Aktualności

ikona kalendarza 19/05/2020

DEAR PARENTS/Drodzy Rodzice,

kolejna porcja słówek, wyrażeń, piosenek dla dzieci.

On the farm – na farmie
Vocabulary:
a horse- koń
a cow- krowa
a sheep- owca
a goat- koza
a pig- świnka
a donkey- osioł
a duck- kaczka
a hen- kura
a rooster- kogut
a chick- kurczak
a dog- pies
a cat- kot

Opisywanie zwierząt (dla starszaków)
A horse is big. A horse is brown. A horse can run very fast.
Koń jest duży. Koń jest brązowy. Koń potrafi bardzo szybko biegać.
A cow is big. A cow is black and white. A cow likes grass.
Krowa jest duża. Krowa jest czarno-biała. Krowa lubi trawę.
A cat is small. A cat is grey. A cat can climb the tree.
Kot jest mały. Kot jest szary. Kot potrafi wspinać się na drzewo.

Song- piosenka (nr.45)
Listen to the animal, animal, animal,
Listen to the animal. Here is the sound.
Tweet, tweet, tweet, tweet, tweet (x2)
Is it a bird? A bird? A bird?
Yes, it’s a bird. Yes, it is.
Tweet, tweet, tweet, tweet, tweet.
Yes, it’s a bird. A bird. A bird.

Listen to the animal….
(cat verse- meow)

Listen to the animal….
(donkey verse- heehaw)

Listen to the animal….
(duck verse- quack)

Piosenka Old MacDonald had a farm
Old MacDonald had a farm,
And on that farm he had some ducks,
With a quack, quack here.
And a quack, quack there.
Here a quack, there a quack,
Everywhere quack, quack,
Old MacDonald had a farm,

Piosenka o kotku https://www.youtube.com/watch?v=3qSqbTZ4YNw
Piosenka o farmie https://www.youtube.com/watch?v=zXEq-QO3xTg
Piosenka https://www.youtube.com/watch?v=r0bcNQJXb6s
Piosenka Old MacDonald https://www.youtube.com/watch?v=z26DWJKwBHU

Propozycje zabaw dla dzieci znajdują się w galerii.

ikona kalendarza 14/05/2020

Wszystkie dzieci, których Rodzice wyrazili potrzebę zapewnienia im opieki od 18 maja 2020 r. zostały zakwalifikowane do przedszkola.
Podstawowe informacje dot. funkcjonowania przedszkola w okresie pandemii:
Przedszkole pracuje w godz. 6.00 - 16.00.
Dzieci będą miały zapewnione posiłki.
Rodzice i dzieci wchodząc na teren przedszkola (do przedsionka) muszą mieć zasłonięte usta i nos.
W przedsionku znajduje się 1 rodzic i 1 dziecko lub rodzeństwo.
Po pomiarze temperatury dzieci będą mogły "maseczki" ściągnąć.
Woźne pomogą dzieciom rozebrać się i zaprowadzą je do odpowiednich grup.
Grupy nie będą się stykać ze sobą.
Wprowadzamy całkowity zakaz przynoszenia z domu zabawek, napojów i posiłków.
W przedsionku przedszkola nie mogą znajdować się wózki, rowerki, hulajnogi.
Cała treść "Procedury dot. zasad i trybu zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby spowodowanej wirusem COVID - 19" będzie do Państwa informacji na tablicy ogłoszeń w przedsionku przedszkola.
W dniu 18 maja 2020 r. (rano) proszę przynieść do przedszkola i przekazać osobie "odbierającej" od Państwa dziecko podpisany komplet oświadczeń i zobowiązań + Kwalifikacyjną ankietę epidemiologiczną.
Ww dokumenty znajduję się w galerii.

ikona kalendarza 12/05/2020

Prosimy o zapoznanie się z listem do Państwa i wypełnienie ankiety. Z uwagi na konieczność "opracowania" danych z ankiety do jutra prosimy o wypełnienie jej i przesłanie na adres przedszkola lub na skrzynki poszczególnych grup, do końca dzisiejszego dnia, bądź do rana dnia jutrzejszego.

