Aktualności

ikona kalendarza 12/05/2020

ANKIETA DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA

 • Nazwisko i imię dziecka.................................................................
 • Grupa do, której uczęszcza dziecko....................
 • Czy deklarują Państwo chęć skorzystania z opieki w przedszkolu .............w Gdyni w czasie stanu epidemicznego od 18 maja 2020 r.?.....................................
 • W jakich godzinach dziecko będzie przebywało w przedszkolu?.............................

Zgodnie z oświadczeniem Prezesa UODO, Motywem 49 RODO i art. 17 specustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374, 567,568) oraz wytycznymi MEN w sprawie pierwszeństwa w korzystaniu z opieki przedszkolnej w czasie trwania stanuepidemicznego.Ze względu na ograniczenia dotyczące liczby dzieci w grupie -do 12 dzieci, przy założeniu minimalnej powierzchni na dziecko 4m2, ustalając kolejności przyjęć stosuje się następujące kryteria

KRYTERIA PIERWSZEŃSTWA

 • Oboje rodziców pracują -wykonują pracę na terenie jednostki organizacyjnej swojego pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem* ..........
 • Miejsce pracy matki/opiekuna prawnego...........................................................................................
 • Miejsce pracy ojca/opiekuna prawnego.............................................................................................
 • Przynajmniej jeden z pracujących rodziców wykonuje pracę:
 1.  w systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...........
 2. w służbach mundurowych realizując zadania związane zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19..............
 3. w handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizując zadania związane zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19* .........

*kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko.

W przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc stosuje się dodatkowe kryteria:

DODATKOWE KRYTERIA

 • Wielodzietność rodziny (troje dzieci lub więcej).....................
 • Niepełnosprawność rodzica, rodziców lub rodzeństwa.............................
ikona kalendarza 11/05/2020

WSZYSCY MAMY MATKĘ W NIEBIE Kochane dzieci! Rozpoczęliśmy maj. Dla wielu ludzi to najpiękniejszy miesiąc w roku. Świat wygląda jak wspaniale utkany dywan rzucony pod stopy Matce Bożej, bo to przecież miesiąc szczególnie Jej poświecony. W tym pięknym majowym czasie ludzie gromadzą się w kościele lub przy kapliczkach aby słowami modlitwy i pieśnią otoczyć Maryję, jak wiankiem z pięknych kwiatów. Każdy człowiek czy duży czy mały wie, że Maryja to nasza Matka w niebie. Ona jest zawsze z nami i nam błogosławi. Nigdy o tym nie zapominajmy! Zachęcam was do tego, abyście również pamiętali o swoich mamach i każdego dnia wyrażali jej wdzięczność za to że was kocha i że się o was troszczy. Każda mama na świecie chciałaby usłyszeć od swojego dziecka wiele słów miłości, czułości i podziwu. Pamiętajcie zatem o tym, by tę wdzięczność okazywać jak najczęściej Kochajcie Matkę Boża w niebie i waszą mamusię ! Pozdrawiam was bardzo gorąco Pani Zdzisia - katechetka

ikona kalendarza 11/05/2020

Miasto Gdynia przygotowuje się do otwarcia w dniu 18 maja 2020 r. placówek przedszkolnych. Będą one musiały dostosować swoją działalność do restrykcji Głównego Inspektora Sanitarnego. Aby odpowiednio zorganizować pracę opiekuńczą będziemy potrzebowali informacji m. in. dot. Państwa potrzeb, miejsca zatrudnienia, godzin pobytu dziecka... Miasto przygotowuje stosowną ankietę, która znajdzie się jutro (12.05. 2020 r. ) na naszej stronie internetowej i na stronie internetowej Miasta. Prosimy o pilne udzielenie odpowiedzi i przesłanie ich na nasz adres e mail: przedszkole@p18.edu.gdynia.pl, bądź na skrzynki poszczególnych grup.

ikona kalendarza 04/05/2020

1. Bajki

Odkrycie tematu zajęć - rebus fonetyczny
Na stoliku rozłożone obrazki przedstawiające różne przedmioty, których pierwsze głoski złozone w całośc utworzą temat zajęć: "Bajki"
Np B - buty
A - arbuz
J - jajko
K - kotek
I - igła
Zadaniem dziecka jest wypowiedzenie nazwy przedmiotu, wyodrębnienie pierwszych głosek , zapamiętanie i utworzenie z nich słowa

