Aktualności

ikona kalendarza 11/06/2020

DAR DLA PANA JEZUSA

Kochane dzieci!
Nastał czerwiec, a to oznacza, że wakacje tuż –tuż. Coraz dłuższe i cieplejsze dni zwiastują
bliski początek swobody i zabaw na świeżym powietrzu z rodzeństwem kolegami i
koleżankami.
Nie zapominajcie jednak w tym czasie o spotkaniach z Panem Jezusem na modlitwie.
W tym miesiącu chwalimy go wezwaniami Litanii do Najświętszego Serca pana Jezusa.
Pamiętajcie też o tym, że 23 czerwca obchodzimy Dzień Ojca.

Zadania do wykonania na czerwiec
• Odmówię z rodziną Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa
• Pomogę tacie w pracach domowych
• Pomodlę się do Pana Jezusa w intencji mamy i taty

Katechetka – Zdzisława Gabas

ikona kalendarza 10/06/2020

Tematy rozmów i propozycje działań z dziećmi:

1. WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ I MAJĄ TAKIE SAME PRAWA
• Wzbogacenie wiedzy na temat życia dzieci z różnych stron świata.
• Domy Świata - jak żyją dzieci w innych krajach, na innych kontynentach
• Ukochane zabawki dzieci - czym lubimy się bawić, ćwiczenia w mówieniu - opowiadanie, opisywanie, argumentowanie
2. JESTEM SILNY - rozmowa na temat, co nam daje siłę i zdrowie (zdrowe odżywianie, ruch, odpowiedni ubiór, zabezpieczenie przed chorobami, unikanie niebezpieczeństw)
3. WAKACYJNE WYCIECZKI- rozwijanie mowy dzieci pod względem gramatycznym, znaczeniowym i dźwiękowym - rozmowy na temat: "Gdzie wybierzemy się na wakacje". Wakacyjna przygoda" , "O czym szumi morze", "Bezpieczne wakacje"
4. PORTRET TATY- praca plastyczna - malowanie farbami plakatowymi
5. LATO W PEŁNI - spacer do ogródków działkowych - rozwijanie umiejętności obserwowania i wnioskowania - obserwowanie przyrody, rozpoznawanie roślin, ptaków i owadów, przyglądanie się pracom ludzi w ogródkach, opowiadanie o swoich spostrzeżeniach, wnioskowanie
6. DODAWANIE I ODEJMOWANIE W ZAKRESIE 10 - operacje na konkretach, zabawy z dokładaniem, odkładaniem elementów (liczmanów) - wykorzystanie do zabaw: klocków, koralików, patyczków, owoców, przedmiotów codziennego użytku
7. LATAWIEC - wspólne z rodzicem wykonanie latawca z kolorowego papieru, bibuły i słomek - pogłębianie doświadczeń plastyczno - konstrukcyjnych,
8. ŁĄKA - praca plastyczna wykonana wspólnie z rodzicem na dużym arkuszu z wykorzystaniem bibuły, papieru kolorowego, materiału, włóczki - collage - rozwijanie wyobraźni twórczej

ikona kalendarza 08/06/2020

Tematy do rozmów z dziećmi w czarwcu:
• Zwierzęta, które lubimy;
• Dzieci całego świata;
• Wakacje tuż, tuż…;
• Kolory lata;