Ankieta znajduje się w galerii zdjęć.

Szanowni Państwo,

Od momentu podjęcia przez rząd decyzji o otwarciu żłobków i przedszkoli z dniem 6 maja, dla Samorządu Gdyni priorytetem było właściwe zdiagnozowanie potrzeby tego otwarcia wśród rodziców oraz uzyskanie szczegółowych wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego w tej sprawie. Początkowe, ogólne rekomendacje, nie były bowiem wystarczające,by podjąć decyzję, w której stawką jest bezpieczeństwo dzieci, ich rodzin, a także pracowników placówek.

Chęć skorzystania z usług żłobków i przedszkoli od 6 maja wyraziło w Gdyni zaledwie 15 % rodziców. W późniejszych dniach pojawiły się również wytyczne MZ i GIS, które pozwoliły nam niezwłocznie przystąpić do przygotowania bezpiecznych procedur otwarcia, by sprostać oczekiwaniom tych rodziców, którzy z różnych względów nie mogą już dłużej zapewniać opieki w warunkach domowych.

Wytężona praca i zaangażowanie przez nas ekspertów różnych dziedzin pozwoliły–w poczuciu pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci –wypracować rozwiązania, które zaczęliśmy już wdrażać. Umożliwia to uruchomienie działalności żłobków i przedszkoli publicznych już od najbliższego poniedziałku, 18 maja.

 Podejmując decyzję o skorzystaniu z oferty naszych placówek,należy mieć jednak na uwadze zmiany, jakie nastąpią w ich funkcjonowaniu. Jedną z najważniejszych, narzuconą przez Głównego Inspektora Sanitarnego, jest ograniczenie liczebności grup –do 12-14 dzieci, co oznacza,że będą one działały w znacznie ograniczonym zakresie. Dodatkowo obowiązywać będą nowe procedury dotyczące sposobu przyprowadzania i odbierania dziecka z placówki, zasad dezynfekcji rąk i pomieszczeń, stosowania środków ochrony osobistej, zasad korzystania z placów zabaw, zmianowości grup, obowiązkowego pomiaru temperaturyczy sposobu postępowania w przypadku podejrzenia choroby.

Decyzja o rozpoczęciu działalności żłobków i przedszkoli po wdrożeniu szeregu nowych procedur i wyposażeniu w dodatkowy sprzęt ochronny jest efektem rozważnego podejścia Samorządu Gdyni do systemu opieki nad dziećmi, ale ostateczna –o skorzystaniu z usług–leży po Państwa stronie–Rodziców i Opiekunów najmłodszych gdynian. Z pewnością musi być podjęta z uwzględnieniem pewnego ryzyka. Z wielką troską i odpowiedzialnością wypracowywano nowe zasady, ale obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce niestety nie może pozwolić nam zagwarantować, że w placówkach nie wystąpią zachorowania na Covid-19.Nawet najbardziej restrykcyjne zasady w żadnym stopniu nie pozwolą ograniczać, czy też rejestrować aktywności dzieci i ich rodzin w czasie wykraczającym poza obecność w żłobku i przedszkolu, a to właśnie aktywność poza placówką, liczba spotykanych osób, czy odwiedzane miejsca mogą powodować zachorowania wśród innych członków grupy żłobkowej lub przedszkolnej.