Rozwiązywanie zagadek - rozpoznawanie bajek i postaci z bajek

Calineczka
Tylko cal wysokości
miała ta dzieweczka,
dlatego też jej imię
brzmiało.
Kopciuszek
Jaka to dziewczynka:
Ma roboty wiele,
A na wielkim balu
Gubi pantofelek.
Złota rybka z bajki o "O rybaku i złotej rybce"
Uwolniona,
Zapluskała złocistym ogonem
Rybaka - uszczęśliwiła,
Lecz nie jego żonę.
Czerwony Kapturek
Chociaż kłopoty
Z wilkiem miała,
Wyszła z opresji
zdrowa i cała
Krasnoludki z bajki "Królewna Śnieżka"
Jakie to maluchy
Zawsze są brodate
I ciężko pracują
I zimą, i latem?
Jaś i Małgosia
Jakie imiona mają
braciszek i siostrzyczka,
którzy w lesie spotykają
chatkę zrobioną z piernika.
Śpiąca Królewna
Każda królewna, a tym bardziej ona,
uważać winna na wrzeciona
Baba Jaga
Piernikowy daszek, lukrowana ściana.
Kto w tym domku mieszka?
Postać dobrze znana. Baba Jaga
Brzydkie kaczątko
Gdy myślało, że już zawsze takie brzydkie będzie,
nagle stało się łabędziem. Brzydkie kaczątko
Pinokio
Drewniany pajacyk, co się trochę lenił
i pewnego ranka w osiołka się zamienił.

Rozwiązywanie zagadek, rozmowy o bohaterach bajek można wykorzystać jako inspiracja do aktywności plastycznej - malowania ulubionej postaci, bądż (co dzieci bardzo lubią) wykonania własnej książeczki obrazkowej.
Do wykonania takiej książeczki wystarczy zwykła kartka z bloku rysunkowego formatu A4 złożona na 4 części , zszyta z boku, kredki lub kolorowe pisaki,

2. Zagadki patriotyczne

Jest biało-czerwona, każdy to pamięta,
wywieszasz ją w oknie w dniu narodowego święta.
Przypomina o tym, jak ważna jest odwaga,
bo to nasza polska, biało-czerwona… (flaga)

Na tle czerwonym skrzydła rozkłada,
na swoją głowę koronę wkłada.
Ma dziób, ostre szpony, jest w białym kolorze,
wiesz już na pewno, ten ptak to… (orzeł)

W tym mieście od dawna drapie chmury,
znany każdemu Pałac Kultury.
Są piękne, zielone Królewskie Łazienki
i pomnik owianej legendą Syrenki.
Wiesz już na pewno, prosta to sprawa,
miasto, o którym mówię, to… (Warszawa)

Wisła pędzi jak szalona,
nikt jej pieszo nie pokona.
Z odpowiedzią nikt nie czeka,
to najdłuższa w Polsce… (rzeka)

Dzieci (starsze) bardzo lubią mapy dlatego można zaproponować im zabawę z kolorowaniem naszego województwa, zaznaczaniem stolicy, miejsc gdzie są góry, rysowaniem na mapce takich symboli polskich miast: jak smok wawelski, syrenka warszawska itp

Mapka do wykorzystania znajduje się w galerii

ikona kalendarza 04/05/2020

Grupa I

Tematy rozmów i zabaw z dziećmi - maj

1.KTO TY JESTES POLAK MAŁY
• Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi Polski,
• Wzbogacenie słownictwa o nowe wyrazy: flaga, hymn, godło, herb,
• Budzenie szacunku do symboli narodowych,
• Budowanie patriotyzmu i przywiązania do ojczyzny

2. NA WIEJSKIM PODWORKU
• Poznanie życia zwierząt na wsi,
• Uwrażliwienie na piękno i bogactwo przyrody,
• Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według określonych cech,
• Porównywanie liczebności zbiorów,
• Nabywanie umiejętności formułowania swobodnych wypowiedzi i prowadzenia rozmowy

3.ZABAWY Z MAMĄ I TATĄ
• Kształtowanie umiejętności mówienia o uczuciach do mamy i taty, pogłębianie szacunku do członków rodziny
• Integracja rodziny,
• Kształtowanie postaw empatycznych wobec innych

4.WYCIECZKA DO ZOO
• Uświadomienie dzieciom, że zwierzęta mają swoje prawa,
• Rozumienie konieczności ochrony niektórych gatunków zwierząt,
• Zapoznanie się ze zwierzętami egzotycznymi,
• Poszerzanie wiadomości na temat weterynarza,
• Budzenie wrażliwości na potrzeby zwierząt

Grupa II

Zadania na maj:

1. Polska - moja ojczyzna;
• wykonanie polskiej flagi metodą wyrywanki,
2. Zwierzęta w zagrodzie;
• poznawanie wybranych zwierząt hodowlanych,
• praca plastyczna - malowanie farbami na temat "wiejska zagroda",
3. Wiosenna łąka;
• poznanie i nazywanie rosnących kwiatów,
• rozmowy z rodzicami na temat pożyteczności pszczół i innych owadów
"Ul - domek dla pszczół" - praca plastyczna dowolną metodą,
4. Ćwiczenia matematyczne;
• uczymy się mierzyć (krokami, stopa za stopą, miarą krawiecką, linijką),
5. Matematyka jest ciekawa;
• dodawanie i odejmowanie na konkretach (podejmowanie różnych działań - dokładanie i odkładanie elementów, przeliczanie)
6. Moja mama;
• wykonanie sałatki owocowej dla mamy.

