Aktualności

ikona kalendarza 07/02/2022

SZANOWNI PAŃSTWO

Dziś otrzymaliśmy informację z PSSE w Gdyni, że u dziecka uczęszczającego do grupy IV wykryto zakażenie SARS-CoV-2. W wyniku dochodzenia epidemiologicznego, ustalono, że istnieje konieczność objęcia obowiązkiem kwarantanny pracowników przedszkola oraz dzieci, którzy w dniach 01.02.2022r, 02.02.2022r. byli obecni w placówce i mieli kontakt z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2

Okres obowiązkowej kwarantanny trwa:

dnia 07.02.2022r. do dnia 08.02.2022r. (w przypadku ostatniego kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV-2 01.02.2022r)

 

od dnia 07.02.2022r. do dnia 09.02.2022r. (w przypadku ostatniego kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV-2 02.02.2022r)

 

  Dzieci nie objęte kwarantanną przychodzą do przedszkola bez zmian. Grupa IV funkcjonuje według planu.

Wszelkie szczegółowe informacje związane z kwarantanną Państwa dzieci znajdą Państwo na Internetowym Koncie Pacjenta.

ikona kalendarza 03/02/2022

KALENDARZ WYDARZEŃ PRZEDSZKOLNYCH

NA MIESIĄC  LUTY

URODZINY GDYNI – TYDZIEŃ MORSKI  7 – 11 . 02

-poznawanie historii Gdyni, jej ważniejszych miejsc i zabytków

- wzbudzanie zainteresowania regionem, jego kulturą, obyczajami, tradycjami oraz krajobrazem

WALENTYNKI   14.02

- doskonalenie umiejętności mówienia o emocjach i okazywania uczuć

- kształtowanie otwartości na innych ludzi, budowanie przyjaźni, czerpanie radości ze wspólnej zabawy

DZIEŃ DINOZAURA  25.02

- rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci, ich zainteresowań

- poznawanie przyrody w kontekście prehistorii

ikona kalendarza 31/01/2022

SZANOWNI PAŃSTWO

Od wtorku 1.02.2022 wracają 3 Panie z obsługi, kuchnia niestety pracuje nadal w jednoosobowym składzie. Stan zdrowia pozostałych pracowników nie pozwala jeszcze na powrót do pracy.

Zajęcia w grupach będą odbywały się planowo.

W grupie I  11 dzieci  jest na kwarantannie, czekamy na ich powrót, poza tym grupa funkcjonuje bez zmian.

Zarządzenie Nr 4694/2022/VIII/O
ikona kalendarza 28/01/2022

Zarządzenie Nr 4694/2022/VIII/O

Prezydenta Miasta Gdyni

z dnia 25.01.2022 r.

ikona kalendarza 28/01/2022

UCHWAŁA NR XXXVI/2263/21

ikona kalendarza 28/01/2022

UCHWAŁA NR XXXVI/2263/21

Zarządzenie Nr 4694/2022/VIII/O
ikona kalendarza 28/01/2022

Zarządzenie Nr 4694/2022/VIII/O

Prezydenta Miasta Gdyni

z dnia 25.01.2022 r.

ikona kalendarza 28/01/2022

Zbliża się rekrutacja do gdyńskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

 

18 marca 2022 r. opublikowana zostanie oferta gdyńskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Rekrutacja rozpocznie się 21 marca 2022r. O przyjęciu dziecka do placówki decydują komisje rekrutacyjne na podstawie punktowanych kryteriów.

W rekrutacji przygotowanej dla mieszkańców Gdyni, dzieci i rodzice mogą skorzystać z oferty 45 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 28 szkołach podstawowych. 

Rodzice mogą wybrać dla dziecka od jednej do trzech placówek. We wnioskach określają przy tym, która z placówek jest pierwszym wyborem, a które biorą pod uwagę w drugiej i trzeciej kolejności.

O przyjęciu dziecka do placówki decydują komisje rekrutacyjne na podstawie punktowanych kryteriów.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona na stronie www.gdynia.pl/rekrutacja 

ikona kalendarza 27/01/2022

Szanowni Państwo

 

W związku z bardzo trudną sytuacją kadrową (pozostała 1 woźna, nadal 1 osoba w kuchni, część pracowników czeka jeszcze na wyniki badań) od piątku 28.01.2022 do poniedziałku  31.01.2022 (włącznie) przedszkole będzie pracować w bardzo okrojonym składzie.

Zwracam się z prośbą, aby przyprowadzać te dzieci, którym nie są Państwo w stanie zapewnić opieki w domu.

 

Poza tym informuję, że  od wczoraj napływają liczne zgłoszenia

o przypadkach zakażenia rotawirusem wśród dzieci.

 

Wszelkie aktualne informacje umieszczane będą na stronie przedszkola   i udostępniane poprzez nauczycieli  wszelkimi dostępnymi kanałami informatycznymi.

                  Dyrektor Przedszkola

Strony