Pragniemy także zwrócić uwagę na konieczność przygotowania dzieci do powrotu do żłobków i przedszkoli, które będą działać w zupełnie nowych warunkach. Wytyczne GIS oraz wypracowane dla dobra i bezpieczeństwa dzieci procedury mogą powodować dodatkowy stres i konieczność adaptacji do nowych warunków. Czynnikiem stresującym może być na przykład trafienie do grupy z nowymi dziećmi czy przydzielenie innego opiekuna, który w ubraniu ochronnym możepo prostu wzbudzać niepokój. Przygotowując zatem siebie i dziecko do powrotu, warto z nim porozmawiać, na przykład korzystając z materiałów opracowanych przez UNICEF:

Przypominamy również, że rodzicom dzieci do lat 8, którzy zdecydują się na pozostanie z nimi w domu, do 24 maja nadal będzie przysługiwał zasiłek opiekuńczy, a osoby które zdecydują się nie korzystać z usług żłobków, do 30 czerwca będą zwolnione z opłaty.

Chęć zgłoszenia dziecka do żłobka lub przedszkola należy wyrazić do dnia13 maja 2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej. Szczegółowe procedury postępowania znajdą Państwo nastronach internetowych poszczególnych jednostek. Samo zgłoszenie nie daje jednak gwarancji możliwości skorzystania z usług żłobka lub przedszkola od 18 maja. Zgodnie z wytycznymi krajowymi, w pierwszej kolejności z usług korzystać będą mogli m.in. pracownicy służb mundurowych, systemu ochrony zdrowia, pracownicy handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a dostępność dla innych osób będzie uzależniona od liczby wolnych miejsc uruchomionych zgodnie z nowymi wytycznymi określonymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Pragniemy Państwa –z pełną odpowiedzialnością –zapewnić, że dołożyliśmy wszelkich starań, aby chronić zdrowie Państwa dzieci i rodzin oraz pracowników żłobków i przedszkoli. Zdajemy sobie sprawę, że wprowadzone obostrzenia mogą sprawiać wiele trudności. Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się stawić im czoła.

Życzymy dużo zdrowia!

Bartosz Bartoszewicz Wiceprezydent Miasta Gdyni

Dyrektorzy Przedszkoli Publicznych

Dyrektorzy Żłobków Publicznych

Pracownicy Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdynia

Pracownicy Gdyńskiego Centrum Zdrowia

ikona kalendarza 12/05/2020

ANKIETA DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA

 • Nazwisko i imię dziecka.................................................................
 • Grupa do, której uczęszcza dziecko....................
 • Czy deklarują Państwo chęć skorzystania z opieki w przedszkolu .............w Gdyni w czasie stanu epidemicznego od 18 maja 2020 r.?.....................................
 • W jakich godzinach dziecko będzie przebywało w przedszkolu?.............................

Zgodnie z oświadczeniem Prezesa UODO, Motywem 49 RODO i art. 17 specustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374, 567,568) oraz wytycznymi MEN w sprawie pierwszeństwa w korzystaniu z opieki przedszkolnej w czasie trwania stanuepidemicznego.Ze względu na ograniczenia dotyczące liczby dzieci w grupie -do 12 dzieci, przy założeniu minimalnej powierzchni na dziecko 4m2, ustalając kolejności przyjęć stosuje się następujące kryteria

KRYTERIA PIERWSZEŃSTWA

 • Oboje rodziców pracują -wykonują pracę na terenie jednostki organizacyjnej swojego pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem* ..........
 • Miejsce pracy matki/opiekuna prawnego...........................................................................................
 • Miejsce pracy ojca/opiekuna prawnego.............................................................................................
 • Przynajmniej jeden z pracujących rodziców wykonuje pracę:
 1.  w systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...........
 2. w służbach mundurowych realizując zadania związane zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19..............
 3. w handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizując zadania związane zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19* .........

*kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko.

W przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc stosuje się dodatkowe kryteria:

DODATKOWE KRYTERIA

 • Wielodzietność rodziny (troje dzieci lub więcej).....................
 • Niepełnosprawność rodzica, rodziców lub rodzeństwa.............................
ikona kalendarza 11/05/2020

WSZYSCY MAMY MATKĘ W NIEBIE Kochane dzieci! Rozpoczęliśmy maj. Dla wielu ludzi to najpiękniejszy miesiąc w roku. Świat wygląda jak wspaniale utkany dywan rzucony pod stopy Matce Bożej, bo to przecież miesiąc szczególnie Jej poświecony. W tym pięknym majowym czasie ludzie gromadzą się w kościele lub przy kapliczkach aby słowami modlitwy i pieśnią otoczyć Maryję, jak wiankiem z pięknych kwiatów. Każdy człowiek czy duży czy mały wie, że Maryja to nasza Matka w niebie. Ona jest zawsze z nami i nam błogosławi. Nigdy o tym nie zapominajmy! Zachęcam was do tego, abyście również pamiętali o swoich mamach i każdego dnia wyrażali jej wdzięczność za to że was kocha i że się o was troszczy. Każda mama na świecie chciałaby usłyszeć od swojego dziecka wiele słów miłości, czułości i podziwu. Pamiętajcie zatem o tym, by tę wdzięczność okazywać jak najczęściej Kochajcie Matkę Boża w niebie i waszą mamusię ! Pozdrawiam was bardzo gorąco Pani Zdzisia - katechetka

ikona kalendarza 11/05/2020

Miasto Gdynia przygotowuje się do otwarcia w dniu 18 maja 2020 r. placówek przedszkolnych. Będą one musiały dostosować swoją działalność do restrykcji Głównego Inspektora Sanitarnego. Aby odpowiednio zorganizować pracę opiekuńczą będziemy potrzebowali informacji m. in. dot. Państwa potrzeb, miejsca zatrudnienia, godzin pobytu dziecka... Miasto przygotowuje stosowną ankietę, która znajdzie się jutro (12.05. 2020 r. ) na naszej stronie internetowej i na stronie internetowej Miasta. Prosimy o pilne udzielenie odpowiedzi i przesłanie ich na nasz adres e mail: przedszkole@p18.edu.gdynia.pl, bądź na skrzynki poszczególnych grup.

ikona kalendarza 04/05/2020

Grupa I

Tematy rozmów i zabaw z dziećmi - maj

1.KTO TY JESTES POLAK MAŁY
• Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi Polski,
• Wzbogacenie słownictwa o nowe wyrazy: flaga, hymn, godło, herb,
• Budzenie szacunku do symboli narodowych,
• Budowanie patriotyzmu i przywiązania do ojczyzny

2. NA WIEJSKIM PODWORKU
• Poznanie życia zwierząt na wsi,
• Uwrażliwienie na piękno i bogactwo przyrody,
• Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według określonych cech,
• Porównywanie liczebności zbiorów,
• Nabywanie umiejętności formułowania swobodnych wypowiedzi i prowadzenia rozmowy

3.ZABAWY Z MAMĄ I TATĄ
• Kształtowanie umiejętności mówienia o uczuciach do mamy i taty, pogłębianie szacunku do członków rodziny
• Integracja rodziny,
• Kształtowanie postaw empatycznych wobec innych

4.WYCIECZKA DO ZOO
• Uświadomienie dzieciom, że zwierzęta mają swoje prawa,
• Rozumienie konieczności ochrony niektórych gatunków zwierząt,
• Zapoznanie się ze zwierzętami egzotycznymi,
• Poszerzanie wiadomości na temat weterynarza,
• Budzenie wrażliwości na potrzeby zwierząt

Grupa II

Zadania na maj:

1. Polska - moja ojczyzna;
• wykonanie polskiej flagi metodą wyrywanki,
2. Zwierzęta w zagrodzie;
• poznawanie wybranych zwierząt hodowlanych,
• praca plastyczna - malowanie farbami na temat "wiejska zagroda",
3. Wiosenna łąka;
• poznanie i nazywanie rosnących kwiatów,
• rozmowy z rodzicami na temat pożyteczności pszczół i innych owadów
"Ul - domek dla pszczół" - praca plastyczna dowolną metodą,
4. Ćwiczenia matematyczne;
• uczymy się mierzyć (krokami, stopa za stopą, miarą krawiecką, linijką),
5. Matematyka jest ciekawa;
• dodawanie i odejmowanie na konkretach (podejmowanie różnych działań - dokładanie i odkładanie elementów, przeliczanie)
6. Moja mama;
• wykonanie sałatki owocowej dla mamy.