1. Próby czytania wyrazów z poznanymi literami : O, A, L, M, E, T, D, I, K, U, P, Y, B, N, S, R, G, C, J, W, F, Ł, Z, H;
2. Wyszukiwanie poznanych cyfr ;
3. Zabawy utrwalające w pamięci kształt poznanych cyfr (opisywanie wyglądu cyfry, określanie, z jakich elementów sę składa, do czego jest podobna)
4. Wyszukiwanie przedmiotów zbliżonych kształtem do cyfry ;
5. Pisanie poznanych cyfr na piasku, na kaszy, lepienie z plasteliny, układanie cząstek warzyw i owoców w kształt cyfry;
6. Zabawy z dokładaniem, zabieraniem, odkładaniem elementów zbioru, przeliczanie, podawanie wyniku działania -
7. Próby pisania cyfr w liniaturze
8. Klasyfikowanie przedmiotów ze względu na określone cechy, przeliczanie, porównywanie liczebności zbiorów;
9. Określanie i opisywanie np pierwszego, czwartego, siódmego elementu w szeregu, przeliczanie elementów
10. Zabawy głoskami - np: klaśnij w dłonie, gdy usłyszysz głoskę: "r", "t", klaśnij w dłonie, gdy usłyszysz słowo z głoską "k"
11. Wyszukiwanie w wyrazach poznanych liter;
12. Czytanie dzieciom książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek;
13. Próby czytania przez dzieci prostych zdań;

ikona kalendarza 05/06/2020

Grupa I
• Uświadomienie dzieciom ich prawa do zabawy, nauki i rozwoju.
• Kształtowanie umiejętności klasyfikowania ze względu na jedną lub dwie cechy.
• Kształtowanie prawidłowej postawy wobec swoich obowiązków - wypowiadanie się dzieci na temat ich obowiązków domowych i przedszkolnych
• Inspirowanie dzieci do podejmowania aktywności plastycznej
• Rozwijanie mowy dzieci - wypowiadanie się na temat swoich marzeń, planów wakacyjnych, sposobów spędzania czasu podczas wakacji,
• Kształtowanie umiejętności cierpliwego wysłuchiwania innych.
• Obserwowanie przyrody i zjawisk pogodowych, prowadzenie kalendarza pogody, rozumienie i posługiwanie się symbolami burzy, deszczu, wiatru, ciepła
• Rozpoznawanie na ilustracjach krajobrazów: morze, góry, las.
• Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnych wyjazdów (uwzględnienie ochrony przed słońcem).
• Usprawnianie umiejętności ruchowych poprzez ćwiczenia równoważne, wzmacniające mięśnie nóg.
• Wyrażanie swoich myśli w sposób zrozumiały dla otoczenia.
„Marsz” - wiersz

Hej, idziemy naprzód żwawo
nóżką lewą, nóżką prawą
Tup, tup, tup! Buch, buch, buch!
A kto z nami, ten jest zuch!
Radość w oczach wszystkich świeci;
Na wycieczkę idą dzieci.
Tup, tup, tup! Buch, buch, buch!
A kto z nami, ten jest zuch!

„Burza” - zabawa paluszkowa

Pada deszczyk, pada, pada (uderzamy palcem o podłogę),
coraz prędzej z nieba spada. (przebieramy wszystkimi palcami).
Jak z konewki woda leci (uderzamy całymi dłońmi o podłogę),
A tu błyskawica świeci… (prostujemy się i klaszczemy w dłonie nad głową).
Nagle grzmot !!! (Tupiemy stopami o podłogę).
I od nowa HOP (podskakujemy).

Grupa IV

• Zapoznanie dzieci z uniwersalnymi prawami i obowiązkami dzieci na całym świecie, dostrzeganie podobieństw i różnic miedzy rówieśnikami z różnych krajów
• Zdobywanie wiadomości o zwierzętach - poznawane ich nazw, wyglądu, zwyczajów oraz miejsc występowania, tworzenie kolekcji zwierząt na podstawie mapy świata
• Obserwacje przyrody i zjawisk pogodowych
• Rozwijanie kompetencji matematycznych - rozwiązywanie zadań z treścią, utrwalanie prawidłowego zapisywania działań z wykorzystaniem znaków dodawania, odejmowania, zabawy - ćwiczenia w posługiwaniu się modelami monet i banknotów
• Utrwalanie umiejętności czytania, ćwiczenia w mówieniu - poszerzanie zasobu słownictwa dzieci
• Rozwijanie zdolności uczenia się - wdrażanie do samodzielnego poszukiwania informacji w rożnych źródłach (książki, albumy)
• Utrwalanie zasad bezpieczeństwa podczas wakacji (wyjaśnienie znaków informacyjnych i ostrzegawczych, przypomnienie numerów alarmowych i sposobów wzywania pomocy, omówienie sposobów zachowania się w sytuacji obostrzeń związanych z obecną sytuacją epidemiczną)

"Wakacyjne rady" - wiersz

Głowa nie jest od parady
i służyć ci musi dalej.
Dbaj więc o nią i osłaniaj,
kiedy słońce pali.

