Aktualności

ikona kalendarza 04/05/2020

Grupa I

Tematy rozmów i zabaw z dziećmi - maj

1.KTO TY JESTES POLAK MAŁY
• Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi Polski,
• Wzbogacenie słownictwa o nowe wyrazy: flaga, hymn, godło, herb,
• Budzenie szacunku do symboli narodowych,
• Budowanie patriotyzmu i przywiązania do ojczyzny

2. NA WIEJSKIM PODWORKU
• Poznanie życia zwierząt na wsi,
• Uwrażliwienie na piękno i bogactwo przyrody,
• Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według określonych cech,
• Porównywanie liczebności zbiorów,
• Nabywanie umiejętności formułowania swobodnych wypowiedzi i prowadzenia rozmowy

3.ZABAWY Z MAMĄ I TATĄ
• Kształtowanie umiejętności mówienia o uczuciach do mamy i taty, pogłębianie szacunku do członków rodziny
• Integracja rodziny,
• Kształtowanie postaw empatycznych wobec innych

4.WYCIECZKA DO ZOO
• Uświadomienie dzieciom, że zwierzęta mają swoje prawa,
• Rozumienie konieczności ochrony niektórych gatunków zwierząt,
• Zapoznanie się ze zwierzętami egzotycznymi,
• Poszerzanie wiadomości na temat weterynarza,
• Budzenie wrażliwości na potrzeby zwierząt

Grupa II

Zadania na maj:

1. Polska - moja ojczyzna;
• wykonanie polskiej flagi metodą wyrywanki,
2. Zwierzęta w zagrodzie;
• poznawanie wybranych zwierząt hodowlanych,
• praca plastyczna - malowanie farbami na temat "wiejska zagroda",
3. Wiosenna łąka;
• poznanie i nazywanie rosnących kwiatów,
• rozmowy z rodzicami na temat pożyteczności pszczół i innych owadów
"Ul - domek dla pszczół" - praca plastyczna dowolną metodą,
4. Ćwiczenia matematyczne;
• uczymy się mierzyć (krokami, stopa za stopą, miarą krawiecką, linijką),
5. Matematyka jest ciekawa;
• dodawanie i odejmowanie na konkretach (podejmowanie różnych działań - dokładanie i odkładanie elementów, przeliczanie)
6. Moja mama;
• wykonanie sałatki owocowej dla mamy.

Grupa IV

Zadania dydaktyczne - maj

• Rozmowy z dziećmi o Polsce, jako kraju, w którym mieszkamy i który należy do Unii Europejskiej.
• Poznanie znaczenia słów: ojczyzna, kraj, stolica, oraz wyjaśnienie symbolu Unii Europejskiej. (Flaga europejska jest symbolem nie tylko Unii Europejskiej, ale również jedności, solidarności i harmonii między narodami Europy. Na fladze przedstawiony jest okrąg złożony z dwunastu złotych gwiazd na błękitnym tle. Liczba gwiazd nie jest liczbą państw członkowskich)
• Utrwalenie nazw polskich miast, oglądanie w albumach i atlasach jak wyglądają różne polskie krajobrazy, jakie zwierzęta i rośliny można zobaczyć w Polsce.
• Zainteresowanie regionem, w którym mieszkają dzieci.
• Rozmowy z dziećmi o tym, jakie miejsce zajmują książki w naszym życiu, do czego służą, jakie informacje można w nich znaleźć itp..
• Utrwalenie znajomości nazw związanych z relacjami w rodzinie: rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, krewni, itp.
• Uczenie dzieci nazywania emocji - nazywanie uczuć i emocji towarzyszących im podczas różnych aktywności ( lubię, gdy ..., jestem zadowolony....., złości mnie...)
• Ćwiczenie odporności emocjonalnej podczas różnorodnych zabaw i gier.
• Utrwalenie treści i znaczenia przysłowia: „ Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie ‘.
• Próba nazywania uczuć, związanych ze słuchaniem i tworzeniem "własnej muzyki" , działalność plastyczna - "malowanie muzyki" (wesoła, smutna, szybka, wolna)
• Codzienne utrwalanie poznanych liter.
• Doskonalenie umiejętności określania głosek na początku, na końcu i w środku wybranych słów.
• Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej.
• Rozwijanie umiejętności matematycznych; klasyfikowanie przedmiotów, definiowanie podobieństw i różnic; ćwiczenia w przeliczaniu obiektów; utrwalanie stron prawa- lewa.