Grupa IV

Zadania dydaktyczne - maj

• Rozmowy z dziećmi o Polsce, jako kraju, w którym mieszkamy i który należy do Unii Europejskiej.
• Poznanie znaczenia słów: ojczyzna, kraj, stolica, oraz wyjaśnienie symbolu Unii Europejskiej. (Flaga europejska jest symbolem nie tylko Unii Europejskiej, ale również jedności, solidarności i harmonii między narodami Europy. Na fladze przedstawiony jest okrąg złożony z dwunastu złotych gwiazd na błękitnym tle. Liczba gwiazd nie jest liczbą państw członkowskich)
• Utrwalenie nazw polskich miast, oglądanie w albumach i atlasach jak wyglądają różne polskie krajobrazy, jakie zwierzęta i rośliny można zobaczyć w Polsce.
• Zainteresowanie regionem, w którym mieszkają dzieci.
• Rozmowy z dziećmi o tym, jakie miejsce zajmują książki w naszym życiu, do czego służą, jakie informacje można w nich znaleźć itp..
• Utrwalenie znajomości nazw związanych z relacjami w rodzinie: rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, krewni, itp.
• Uczenie dzieci nazywania emocji - nazywanie uczuć i emocji towarzyszących im podczas różnych aktywności ( lubię, gdy ..., jestem zadowolony....., złości mnie...)
• Ćwiczenie odporności emocjonalnej podczas różnorodnych zabaw i gier.
• Utrwalenie treści i znaczenia przysłowia: „ Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie ‘.
• Próba nazywania uczuć, związanych ze słuchaniem i tworzeniem "własnej muzyki" , działalność plastyczna - "malowanie muzyki" (wesoła, smutna, szybka, wolna)
• Codzienne utrwalanie poznanych liter.
• Doskonalenie umiejętności określania głosek na początku, na końcu i w środku wybranych słów.
• Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej.
• Rozwijanie umiejętności matematycznych; klasyfikowanie przedmiotów, definiowanie podobieństw i różnic; ćwiczenia w przeliczaniu obiektów; utrwalanie stron prawa- lewa.

Grupa V

Tematy do rozmów i działań z dziećmi:

• Rola, jaka odgrywają w naszym życiu książki;
• Łąka i jej mieszkańcy;
• Rodzina i różne zawody wykonywane przez rodziców
• Zwierzęta, jakie hodujemy w domu lub jakie chcielibyśmy mieć;
• Próby czytania wyrazów złożonych z z poznanych liter : O, A, L, M, E, T, D, I, K, U, P, Y, B, N, S, R, G, C, J, W, F, Ł, Z;
• Poznanie cyfr: 0, 9, 10; (tworzenie zbiorów 9 i 10 -elementowych, wskazywanie i opisywanie dziewiątego i dziesiątego elementu zbioru, zabawy utrwalające w pamięci kształt cyfr: 0, 9 , 10; wyszukiwanie w najbliższym otoczeniu poznanych cyfr - numery domów, numery autobusów, rejestracje samochodów
• Pisanie cyfr 0, 9, 10 na piasku, na kaszy, na papierze , układanie z cząstek warzyw i owoców w kształtu cyfry: 9 i 0
• Ćwiczenia w dokładaniu i odbieraniu elementów, tak by w zbiorze było 0,9,10 elementów
• Klasyfikowanie przedmiotów ze względu na ich określone cechy , przeliczanie, porównywanie liczebności zbiorów;
• Zabawy głoskami - pierwsza, ostatnia głoska, głoski w środku wyrazu, liczenie głosek,
• Wyszukiwanie poznanych liter w tekscie

Strony