Aktualności

ikona kalendarza 03/10/2020

Uwaga, Rodzice

Na podstawie analizy dynamiki wzrostu zakażeń z ostatnich 14 dni od soboty 3 października 2020 r. decyzją Ministerstwa Zdrowia Gdynia zostaje objęta żółtą strefą epidemii koronawirusa.
Obowiązywać w niej będą dodatkowe obostrzenia i zasady bezpieczeństwa.

Zmiany w naszym przedszkolu od poniedziałku 5 października:

• Rodzice 3 - latków nie będą wchodzili na teren placówki. Rodzice będą przekazywali dzieci pracownikom przedszkola dyżurującym przy wejściu głównym.
• Ze względów organizacyjnych, by uniknąć kolejek, dzieciom "na wejściu" nie będzie mierzona temperatura. Pomiar temperatury będzie odbywał się później - na salach przedszkolnych.
• W sprawach pilnych dot. dzieci prosimy kontaktować się telefonicznie lub mailowo z dyrekcją bądź z wychowawcami poszczególnych grup
• Na terenie przedszkola Rodziców obowiązuje noszenie masek zasłaniających nos i usta oraz zachowywanie dystansu społecznego

Prosimy o odpowiedzialne zachowanie oraz dostosowanie się do ww zasad

ikona kalendarza 26/09/2020

Sprawozdanie finansowe z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020
(od 1.09.2019 r. - 31.08.2020 r.)

Stan gotówki w kasie na dzień 01.09.2019 r. 1024,59 zł

Przychody
(wpływy ze składek Rodziców) od 01.09.2019 r. do 31.03.2020 r. 18228,00 zł
---------------
RAZEM: 19252,59 zł

Rozchody w okresie od dnia 01.09.2019 r. do dnia 31.08.2020 r.

1. Pomoce naukowe (zakup piłek, strojów jasełkowych) 71,31 zł
2. Przedstawienia teatralne (4) 1 620,00 zl
3. Bal karnawałowy 600,00 zł
4. Koncert 370,00 zł
5. Teatrzyk on-line 300,00 zł
6. Paczki świąteczne 5 335,93zł
7. Prezenty na zakończenie roku "zerówek" 801,93zł
8. Wydatki gospodarcze
(zakup kawy, herbaty, słodyczy na uroczystości) 711,19zł
zlecenie badania czystości głów
9. Wydatki administracyjne (zakup druków KP) 151,98 zł
10. Rytmika dla wszystkich grup 5 200,00 zł
11. Warsztaty literackie (Warsztat wyobrażani) 1 610,00 zł
---------------

RAZEM: 16 777,34 zł

Stan gotówki na dzień 31.08.2020 r. : 2475,25 zł

ikona kalendarza 24/09/2020

Szanowni rodzice dzieci z gr. II. III, IV i V

W związku z licznymi pytaniami Państwa o termin zebrań grupowych uprzejmie informujemy, że w związku z wciąż pogarszająca się sytuacją epidemiczną kraju i regionu w najbliższym czasie nie planujemy organizować zebrań.
Jeżeli sytuacja będzie ulegała poprawie to wychowawczynie poszczególnych grup spotkają się z Państwem na przełomie października i listopada, po okresie obserwowania i diagnozowana dzieci. W tym czasie nauczycielki będą mogły już przedstawić Państwu wnioski z przeprowadzonej diagnozy, poinformować jakie umiejętności i talenty ma Państwa dziecko, jak rozwijać jego zainteresowania i czy ewentualnie nie potrzebuje ono wsparcia w jakimś obszarze rozwoju.
Jeżeli ktoś z Państwa widzi konieczność wcześniejszego kontaktu z wychowawczynią, to prosimy kontaktować się i umawiać z nią telefonicznie na konsultację indywidualną.

ikona kalendarza 21/09/2020

Drodzy rodzice

Serdecznie zapraszam na zebranie dnia 24 wrzesień o godzinie 15.45.
Ze względu na sytuację epidemiologiczną prosimy o przybycie tylko jednego Rodzica oraz o nieprzyprowadzanie dzieci. Proszę również pamiętać o konieczności zasłaniania ust i nosa oraz posiadanie własnego długopisu.
Maksymalny czas zebrania to 40 minut.

