Aktualności

ikona kalendarza 25/11/2020

Uprzejmie informujemy, że od dnia 26 listopada zajęcia w grupie IV zostają wznowione.

ikona kalendarza 20/10/2020

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia spektaklu on line dla dzieci „Ostatnie drzewo” w wykonaniu teatru CONIECO z Białegostoku.

Link do spektaklu : http://www.conieco.info/ostatniedrzewovideo20201910.html

będzie aktywny od 21.10 – 23 10. 2020 r.
Cena spektaklu : 300 zł – opłacono ze składek na Radę Rodziców.

ikona kalendarza 15/10/2020

Zapraszamy do zapoznania się z bajeczką o historii Gdyni.

http://www.gdyniarodzinna.pl/ksiazeczki-gdynieczki/gora-pelna-przygod

ikona kalendarza 12/10/2020

Na stronie www.gdynia.pl w zakładce Karta Mieszkańca znajdziecie Państwo informacje o nowej aplikacji umożliwiającej rozliczenie pobytu dziecka w przedszkolu.

Aplikacja jest dostępna do pobrania w sklepie PLAY.

ikona kalendarza 12/10/2020

KONKURS PLASTYCZNY
"JESIEŃ Z DARÓW NATURY"

Jesień to czas, kiedy w przyrodzie zachodzi wiele ciekawych zmian. Jesień jest kolorowa i piękna. Dostarcza nam wielu pomysłów i stanowi źródło inspiracji do twórczości. To czas, gdy wieczory robią się coraz dłuższe, a my zastanawiamy się, co możemy zaproponować naszym dzieciom oprócz kolejnej oglądanej bajki.
Celem konkursu jest rozbudzanie wyobraźni i aktywności twórczej, motywowanie dzieci do obserwacji otaczającego ich świata. Uwrażliwianie na piękno ojczystej przyrody, zachęcanie do kreowania indywidualnego sposobu przedstawiania tematu.

REGULAMIN KONKURSU:
• konkurs plastyczny przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-6 lat,
• praca plastyczna wykonana przez dziecko w domu, pod kierunkiem rodzica,
• należy wykorzystać „dary natury” , np. liście, żołędzie, kasztany, głóg, gałązki, warzywa, owoce
• technika i format pracy plastycznej: dowolna (płaska albo przestrzenna),
• kryteria oceny: oryginalność, estetyka oraz materiał użyty do pracy
• każdy autor może dostarczyć tylko jedną pracę,
• praca musi być podpisana
• termin dostarczania prac: do 30.10.2020 r.

ikona kalendarza 03/10/2020

Uwaga, Rodzice

Na podstawie analizy dynamiki wzrostu zakażeń z ostatnich 14 dni od soboty 3 października 2020 r. decyzją Ministerstwa Zdrowia Gdynia zostaje objęta żółtą strefą epidemii koronawirusa.
Obowiązywać w niej będą dodatkowe obostrzenia i zasady bezpieczeństwa.

Zmiany w naszym przedszkolu od poniedziałku 5 października:

• Rodzice 3 - latków nie będą wchodzili na teren placówki. Rodzice będą przekazywali dzieci pracownikom przedszkola dyżurującym przy wejściu głównym.
• Ze względów organizacyjnych, by uniknąć kolejek, dzieciom "na wejściu" nie będzie mierzona temperatura. Pomiar temperatury będzie odbywał się później - na salach przedszkolnych.
• W sprawach pilnych dot. dzieci prosimy kontaktować się telefonicznie lub mailowo z dyrekcją bądź z wychowawcami poszczególnych grup
• Na terenie przedszkola Rodziców obowiązuje noszenie masek zasłaniających nos i usta oraz zachowywanie dystansu społecznego

Prosimy o odpowiedzialne zachowanie oraz dostosowanie się do ww zasad

ikona kalendarza 26/09/2020

Sprawozdanie finansowe z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020
(od 1.09.2019 r. - 31.08.2020 r.)

Stan gotówki w kasie na dzień 01.09.2019 r. 1024,59 zł

Przychody
(wpływy ze składek Rodziców) od 01.09.2019 r. do 31.03.2020 r. 18228,00 zł
---------------
RAZEM: 19252,59 zł

Rozchody w okresie od dnia 01.09.2019 r. do dnia 31.08.2020 r.

1. Pomoce naukowe (zakup piłek, strojów jasełkowych) 71,31 zł
2. Przedstawienia teatralne (4) 1 620,00 zl
3. Bal karnawałowy 600,00 zł
4. Koncert 370,00 zł
5. Teatrzyk on-line 300,00 zł
6. Paczki świąteczne 5 335,93zł
7. Prezenty na zakończenie roku "zerówek" 801,93zł
8. Wydatki gospodarcze
(zakup kawy, herbaty, słodyczy na uroczystości) 711,19zł
zlecenie badania czystości głów
9. Wydatki administracyjne (zakup druków KP) 151,98 zł
10. Rytmika dla wszystkich grup 5 200,00 zł
11. Warsztaty literackie (Warsztat wyobrażani) 1 610,00 zł
---------------

RAZEM: 16 777,34 zł

Stan gotówki na dzień 31.08.2020 r. : 2475,25 zł

ikona kalendarza 26/09/2020

Szanowni Rodzice, w porozumieniu z Radą Rodziców ustaliliśmy:

Od października do grudnia 2020 r. dobrowolna składka na Radę Rodziców wynosi 20 zł
Jest ona obniżona w stosunku do składki ubiegłorocznej o 8 zł w związku z koniecznością ograniczenia "działalności kulturalnej dla dzieci".
Z powodu koronawirusa nie planujemy m. in. koncertów i "przedstawień teatralnych" dla całego przedszkola.
Wytyczne GIS nie pozwalają na to by w jednym pomieszczeniu przebywało więcej niż 25 dzieci.
W bieżącym roku chcielibyśmy utrzymać: rytmikę, paczki świąteczne, upominki za udział w przedszkolnych konkursach, zakup pomocy i ewentualnie , "małe formy teatralne", czyli takie gdy artyści wchodzą z krótkim przedstawieniem do każdej z grup osobno.
Jeżeli sytuacja epidemiczna kraju ulegnie poprawie, to rozszerzymy działalność RR na rzecz dzieci i od miesiąca stycznia 2021 r. podniesiemy wysokość składki.
Składkę 20 zł miesięcznie prosimy przekazywać ( w kopercie, bądź z karteczką z nazwiskiem) wychowawcom poszczególnych grup.
Państwa wpłaty zostaną przekazane Pani Intendentce - społecznemu kasjerowi RR, która potwierdzi przyjęcie składki kwitem KP.

Strony