Grupa V

Tematy do rozmów i działań z dziećmi:

• Rola, jaka odgrywają w naszym życiu książki;
• Łąka i jej mieszkańcy;
• Rodzina i różne zawody wykonywane przez rodziców
• Zwierzęta, jakie hodujemy w domu lub jakie chcielibyśmy mieć;
• Próby czytania wyrazów złożonych z z poznanych liter : O, A, L, M, E, T, D, I, K, U, P, Y, B, N, S, R, G, C, J, W, F, Ł, Z;
• Poznanie cyfr: 0, 9, 10; (tworzenie zbiorów 9 i 10 -elementowych, wskazywanie i opisywanie dziewiątego i dziesiątego elementu zbioru, zabawy utrwalające w pamięci kształt cyfr: 0, 9 , 10; wyszukiwanie w najbliższym otoczeniu poznanych cyfr - numery domów, numery autobusów, rejestracje samochodów
• Pisanie cyfr 0, 9, 10 na piasku, na kaszy, na papierze , układanie z cząstek warzyw i owoców w kształtu cyfry: 9 i 0
• Ćwiczenia w dokładaniu i odbieraniu elementów, tak by w zbiorze było 0,9,10 elementów
• Klasyfikowanie przedmiotów ze względu na ich określone cechy , przeliczanie, porównywanie liczebności zbiorów;
• Zabawy głoskami - pierwsza, ostatnia głoska, głoski w środku wyrazu, liczenie głosek,
• Wyszukiwanie poznanych liter w tekscie

ikona kalendarza 04/05/2020

1. Bajki

Odkrycie tematu zajęć - rebus fonetyczny
Na stoliku rozłożone obrazki przedstawiające różne przedmioty, których pierwsze głoski złozone w całośc utworzą temat zajęć: "Bajki"
Np B - buty
A - arbuz
J - jajko
K - kotek
I - igła
Zadaniem dziecka jest wypowiedzenie nazwy przedmiotu, wyodrębnienie pierwszych głosek , zapamiętanie i utworzenie z nich słowa

Rozwiązywanie zagadek - rozpoznawanie bajek i postaci z bajek

Calineczka
Tylko cal wysokości
miała ta dzieweczka,
dlatego też jej imię
brzmiało.
Kopciuszek
Jaka to dziewczynka:
Ma roboty wiele,
A na wielkim balu
Gubi pantofelek.
Złota rybka z bajki o "O rybaku i złotej rybce"
Uwolniona,
Zapluskała złocistym ogonem
Rybaka - uszczęśliwiła,
Lecz nie jego żonę.
Czerwony Kapturek
Chociaż kłopoty
Z wilkiem miała,
Wyszła z opresji
zdrowa i cała
Krasnoludki z bajki "Królewna Śnieżka"
Jakie to maluchy
Zawsze są brodate
I ciężko pracują
I zimą, i latem?
Jaś i Małgosia
Jakie imiona mają
braciszek i siostrzyczka,
którzy w lesie spotykają
chatkę zrobioną z piernika.
Śpiąca Królewna
Każda królewna, a tym bardziej ona,
uważać winna na wrzeciona
Baba Jaga
Piernikowy daszek, lukrowana ściana.
Kto w tym domku mieszka?
Postać dobrze znana. Baba Jaga
Brzydkie kaczątko
Gdy myślało, że już zawsze takie brzydkie będzie,
nagle stało się łabędziem. Brzydkie kaczątko
Pinokio
Drewniany pajacyk, co się trochę lenił
i pewnego ranka w osiołka się zamienił.

Rozwiązywanie zagadek, rozmowy o bohaterach bajek można wykorzystać jako inspiracja do aktywności plastycznej - malowania ulubionej postaci, bądż (co dzieci bardzo lubią) wykonania własnej książeczki obrazkowej.
Do wykonania takiej książeczki wystarczy zwykła kartka z bloku rysunkowego formatu A4 złożona na 4 części , zszyta z boku, kredki lub kolorowe pisaki,

2. Zagadki patriotyczne

Jest biało-czerwona, każdy to pamięta,
wywieszasz ją w oknie w dniu narodowego święta.
Przypomina o tym, jak ważna jest odwaga,
bo to nasza polska, biało-czerwona… (flaga)

Na tle czerwonym skrzydła rozkłada,
na swoją głowę koronę wkłada.
Ma dziób, ostre szpony, jest w białym kolorze,
wiesz już na pewno, ten ptak to… (orzeł)

W tym mieście od dawna drapie chmury,
znany każdemu Pałac Kultury.
Są piękne, zielone Królewskie Łazienki
i pomnik owianej legendą Syrenki.
Wiesz już na pewno, prosta to sprawa,
miasto, o którym mówię, to… (Warszawa)

Wisła pędzi jak szalona,
nikt jej pieszo nie pokona.
Z odpowiedzią nikt nie czeka,
to najdłuższa w Polsce… (rzeka)

Dzieci (starsze) bardzo lubią mapy dlatego można zaproponować im zabawę z kolorowaniem naszego województwa, zaznaczaniem stolicy, miejsc gdzie są góry, rysowaniem na mapce takich symboli polskich miast: jak smok wawelski, syrenka warszawska itp

Mapka do wykorzystania znajduje się w galerii

ikona kalendarza 01/05/2020

Szanowni Rodzice,

Miasto Gdynia nie otworzy żłobków i przedszkoli z dniem 06.05.2020 r
Stanowisko Urzędu Miasta Gdyni znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/czekamy-na-wytyczne-jak-otworzyc-zl...

ikona kalendarza 29/04/2020

Na prośbę Urzędu Miasta musimy zebrać od Państwa odpowiedzi na pytanie:

"Czy w Państwa przypadku niezbędna jest opieka przeszkolna dla Państwa dziecka od 6.05."

