczbę dziurek itp )
• Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała (zabawy z poszukiwaniem przedmiotów, zabawy ruchowe, np z piłką z używaniem określeń, rzuć przód, do tyłu, w bok, trzymaj piłkę nad głową, połóż ją na ziemi, przy twojej prawej nodze...)
• Rozwijanie myślenia przyczynowo skutkowego i ćwiczenia w mówieniu w oparciu o historyjki obrazkowe ( pokazywanie tylko jednego obrazka i zadawanie pytań: "Co mogło wydarzyć się wcześniej", układanie przez dziecko obrazków wg kolejności zdarzeń, opisywanie obrazków i opowiadanie historyjki)
• Rozwijanie mowy, uczenie umiejętności uważnego słuchania opowiadanego i czytanego przez Rodzica tekstu
• Zabawy ruchowe inspirowane ulubioną muzyką (wg pomysłów dzieci)

Grupa II

• "Zabawa w ukryty przedmiot" . Chowamy jakiś przedmiot, a zadaniem dziecka jest odnalezienie go przy pomocy podpowiedzi Rodzica - (rozumienie określeń: wyżej, niżej, nad pod, obok, do przodu, do tyłu, przed siebie, za siebie, w prawo, w lewo)
• "Zabawa z kostką do gry". Dwóch graczy na przemian rzuca kostką do gry. Następnie porównują liczbę oczek - tyle samo, mniej, więcej, o ile mniej, o ile więcej. Zabawę można zmodyfikować np dodając elementy ruchu - "Kostka wskazała liczbę 4, zrób tyle samo kroków", "Zrób więcej kroków", "Podskocz tyle samo razy, ile wskazała kostka" itp
• Zabawa wyrazowa, rozwijająca słuch fonematyczny - Znajdź w pobliżu przedmiot, (coś, albo kogoś), którego nazwa zaczyna się głoską :a, b, c, itp.
• "Kwitnące drzewo" - praca plastyczna techniką stemplowania. Potrzebne będą; kartka z bloku technicznego z narysowaną sylwetą drzewa, farby plakatowe w kolorach: brązowy, zielony, różowy, biały, pędzel do nakładania farby. Jako stemple posłużą: korki po winie, plastikowe nakrętki, szpulki po niciach, patyczki higieniczne i palce rąk. Dzieci stemplując wypełniają sylwetę drzewa.
• Okrągłe stemple można wykorzystać też do wykonania pracy nt "Kurczaczki" Potrzebna nam będzie żółta farba, papier kolorowy, klej do zrobienia oczek, dziobka i nóżek, ewentualnie, gdy chcemy te elementy domalować - pędzelek i farby w odpowiednich kolorach.

Zdjęcie szablonu drzewa oraz przykładowych prac znajdują się w galerii.

Grupa III

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania
COVID-19, niezbędne stało się wprowadzenie rozwiązań umożliwiających szkołom
i placówkom działanie w zmienionych warunkach organizacyjnych, a także pracę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W obecnej sytuacji Państwa rola – rodziców, którzy wspierają swoje dzieci
w uczeniu się w domu – nabiera nowego znaczenia.
Przekazujemy kilka wskazówek, które mogą być pomocne w kształceniu na odległość. Narzędzia i aplikacje wykorzystywane do kontynuowania nauki na odległość, mogą także wspierać rozwijanie pasji oraz zainteresowań Państwa dzieci i na stałe stać się ważnym elementem ich kształcenia.
Trzeba jednak pamiętać, że ten szczególny czas powinien być przeznaczony nie tylko na naukę, ale także na rozwijanie pasji i zainteresowań dziecka oraz na odpoczynek
i wzmacnianie relacji rodzinnych.
Rodzicu:
Zaplanuj czas dziecka i podziel go na np. cztery grupy:
• edukacja – będą to np.: indywidualna praca dziecka z materiałami przekazanymi czy wskazanymi przez nauczyciela i według jego wskazówek, zachęcaj swoje dziecko
do samodzielnej pracy.
• sport – w obecnej sytuacji to przede wszystkim wszelkiego rodzaju aktywności ruchowe możliwe do wykonania w warunkach domowych, w tym proste rozgrzewki/rozciągania,
• dom – to obowiązki domowe, w których wypełnianie dziecko powinno być zaangażowane (sprzątanie, pomoc przy posiłkach), obowiązki, czasem najbardziej żmudne mogą być atrakcyjne, bo jest to czas spędzony wspólnie z rodziną,
• rozrywka – to każda forma zabawy i odpoczynku, która minimalizuje poczucie braku kontaktu z rówieśnikami, okazja do podzielenia się z dziećmi swoimi pasjami, wspólne gry planszowe.
By ułatwić Państwu to zadanie, będziemy podawały propozycje ćwiczeń
i zabaw do wykonania na założonej w tym celu poczcie grupowej:

krawiecka35przedszkole@wp.pl

(chętne osoby które nie posiadają jeszcze hasła dostępu do grupowego e -maila, prosimy o wiadomość na wyżej podany adres)

Chciałybyśmy, żebyście współtworzyli to miejsce, pisali, co u Was słychać?,
co robicie? Dzielcie się z nami swoimi małymi sukcesami. Jeśli macie ochotę wstawiajcie zdjęcia z waszych domowych przygód, piszcie też, kiedy jest Wam źle, kiedy macie pytania.
W końcu w „grupie siła”. Pomożemy.

Wychowawczynie gr. III

Grupa IV

• Zapoznanie z nazwą nowego miesiąca na podstawie wiersza Wandy Chotomskiej „Kwiecień”.
• Wyjaśnienie dzieciom znaczenia przysłowia:” Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy trochę lata”.
• Klasyfikowanie przedmiotów w/g trzech cech : kształtu, wielkości, koloru.
• Przeliczanie przedmiotów, dodawanie, odejmowanie, wprowadzenie znaków {+], [-].
• Liczenie obiektów bez ograniczeń, doskonalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów poprzez przeliczanie, wprowadzenie i posługiwanie się znakami „ <”, „>”, =
• Rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi podczas wykonywania różnorodnych poleceń np. (przynieś piąte jabłko, przełóż pierwszą kredkę na miejsce czwartej itp.).
• Podejmowanie prób samodzielnego układania zadań z treścią np. : „ Ania ma dwie duże lalki, mama kupiła jej na urodziny jeszcze jedną .Ile dużych lalek ma Ania? Zapisywanie zadania symbolami matematycznymi : 2 +1 = 3.
• Ćwiczenia w czytaniu; dzielenie wyrazów na sylaby i głoski, liczenie liter w wyrazach; zaznaczanie spółgłosek kolorem niebieskim, samogłosek czerwonym; układanie wyrazów na daną literkę ; wyszukiwanie i wycinanie z gazet wybranych literek, rysowanie przedmiotów na daną literkę.
• Zapoznanie dzieci ze zwyczajami Świąt Wielkanocnych.
• Zabawy kolorami : doświadczenia plastyczne z mieszaniem różnych kolorów farb.

Grupa V

Marzec i kwiecień są miesiącami, kiedy przygotowujemy się do Świąt Wielkanocnych. Rozmawiamy na temat zwyczajów świątecznych, znaczenia symboli, poznajemy różnorodne techniki ozdabiania wielkanocnych jaj. To czas, który można wykorzystać na naukę samodzielności - zaangażowanie dzieci do prac porządkowych, pomoc w kuchni czy przy dekorowaniu mieszkania. Utrwalajmy też zdobyte juz przez dzieci umiejętności

Zadania dla Rodziców:

• Inicjowanie zabaw w wyszukiwanie w wyrazach poznanych już liter.
• Ćwiczenia w wyodrębnianiu głosek na początku, na końcu, w środku wyrazu
• Próby czytania przez dzieci wyrazów utworzonych ze znanych juz liter ( O, A, L, M, E, T, D, I, K, U, P, Y, B, N, S, R, J, W)
• Czytanie dzieciom opowiadań, wierszy, wspólnie śpiewanie piosenek. Swobodne wypowiadanie się dzieci na temat treści poznanych utworów
• Organizowanie dzieciom zabaw w przeliczanie (z manipulowaniem przedmiotami) - np dokładanie do zbioru tyle elementów, by było ich razem 8, odkładanie ze zbiorów elementów tak, by zostało 8).
• Układanie i rozwiązywanie prostych zadań tekstowych ( np, na drzewie siedziało 7 ptaszków, 3 ptaszki odleciały. Ile ptaszków zostało na drzewie?)
• Można zaproponować dzieciom różnego rodzaju zabawy plastyczne, takie jak: wycinanie, ozdabianie, lepienie, malowanie i wykorzystać prace plastyczne dzieci do udekorowania mieszkania lub świątecznego stołu.