Płynie w rzece woda,
chłodna, bystra, czysta.
Tylko przy dorosłych
z kąpieli korzystaj.

Jagody nieznane
gdy zobaczysz w borze,
nie zrywaj! nie zjadaj!
bo zatruć się możesz.

Urządzamy grzybobranie.
Jaka rada stąd wynika?
Gdy jakiegoś grzyba nie znasz,
Nie wkładaj go do koszyka.

ikona kalendarza 03/06/2020

Z okazji Dnia Dziecka zapraszamy naszych wychowanków do obejrzenia spektaklu teatralnego "Mała Syrenka" w wersji on-line w wykonaniu teatru Qufer z Gdańska. Koszt spektaklu: 300 zł opłacono ze składek na Radę Rodziców. W imieniu Wykonawców prosimy nie kopiować i nie rozpowszechniać filmu. Link do spektaklu będzie aktywny do niedzieli 07.06.2020r. https://youtu.be/Ww1E0z9HuTY

ikona kalendarza 03/06/2020

1. Zabawy rozwijające orientację w schemacie własnego ciała

Do zabaw potrzebne będą: kredki, pisaki, nożyczki, klej, gazety, gazetki reklamowe, dwie czerwone wstążeczki, kilka kolorowych klocków, plastikowa butelka

Przebieg zabaw:
Ustalenie z dzieckiem, która ręka i strona ciała jest prawa, a która lewa.
W sytuacji mylenia stron, zawiązanie bransoletki z czerwonej wstążki na nadgarstku dziecka i na swoim (prawym)
Przypomnienie nazw części ciała
Rodzic pokazuje na sobie a dziecko odpowiada, jak się nazywają
Nazwy mogą być ilustrowane odpowiednimi ruchami i gestami, np.: To jest moja stopa, pokaż swoją stopę. Możemy wspólnie z dzieckiem np. uderzać nią o podłogę 3 razy, możemy stukać kolanami, poklepywać brzuch itd
Praca techniczna:
Rodzic prosi dziecko, aby powycinało z gazetek reklamowych preferowane przez siebie produkty (zabawki, jedzenie itp.). Omawia z dzieckiem wybrane obrazki, pyta dlaczego dokonało takiego wyboru.
Rodzic dzieli kartkę na pół prosi dziecko, aby przy pomocy kleju przykleiło obrazki na kartkę według naszych instrukcji np. czekoladę, którą lubisz przyklej po lewej stronie kartki. Rodzic kontroluje pracę dziecka, naprowadza w razie potrzeby. Po skończonej pracy wiesza kartkę widocznym miejscu w domu i chwali dziecko za wykonanie pracy zgodnie z jego poleceniami.
Rodzic prosi, aby dziecko zdjęło pomocniczą czerwoną bransoletkę. Rodzic układa proste sekwencje z klocków i prosi dziecko o opisanie co widzi – np. klocek żółty jest z lewej/prawej/nad/pod strony zielonego itd. Jeśli zadanie okaże się zbyt trudne, wraca do założenia bransoletki -„podpowiadającej strony prawa/lewa”.
Zabawa Na podłodze rodzic stawia plastykową butelkę. Dziecko staje przed nią i kolejno dotyka ją delikatnie czubkiem nosa, brodą, brzuchem, kolanem, dużym palcem (zależnie od możliwości dziecka). Butelka nie może się przewrócić.
Dziecko siada na dywanie – ćwiczenie relaksacyjne „Odliczanie”. Dziecko leży na dywanie, na dany sygnał odlicza do 10, gdy skończy – podnosi rękę.

