Listopad 2023

Zmiana stawki za pobyt dziecka w przedszkolu

 Szanowni Państwo

  W związku z Uchwałą nr LVII/1772/23 Rady Miasta Gdyni  z dnia 25.10.2023 r. w sprawie określenia wysokości opłaty  za korzystanie z wychowania przedszkolnego  w przedszkolach  i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni, następuje zmiana:

 5 godzin pobytu dziecka w przedszkolu jest bezpłatne. Każda następna rozpoczęta godzina faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu to opłata w wysokości 1,30 zł.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 5 grudnia 2023 r.

  W związku z tym do 4 grudnia płatność 1 zł za godzinę, od 5 grudnia 1,30 zł.

 

  Z poważaniem

Dyrektor Przedszkola

Data wydarzenia: 
30/11/2023

SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM

Serdecznie zapraszamy chętnych rodziców na spotkanie  z psychologiem Jadwigą Fudali, na którym poruszymy temat trudnych emocji i zachowań dzieci.
Oswoić agresję - nauka radzenia sobie w trudnych sytuacjach (z elementami Porozumienia bez przemocy).  Spotkanie odbędzie się 13 listopada (poniedziałek) o godz. 15:30

Data wydarzenia: 
06/11/2023