Ankieta , w żadnym przypadku nie jest to deklaracją Miasta, że otworzy przedszkola na "normalnych warunkach".
Dotąd nie ma żadnych wytycznych Ministerstwa Zdrowia, co do warunków, jakie powinny być spełnione - jak zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i pracownikom, jaka powinna być maksymalna ilość dzieci w sali ( jeśli np 1 dziecko na 15 m2, to w przypadku sal przedszkolnych jest to ok. 3 dzieci w sali) itd
Zapowiedź otwarcia przez Miasto placówek przedszkolnych spowoduje też prawdopodobnie rezygnację z zasiłku opiekuńczego dla wszystkich mieszkańców.
To są jednak tylko nasze i Miasta, przypuszczenia, bo tego oraz wielu innych rzeczy jeszcze nie wiemy.
Prosimy zatem, jeśli to możliwe o pilne udzielenie odpowiedzi na ww pytanie na nasz adres e- mail: przedszkole@p18.edu.gdynia.pl
Dziękujemy

ikona kalendarza 28/04/2020

Informacja o gotowości do podjęcia nauki w szkole.

Uprzejmie informujemy, że w przedszkolu w dniu 30.04.2020 r. w godz. 10.00 – 13.00 będzie można odebrać „Informację o gotowości do podjęcia nauki w szkole”. W ww godzinach w przedszkolu dyżurować będzie wychowawca grupy.
Informacja o gotowości….”to dokument do Państwa wiadomości i nie musicie przekazywać go szkole, do której idzie Państwa dziecko.
Rodzice , którzy nie będą mogli odebrać dokumentu osobiście mogą pisemnie upoważnić do jego odbioru, inną osobę.

ikona kalendarza 23/04/2020

"Akademia dzielnicowa" - Lista ofert wybranych przez Przedszkole nr 18:

1.Warsztaty umuzykalniające z elementami muzykoterapii.
Łączny koszt brutto: 10 000,-
Realizator zajęć: NUTKOLANDIA, Katarzyna Prostak
81-178 Gdynia, ul. Krawiecka 30H/18
NIP 583 206 46 80

2.Zajęcia teatralne dla dzieci"Warsztaty małego aktora"
Łączny koszt brutto: 7 800,-
Realizacja zajęć: NUTKOLANDIA, Katarzyna Prostak
81-178 Gdynia, ul. Krawiecka 30H/18
NIP 583 206 46 80

3.Język angielski dla dzieci
Łączny koszt brutto: 8 000,-
Realizacja zajęć: LEONARDO SHOOL- CentrumEdukacji Małgorzata Ilnicka
81-187Gdynia, ul. Jantarowa13/2
NIP 586 209 65 90

"Szkoła Mistrzów" - Lista ofert wybranych przez Przedszkole:

1.Jazz dla ucha malucha" -Szkolenie dla nauczycieli- edycja Jesień/Zima, edycja Wiosna/Lato
Łączny koszt brutto: 3 000,-
Realizator zajęć: Malu. Centrum Muzyki i Nauki.Katarzyna Laszkowska-Dwojakowska
ul. Morska74/23, 81-225 Gdynia
NIP 8442280785

ikona kalendarza 21/04/2020

Wiosna w pełni, a my nie możemy cieszyć się nią jak co roku. Oto moje propozycje słówek, piosenek i wierszyków do zabawy i ćwiczenia języka angielskiego w domu

Spring - wierszyk
Spring makes the world a happy place,
you see a smile on every face.
Flowers come out and birds arrive.
Oh, isn’t it grand to be alive!

Tłumaczenie:
A happy place – szczęśliwe miejsce
A smile – uśmiech
On every face – na każdej twarzy
Birds arrive – ptaki wracają

April rain - wierszyk
Rain, rain, rain, April rain.
You are feeding seeds and grain,
You are raising plants and crops
With your brightly sparkling drops.

Tłumaczenie:
Deszczu, deszczu, deszczu, kwietniowy deszczu
ty karmisz nasiona i ziarna
ty podnosisz rośliny i uprawy
Twoimi błyszczącymi kroplami

Tłumaczenie na język polski nie jest rymowane i tak ciekawe jak wersja angielska wierszyka.
Słowniczek obrazkowo - wyrazowy związany z tematem znajduje się w galerii

Propozycje piosenek:
Piosenka https://www.youtube.com/watch?v=gAcDUEgMgmY piosenka o kwiatach i kolorach
Piosenka https://www.youtube.com/watch?v=oybEMWW23uU piosenka o owadach
Piosenka https://www.youtube.com/watch?v=5gs8_VUSnMQ piosenka o głodnej gąsienicy

Prawidłową wymowę słówek można sprawdzić wpisując je np. w tłumacza Google i naciskając ikonkę głośniczka.

Strony