2. Zabawy ruchowe
Zabawa bieżna - „Bocian i żaba”. Rodzic układa na podłodze
kilka gazet lub kartek z gazetek reklamowych, które symbolizują kałuże. Gdy zbliża się bocian (goniący Rodzic), żaba wskakuje do kałuży, bo tylko wtedy pozostaje niezauważona.
Następnie rozłożone gazety można wykorzystać do zabawy ruchowej: "Spacer" - ilustracji ruchowej do wierszyka: „ Idą dzieci polną drogą, po kałużach iść nie mogą. (wymijanie gazetowych kałuż slalomem - raz prawej raz z lewej strony)
Po kamyczkach skok, skok, skok (dzieci wykonują skoki na palcach),
do dołeczka - hop (przysiad - kucnięcie)"
Na koniec można zwinąć gazety w kulki i ćwiczyć rzucanie do celu (do ustawionego wiaderka, kosza, czy pojemnika)

3. Zabawy matematyczne - Rozwiązywanie zadań a treścią

Wiosenna matematyka:

a. Rodzic wręcza dziecku kwiatek konwalii. Zadaniem dziecka jest policzenie, ile dzwonków znajduje się na otrzymanej gałązce. Następnie dziecko postępuje zgodnie z instrukcją: „Teraz zerwij jeden dzwonek. Ile dzwonków pozostało na łodydze? Teraz zerwij jeszcze dwa dzwonki. Ile dzwonków pozostało na łodydze? Ile dzwonków zerwałeś?
b. Wianek Kasi został upleciony z kwiatów.
Znalazły się w nim dwie stokrotki, trzy maki i jeden tulipan. Ile kwiatów w sumie było w wianku Kasi?
Dziecko może liczyć na palcach, albo pomagać sobie zbiorami zastępczymi, np klockami, czy rysowaniem kresek na kartce
c. Eryk kupił mamie bukiet tulipanów, który składał się z dziesięciu kwiatów.
Po drodze zgubił trzy tulipany. Ile tulipanów mu zostało?
d. Co tu wyrośnie?
Dziecko otrzymuje kartę pracy przypominającą planszę do gry w okręty. Niektóre z pól zawierają już narysowane tulipany. Resztę karty dziecko uzupełnia zgodnie z poleceniem rodzica :
„W polu A1 narysuj żółty tulipan. W polu C3 narysuj czerwony tulipan” itd. (karta pracy-pdf znajduje się w galerii zdjęć.)

ikona kalendarza 27/05/2020

Uwaga Rodzice

Zgodnie z decyzją Urzędu Miasta w Gdyni przerwy wakacyjne w gdyńskich przedszkolach odbędą się we wcześniej zaplanowanych terminach – w Przedszkolu nr 18 w miesiącu sierpniu 2020 r.

Przypominamy, że ze względu na wciąż trwający stan epidemii oraz zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego nasza placówka może w miesiącu lipcu przyjąć 42 dzieci na czas powyżej 5 godzin i 12 dzieci na 5 godzin.
W związku z powyższym prosimy o deklarowanie drogą
e-mailową, w jakich dniach i na ile godzin Państwa dziecko będzie korzystało z opieki przedszkolnej.
W przypadku zbyt dużej liczby chętnych na miesiąc lipiec przedszkole będzie stosowało następujące kryteria:
• w pierwszej kolejności z usług przedszkola korzystać będą mogli pracownicy służb mundurowych,
• systemu ochrony zdrowia,
• pracownicy handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Chęć zgłoszenia dziecka na miesiąc lipiec należy wyrazić do dnia 05.06.2020 r.
Jednocześnie informujemy, że wytyczne przeciwepidemiczne GIS nie pozwalają na to aby przedszkola przyjmowały dzieci z innych placówek.