Grupa IV

Zadania dydaktyczne - maj

• Rozmowy z dziećmi o Polsce, jako kraju, w którym mieszkamy i który należy do Unii Europejskiej.
• Poznanie znaczenia słów: ojczyzna, kraj, stolica, oraz wyjaśnienie symbolu Unii Europejskiej. (Flaga europejska jest symbolem nie tylko Unii Europejskiej, ale również jedności, solidarności i harmonii między narodami Europy. Na fladze przedstawiony jest okrąg złożony z dwunastu złotych gwiazd na błękitnym tle. Liczba gwiazd nie jest liczbą państw członkowskich)
• Utrwalenie nazw polskich miast, oglądanie w albumach i atlasach jak wyglądają różne polskie krajobrazy, jakie zwierzęta i rośliny można zobaczyć w Polsce.
• Zainteresowanie regionem, w którym mieszkają dzieci.
• Rozmowy z dziećmi o tym, jakie miejsce zajmują książki w naszym życiu, do czego służą, jakie informacje można w nich znaleźć itp..
• Utrwalenie znajomości nazw związanych z relacjami w rodzinie: rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, krewni, itp.
• Uczenie dzieci nazywania emocji - nazywanie uczuć i emocji towarzyszących im podczas różnych aktywności ( lubię, gdy ..., jestem zadowolony....., złości mnie...)
• Ćwiczenie odporności emocjonalnej podczas różnorodnych zabaw i gier.
• Utrwalenie treści i znaczenia przysłowia: „ Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie ‘.
• Próba nazywania uczuć, związanych ze słuchaniem i tworzeniem "własnej muzyki" , działalność plastyczna - "malowanie muzyki" (wesoła, smutna, szybka, wolna)
• Codzienne utrwalanie poznanych liter.
• Doskonalenie umiejętności określania głosek na początku, na końcu i w środku wybranych słów.
• Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej.
• Rozwijanie umiejętności matematycznych; klasyfikowanie przedmiotów, definiowanie podobieństw i różnic; ćwiczenia w przeliczaniu obiektów; utrwalanie stron prawa- lewa.

Grupa V

Tematy do rozmów i działań z dziećmi:

• Rola, jaka odgrywają w naszym życiu książki;
• Łąka i jej mieszkańcy;
• Rodzina i różne zawody wykonywane przez rodziców
• Zwierzęta, jakie hodujemy w domu lub jakie chcielibyśmy mieć;
• Próby czytania wyrazów złożonych z z poznanych liter : O, A, L, M, E, T, D, I, K, U, P, Y, B, N, S, R, G, C, J, W, F, Ł, Z;
• Poznanie cyfr: 0, 9, 10; (tworzenie zbiorów 9 i 10 -elementowych, wskazywanie i opisywanie dziewiątego i dziesiątego elementu zbioru, zabawy utrwalające w pamięci kształt cyfr: 0, 9 , 10; wyszukiwanie w najbliższym otoczeniu poznanych cyfr - numery domów, numery autobusów, rejestracje samochodów
• Pisanie cyfr 0, 9, 10 na piasku, na kaszy, na papierze , układanie z cząstek warzyw i owoców w kształtu cyfry: 9 i 0
• Ćwiczenia w dokładaniu i odbieraniu elementów, tak by w zbiorze było 0,9,10 elementów
• Klasyfikowanie przedmiotów ze względu na ich określone cechy , przeliczanie, porównywanie liczebności zbiorów;
• Zabawy głoskami - pierwsza, ostatnia głoska, głoski w środku wyrazu, liczenie głosek,
• Wyszukiwanie poznanych liter w tekscie

ikona kalendarza 01/05/2020

Szanowni Rodzice,

Miasto Gdynia nie otworzy żłobków i przedszkoli z dniem 06.05.2020 r
Stanowisko Urzędu Miasta Gdyni znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/czekamy-na-wytyczne-jak-otworzyc-zl...

ikona kalendarza 29/04/2020

Na prośbę Urzędu Miasta musimy zebrać od Państwa odpowiedzi na pytanie:

"Czy w Państwa przypadku niezbędna jest opieka przeszkolna dla Państwa dziecka od 6.05."

Ankieta , w żadnym przypadku nie jest to deklaracją Miasta, że otworzy przedszkola na "normalnych warunkach".
Dotąd nie ma żadnych wytycznych Ministerstwa Zdrowia, co do warunków, jakie powinny być spełnione - jak zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i pracownikom, jaka powinna być maksymalna ilość dzieci w sali ( jeśli np 1 dziecko na 15 m2, to w przypadku sal przedszkolnych jest to ok. 3 dzieci w sali) itd
Zapowiedź otwarcia przez Miasto placówek przedszkolnych spowoduje też prawdopodobnie rezygnację z zasiłku opiekuńczego dla wszystkich mieszkańców.
To są jednak tylko nasze i Miasta, przypuszczenia, bo tego oraz wielu innych rzeczy jeszcze nie wiemy.
Prosimy zatem, jeśli to możliwe o pilne udzielenie odpowiedzi na ww pytanie na nasz adres e- mail: przedszkole@p18.edu.gdynia.pl
Dziękujemy

Strony