Przykładowe prace znajdują się w galerii zdjęć.

ikona kalendarza 26/03/2020

Bardzo proszę by Państwo w tym trudnym dla nas wszystkich okresie nie zaniedbywali terapii logopedycznej swoich dzieci, by to co zostało już wspólnie wypracowane nie poszło na marne i nie zostało przez dzieci zapomniane.
Dlatego proszę by Państwo wykonywali ze swoimi dziećmi wszystkie ćwiczenia jakie są zamieszczone w ich zeszytach.
Powtórzeń oraz ćwiczeń utrwalających poprawną wymowę korygowanych przez dzieci głosek nigdy nie jest za dużo. Ponadto bardzo proszę byście zwracali uwagę na poprawność spontanicznych wypowiedzi dzieci (nie tylko podczas ćwiczeń).
Na nowy materiał, na kolejne głoski, które powinny być korygowane w mowie Waszych dzieci przyjdzie jeszcze czas.
Was drodzy Rodzice, że każde dziecko, które uczęszczało na terapię logopedyczną w przedszkolu w bieżącym roku szkolnym będzie ją kontynuować /o ile będzie taka konieczność/ w przyszłym roku szkolnym. Odsyłam Państwa także do artykułów o tematyce logopedycznej zamieszczonej na stronie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Gdyni.

Z poważaniem:
Elżbieta Mudlaf-Krupok - logopeda

ikona kalendarza 25/03/2020

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną nastąpiły zmiany w sposobie potwierdzania woli.
Potwierdzanie woli przyjęcia w systemie kandydatów zakwalifikowanych będzie możliwe od godz. 15:00 w dniu 25 marca. Rodzic może potwierdzić wolę przyjęcia:
• elektronicznie, logując się na swoje konto na stronie publicznej systemu rekrutacji,
• mailowo poprzez wysłanie potwierdzenia woli przyjęcia na adres e-mail: przedszkole@p18.edu.gdynia.pl
• telefonicznie: 512 456 897
W przypadku potwierdzenia woli przyjęcia elektronicznie lub telefonicznie Rodzic powinien przesłać na adres e-mail placówki lub dostarczyć w terminie poźniejszym podpisane oświadczenie woli przyjęcia.
Wzór oświadczenia dot. potwierdzenia woli przyjęcia dostępny jest w zakładce POMOC oraz na stronie publicznej systemu rekrutacji, w zakłądce PLIKI DO POBRANIA, INSTRUKCJE.

ikona kalendarza 24/03/2020

Drodzy Rodzice

Jeśli macie Państwo jakieś pytania dot. swojego dziecka, dostępnych materiałów edukacyjnych, form i sposobów pracy z dzieckiem bądź potrzebujecie rady, poniżej podajemy formy kontaktu z wychowawcami poszczególnych grup.
Numery prywatne telefonów zostały udostępnione za zgodą nauczycieli.

Grupa I
Pani Basia - tel. (prywatny) 609 874 771

Grupa II - Pani Ula i Pani Alicja, adres poczty: p18.grupa2@gmail.com

Grupa III
Pani Kasia - -tel. (prywatny) 885 209 354

Grupa IV
Pani Małgosia - tel. (prywatny) 601 220 803

Grupa V
Pani Marzenka - tel. (prywatny) 604 078 418

ikona kalendarza 23/03/2020

Drodzy Rodzice.
Informujemy, że przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego w oparciu o program WSiP "Plac zabaw". Zapraszamy rodziców do skorzystania z propozycji zabaw i aktywności dla dzieci umieszczonych pod linkiem: https://www.wsip.pl/pomagamy-w-nauce-z-domu/

Strony