ikona kalendarza 23/05/2020

Konsekwencje zakłóceń funkcji słuchowej

Rozumienie mowy jest uwarunkowane dobrym rozwojem funkcji słuchowej. Stąd też tak duże znaczenie przypisuje się jej doskonaleniu. Ćwiczenia słuchowe są jednym z zakresów działań wspomagających rozwój mowy dziecka. Mają różnorodny charakter, gdyż percepcja mowy wymaga wielu umiejętności, które dziecko osiąga stopniowo w trakcie rozwoju.
Otoczenie, zwłaszcza planowo organizowane, dostarcza wielu naturalnych okazji do ich doskonalenia. Jako etap przygotowawczy traktuje się koncentrację na dźwiękach niewerbalnych. Dziecko uczy się skupiać uwagę na wrażeniach słuchowych, uczy sie je analizować. Rozpoznaje czy dźwięk jest, czy go nie ma. Rozpoznaje jego cechy takie jak, natężenie, wysokość, długość, czy tez rytm ciągów dźwiękowych. Uczy się różnicować, to znaczy określać, czy słyszane dźwięki są takie same, czy różne. Następnie identyfikuje je, czyli wskazuje który spośród nich usłyszało. Nadaje im znaczenie. Te doświadczenia, spontaniczne i zdobywane w sposób nieświadomy, są pomocne w doskonaleniu odbioru dźwięków mowy. Rodzice mogą tutaj w sposób celowy pomagać w organizacji spostrzeżeń dziecka poprzez zwracanie jego uwagi na wrażenia słuchowe pochodzące z otoczenia oraz zachętę do ich identyfikacji, np.: głosy zwierząt, silnik samochodu lub warkot samolotu, odgłosy odbiegające z kuchni, itp. Mogą także organizować zabawy oparte na postrzeganiu cech dźwięków, np.: odtwarzanie liczby uderzeń, tworzenie układów z klocków odpowiadających wysokości lub długości sygnału: dźwięk długi, dźwięk krótki, krótki dźwięk wysoki lub długi dźwięk niski.
Ćwiczenia te pomagając w koncentracji na dźwiękach i ich cechach pomagają również w różnicowaniu takich cech wypowiedzi jak akcent, rytm, intonacja, tempo. W pracy z małym dzieckiem zawsze podkreśla się znaczenie zajęć rytmicznych, które służą między innymi właśnie doskonaleniu funkcji słuchowej, są więc ważne także ze względu na rozwój mowy. Ćwiczenia wykorzystujące bodźce niewerbalne są etapem wstępnym do ćwiczeń słuchu mownego.
Podstawą rozumienia mowy dźwiękowej, oprócz dobrze funkcjonującego słuchu fizjologicznego, jest słuch fonematyczny czyli umiejętność rozróżniania ,najmniejszych elementów składowych wyrazów, czyli fonemów (np. „a” od „o”, „s” od „sz”). Umiejętność ta umożliwia też rozróżnianie wyrazów, które zbudowane są z fonemów danego języka. Słuch fonematyczny jest także umiejętnością utożsamiania różnych wymówień głoski, np. głoska „l” bywa wymawiana głośniej, ciszej lub szeptem, głosem męskim lub żeńskim, bardziej lub mniej wyraziście.
Konsekwencje niedokształcenia lub zaburzenia słuchu fonematycznego są różne, zależne od stopnia nasilenia. Nieznaczne niedokształcenie przejawiające się trudnościami w rozróżnianiu pewnych opozycji powoduje brak stabilnych wzorców słuchowych głosek oraz wyrazów, a w efekcie trudności w rozróżnianiu wyrazów podobnych brzmieniowo, różniących się jedną cechą dystynktywną np. głoska „b” w wyrazie „bułka” zostanie zamieniona na głoskę ”p” i wówczas powstanie wyraz o zupełnie innym znaczeniu - „półka. Najczęściej dotyczy to właśnie opozycji dźwięczna/ bezdźwięczna, opozycji miejsca artykulacji i stopnia zbliżenia narządów mowy, oraz pary ustna/ nosowa. Dziecko może więc nie wiedzieć czy usłyszało wyraz „domek” czy „Tomek”; „dama” czy „tama”; „nas” czy „nasz”, itp.