Zapraszam Helena Bielicka.

ikona kalendarza 09/09/2020

1.Termin wpłat na rachunki bankowe przedszkola - do 15 każdego miesiąca
2.Informacje o wysokości opłat w danym miesiącu można uzyskać telefonicznie od Intendenta i Wicedyrektora

3.Numery rachunków;

            Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu: 54 1440 1026 0000 0000 1252 9414

            Opłata za wyżywienie: 66 1440 1026 0000 0000 1252 9392

 

4.Wyżywienie naliczane jest "z góry" -  za cały miesiąc (liczba dni x koszt posiłków). Wyżywienie "nie wykorzystane" z powodu nieobecności dziecka odliczane jest w następnym miesiącu.

5.Pobyt ( koszt godzin pobytu dziecka w przedszkolu) rozliczany jest "z dołu",  po upływie miesiąca
6.Dzieci 6 letnie ( z rocznika 2014) ze względu na obowiązek edukacji przedszkolnej nie płacą za pobyt a jedynie za wyżywienie

Data wydarzenia: 
09/09/2020

ikona kalendarza 09/09/2020

W roku szkolnym 2020/2021 w poszczególnych grupach pracują;

 

Grupa I

Helena Bielicka - nauczyciel - wychowawca

Barbara Bogdanowicz - wicedyrektor - wychowawca

Hanna Gągała - dyrektor - wychowawca

Maria Wyczyńska - pomoc nauczyciela

Anna Tomasiewicz - pracownik obsługi

 

Grupa II

Barbara Biadała - nauczyciel - wychowawca

Małgorzata Śliwecka - nauczyciel - wychowawca

Kinga Trzeciak - pracownik obsługi

 

Grupa III

Urszula Semianów - nauczyciel - wychowawca

Alicja Rogowska - nauczyciel - wychowawca

Beata Strychacka -  pracownik obsługi

 

Grupa IV

Marzena Szczygielska - nauczyciel - wychowawca

Katarzyna Malczewska - nauczyciel - wychowawca

Anna Milewska -  pracownik obsługi

 

Grupa V

Joanna Sobisz - nauczyciel - wychowawca

Barbara Ostrowska - nauczyciel - wychowawca

Alicja Michałowska -  pracownik obsługi

 

W przedszkolu realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego -

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20170000356

W ramach podstawy programowej we wszystkich grupach wiekowych będą prowadzone zajęcia z j. angielskiego - w gr I i II w wymiarze 0,5 godziny w tygodniu, w grupach III, IV i V,  w wymiarze 1 godz. w tygodniu.

Religia , dla chętnych Rodziców prowadzona będzie tylko w grupach starszych, tj III, IV i V

Zajęcia z j angielskiego rozpoczną się od 14.09.2020 - nauczyciel prowadzący:

Beata Przeżdziak

Religię prowadzi :  nauczycielka: Zdzisława Gabas, zajęcia rozpoczną się od X,

po zebraniu deklaracji od Rodziców

ikona kalendarza 09/09/2020

Zachęcamy Państwa do ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków

W poprzednim roku szkolnym wychowanków przedszkola ubezpieczała  firma Aviva.

Wprawdzie zgłaszanie szkód i wypłaty odszkodowań odbywało się poza nami ale wiemy, że  Rodzice byli zadowoleni ze współpracy z Avivą.

W przypadku zainteresowania się przez Państwa ich ofertą ubezpieczenie dziecka obowiązywać będzie do końca sierpnia przyszłego roku, przez 24 godz. na dobę.

 

link do strony poprzez którą Rodzice zawierają oraz opłacają polisę.
https://twojedziecko.aviva.pl/start/?token=5D201949663FCE252BA56F3FA91F5...

ikona kalendarza 31/08/2020

Uprzejmie informujemy, że jeżeli posiadacie już Państwo Kartę Mieszkańca, to kartę należy aktywować – upoważnić do odbierania dziecka
Jak to zrobić?
1. Proszę wejść na stronę http://gdynia.pl;
2. Wybrać zakładkę "Karta Mieszkańca"
3. Po prawej stronie wybrać "Logowanie";
4. Wybrać opcje "Zaloguj się"
5. Po zalogowaniu należy wybrać zakładkę z imieniem i nazwiskiem dziecka;
6. W panelu „Moje dane” wybrać zakładkę „Przedszkole nr 18”;
7. W zakładce „Dodaj nowe upoważnienie” proszę wpisać siebie jako osoby upoważnione do odbioru Państwa dziecka podając numer "Karty Mieszkańca"

Instrukcja video: https://youtu.be/-mNODTv5A-E

Strony