Aktualności

09/04/2019

Drodzy Rodzice,

Uprzejmie informuję, że w związku z „fiaskiem” rozmów Rządu ze Stroną Związkową  nauczyciele  Przedszkola nr 18 w Gdyni w dniu 10.04.2019 r. będą kontynuować akcję strajkową. Jeden z nauczycieli zgłosił gotowość do podjęcia pracy. Nie jest on jednak w stanie zapewnić opieki i bezpieczeństwa wszystkim dzieciom (max liczba dzieci – 25).

Dlatego zwracam się ponownie z apelem o zapewnienie (w miarę możliwości) opieki dzieciom we własnym zakresie .

Dyrektor Przedszkola nr 18 w Gdyni - Hanna Gągała

 

08/04/2019

Uprzejmie informuję, że we wtorek, 09.04.2019 r. w Przedszkolu nr 18 w Gdyni nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, nie będzie działała też przedszkolna kuchnia.

Udział w strajku zadeklarowali wszyscy pracownicy obsługi oraz prawie wszyscy nauczyciele. Jeden nauczyciel, który zamierza przystąpić do pracy nie jest w stanie zapewnić opieki dzieciom i zagwarantować im bezpieczeństwa.

Proszę zatem o zapewnienie opieki dzieciom, we własnym zakresie.

Jednocześnie przypominam, że Rodzice dzieci do 8 roku życia, w sytuacji , gdy przedszkole zawiesza zajęcia mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem.

Na stronie www.gdynia.pl znajdziecie też Państwo propozycje zajęć edukacyjnych dla najmłodszych, które przygotowało Miasto.

O dalszych działaniach i o zakończeniu akcji strajkowej będziemy Państwa informować na bieżąco.

Dyrektor Przedszkola nr 18 w Gdyni – Hanna Gągała

05/04/2019

Szanowni Państwo

Zgodnie z oficjalnym pismem otrzymanym dnia 28.03.2019 r. ze Związku Nauczycielstwa Polskiego informuję, że za przeprowadzeniem akcji strajkowej w Przedszkolu nr 18 w Gdyni  opowiedziało się 92,6 % spośród 27  pracowników placówki (100% nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, 1 osoba nieobecna, 1 nie wzięła udziału w głosowaniu).

Obecnie trwają rozmowy Strony Związkowej z Rządem. Jeżeli nie przyniosą one rezultatów, to z dużym prawdopodobieństwem – należy założyć, że  od dnia 8 kwietnia 2019 r. Przedszkole nr 18 w Gdyni  nie będzie mogło zapewnić opieki Państwa dzieciom.

Dzisiaj,  tj. 05.04.2019 r. nie  jesteśmy w stanie określić ilu i jacy pracownicy przystąpią do strajku. Zgodnie z prawem w strajku mogą  wziąć udział wszyscy, niezależnie od tego, czy w referendum poparli przeprowadzenie strajku, czy nie. Do strajku można  też dołączyć w każdej chwili. Dlatego, zwracam się z uprzejmą prośbą o zrozumienie sytuacji i zapewnienie opieki dzieciom we własnym zakresie. W dniu strajku pracownicy przedszkola będą przebywać na terenie placówki, ale nie będą wykonywać pracy.

O  dalszych działaniach i o zakończeniu akcji strajkowej w placówce będą Państwo niezwłocznie poinformowani.

Dyrektor Przedszkola nr 18 w Gdyni – Hanna Gągała

11/02/2019

Uwaga, Rodzice

Uprzejmie informujemy, że  w  najbliższym czasie w placówce zostaną zainstalowane elektroniczne czytniki do rozliczania rzeczywistego czasu pobytu dziecka w przedszkolu. Niezbędne będzie wtedy posiadanie przez Państwa tzw Karty Mieszkańca.

Karta wydawana jest bezpłatnie i jest ważna przez 3 lata. Można ją odebrać w 25 punktach zlokalizowanych na terenie całego miasta – Gdynia InfoBox, Informacja Turystyczna, Centrum Aktywności Seniora oraz wszystkie Rady Dzielnic. Karta daje możliwość bezpłatnego korzystania z największych gdyńskich atrakcji kulturalnych i sportowych. Zapewnia też wiele zniżek i profitów stworzonych specjalnie dla mieszkańców Gdyni.

Prosimy o składanie wniosków o wydanie Karty Mieszkańca. Bliższe informacje o karcie  na stronie: karta.miasto.gdynia.pl.

31/01/2019

Uprzejmie informujemy, że Prezydent Miasta Gdyni Zarządzeniem Nr 371/2019/VIII/O z dnia 29.01.2019 r. ustalił terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni
https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/zasady-rekrutacji-do-placowek-oswia...
 

30/01/2019

Dnia 31.01.2018 (czwartek) o godz.9:00 w naszym Przedszkolu odbędzie się bal noworoczny dla dzieci pod tytułem „Wesołe miasteczko”. Zabawę poprowadzą aktorzy z teatru Conieco.

03/01/2019

Kochające wnuczki i wnuki serdecznie zapraszają swoje Babcie i Dziadków do przedszkola na uroczystość z okazji ich święta:

gr I          24.01           13:00

gr II         23.01           14:00

gr III        23.01           13:00

gr IV        22.01           13:00

gr V         24.01           14:00

18/11/2018

Informujemy, że wiosną 2019 nasze Przedszkole weźmie udział w projekcie "Gdynia na fali"

http://gdyniasport.pl/kategoria/projekty/gdynia-na-fali-2015/aktualnosci...

 

30/10/2018

Szanowni Państwo, w celu ułatwienia komunikacji między rodzicami i przedszkolami, nastąpiło ujednolicenie domen mailowych dla wszystkich gdyńskich przedszkoli.
W związku z tym już od dzisiaj mogą się Państwo kontaktować z nami pod nowym adresem mailowym: przedszkole@p18.edu.gdynia.pl.
Poprzedni adres będzie funkcjonował jeszcze przez jakiś czas, aby poinformować kontaktujących się z nami o niniejszej zmianie. Wszystkie jednak odpowiedzi na Państwa korespondencję wysyłane będą z nowego adresu.

Strony