Pełna sprawność słuchu fonematycznego wymagana jest dla opanowania systemu fonologicznego. Produkcję fonemów wyprzedza bowiem ich percepcja. Brak stabilnych wzorców słuchowych głosek utrudnia tworzenie wzorców kinestetyczno - ruchowych. W efekcie dziecko może mieć kłopoty w opanowaniu poprawnej wymowy głosek nieróżnicowanych słuchowo. Może zastępować je innymi lub mylić je. Wzorce artykulacyjne powstają bowiem pod kontrolą słuchu fonematycznego.
Znaczne niedokształcenie słuchu fonematycznego utrudnia rozwój mowy dziecka i znacznie go opóźnia. Całkowity brak rozwoju słuchu mownego, którego wynikiem jest brak rozwoju mowy, występuje rzadko. Częstszym zjawiskiem jest zaburzenie mowy spowodowane częściową lub całkowitą utratą słuchu fonematycznego (afazja akustyczna)
Zaburzenia mowy mogą występować także wtedy, gdy dziecko przejawia deficyty w zakresie pamięci słuchowej. Nie jest w stanie utrzymać w pamięci kilku elementów odbieranych drogą słuchową, w konsekwencji ma znaczne problemy w powtórzeniu wszystkich składników wypowiedzi. Przejawia także trudności w rozumieniu mowy, gdyż istotne dla zrozumienia tekstu człony mogą nie zostać zapamiętane i w efekcie pominięte. Brak stabilnych wzorców słuchowych wyrazów pociąga za sobą niemożność wytworzenia ich poprawnych wzorców ruchowych. Utrudnione jest wówczas, a w wyjątkowo ciężkich przypadkach wręcz uniemożliwione wypowiadanie. Zamiast słowa „elementarz” powstaje „emelentarz", „lokomotywa” zamieniana jest na „lomokotywę”. Oprócz zmiany kolejności sylab lub głosek dziecko może je opuszczać lub dodawać.
Kłopoty z zachowaniem liczby i kolejności elementów w wyrazie często zaczynają niepokoić dopiero wtedy, gdy powodują kłopoty w słuchowej analizie i syntezie, która to jest podstawą w nauce czytania i pisania.
Na koniec propozycje ćwiczeń kształtujących pamięć słuchową, uwagę i koncentrację.
Zabawy wprowadzające sekwencje i rytmy:
• „głuchy telefon” (do tej zabawy wystarczą 2 osoby) - powiedz dziecku do ucha coś miłego, śmiesznego, nielogicznego, użyj fragmentu wierszyka, wyliczanki, rymowanki, zadaj zagadkę i poproś, by dokładnie powtórzyło to, co usłyszało, lub podało odpowiedź czy wypowiedziało dalszy ciąg do Twojego ucha;
• „numery” - ucz dziecko ważnych danych liczbowych – numerów telefonów do rodziców i dziadków, dat urodzin najbliższych członków rodziny, numerów alarmowych /od nich warto zacząć tego typu zabawy/. Dzięki wielu powtórzeniom dziecko zyska dwie nowe umiejętności – po pierwsze, w razie potrzeby będzie potrafiło podać ważne numery telefonów /np. w sytuacji zagubienia się/, po drugie dziecko wyćwiczy pamięć;
• „miś w teczce na wycieczce” - zaproponuj dziecku zabawę z misiem – zacznij od zdania: Pakował się miś na wycieczkę i zabrał w swoją teczkę........wymieniamy na zmianę z dzieckiem kolejne przedmioty, które mogły się znaleźć w teczce, pamiętając, by każdorazowo powtarzać całe zdanie:
a/ Pakował się miś na wycieczkę i zabrał w swoją teczkę: kanapki
b/ Pakował się miś na wycieczkę i zabrał w swoją teczkę: kanapki i wodę w butelce
c/ Pakował się miś na wycieczkę i zabrał w swoją teczkę: kanapki i wodę w butelce i chusteczki …...itd.
Zdanie od którego zaczniemy zabawę, może brzmieć również inaczej, np. Na stole w moje urodziny będzie.......itp.
Ćwiczenia spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej:
• „kolory” - spytaj dziecko, jaki kolor najbardziej lubi. Jego nazwa będzie umownym znakiem, na który dziecko będzie reagowało w ustalony sposób, ilekroć ją usłyszy wśród wszystkich wymienianych przez nas kolorów. Stopniowo utrudniaj zadanie, dodając do kolorów rzeczowniki, np. zielona trawa, błękitne niebo itp.;
• „wymienianki”- wymieniaj w różnym tempie nazwy wszystkich części swojego ciała, jednocześnie je wskazując. Poproś, by dziecko wskazywało je na sobie. Pomyl się od czasu do czasu i mówiąc „nos” wskaż np. kolano;
• „hałasy” - posadź lub połóż dziecko na środku pomieszczenia. Poproś, by zamknęło oczy. Za pomocą różnych przedmiotów z otoczenia wytwarzaj różne odgłosy. Dziecko powinno wskazać ręką, z której strony dany hałas odchodzi, i spróbować określić jego źródło;
• „muzykanci” - wystukaj, wytup, wyklaskaj dziecku krótki rytm lub melodyjkę i poproś, by powtórzyło je najdokładniej jak potrafi
• „obrazki” - poproś by dziecko przypatrywało się uważnie przez 25-30 sekund jakiejś ilustracji ( np. z książeczki lub z gazetki dla dzieci). Potem schowaj obrazek i zadaj dziecku jak najwięcej pytań na jego temat. Za każdą poprawną odpowiedź dziecko otrzyma punkt.
• „słowa i słówka” - wyrecytuj dziecku wierszyk : Każda mądra sówka zapamięta mądre słówka......, następnie wymień co najmniej cztery słowa, które dziecko powinno powtórzyć w takiej samej kolejności wraz z treścią wierszyka na początku. Najprostsze zadania zawierają wyrazy z tej samej kategorii, np. zwierząt, przyborów do mycia lub zaczynające się od tej samej głoski. Najtrudniejsze ciągi złożone są ze słów niepowiązanych ze sobą w żaden sposób i mających na początku różne głoski.
Zadania ćwiczące jednocześnie kilka sfer /pamięć, uwagę i koncentrację/
• „słyszę-widzę” - opisuj dziecku konkretny przedmiot w Waszym najbliższym otoczeniu /wymieniając jak najwięcej jego cech/. Dziecko po odgadnięciu przedmiotu powinno wypowiedzieć jego nazwę i ponownie opisać wszystkie wymienione przez nas cechy;
• „A-Ż” - zachęć dziecko, by pobawiło się słowami. Formułuj zdania typu:
a/ wymień wszystkie przedmioty w pokoju, których nazwa zaczyna się od głoski.....;
b/ wymień wszystkie przedmioty, które są większe niż krzesło przy stole
c/ wymień wszystkie przedmioty, które leżą w pokoju, ale nie leżą na podłodze
d/ podaj wyraz, którego pierwsza głoska jest ostatnią głoską wyrazu poprzedniego

Pracujmy z dzieckiem systematycznie i wykorzystujmy sytuacje codzienne. Pozwólmy, by dziecko miało okazję zaprezentować swoje umiejętności: śpiewając, recytując, rysując. Chwalmy je za postępy i efekty. Cieszmy się razem z dzieckiem z efektów jego pracy.

Elżbieta Mudlaf-Krupok

Strony