Konkurs plastyczny "najpiękniejsza świąteczna kartka Bożonarodzeniaowa"

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNYM RODZINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM "NAJPIĘKNIEJSZA ŚWIĄTECZNA KARTKA BOŻONARODZENIOWA"

Harmonogram Konkursu

03.12.2020r. - rozpoczęcie konkursu oraz początek przyjmowania prac konkursowych.

11.12.2020r. - zakończenie przyjmowania prac konkursowych.

14.12.2020r. - rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród.

Uczestnictwo w Konkursie

1. W Konkursie może wziąć udział dziecko uczęszczające do Przedszkola nr.18
w Gdyni.

2. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie przez dziecko we współpracy z rodzicem kartki świątecznej dowolną techniką, o wielkości max A5.

3. Do każdej pracy powinna być dołączona informacja o jej autorze (imię i nazwisko autora pracy, grupa wiekowa).

4. Jeden uczestnik wraz z rodziną może wykonać tylko jedną pracę, a do dekoracji należy wykorzystać zewnętrzną część kartki. Praca konkursowa powinna być pracą własną, nigdzie wcześniej nie publikowaną i nie przedstawianą na innych konkursach. Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o powyższych faktach.

5. Prace należy składać u wychowawcy grupy wiekowej, do której uczęszcza dziecko.

Data wydarzenia: 
03/12/2020