Pro Musica "W pracowni lutniczej mistrza Stolariusa"

27.02.2018 gościliśmy muzyków z Agencji Artystycznej „Pro Musica” , z wesołym koncertem muzycznym pt. ,,W pracowni lutniczej mistrza Stolariusa’’. Przedszkolacy mogli bliżej poznać różne instrumenty smyczkowe (skrzypce, altówka i wiolonczela), ich budowę i brzmienie. Spotkanie pozwoliło rozwinąć u dzieci zainteresowanie muzyką oraz uwrażliwić na jej odbiór, a także rozbudzić ich fantazję twórczą i wzbogacić świat przeżyć estetycznych.

Data wydarzenia: 
27/02/2018