PRZEDSZKOLE UZYSKAŁO DOFINANSOWANIE

Przedszkole nr 18 w Gdyni, na podstawie udzielonej organowi prowadzącemu dotacji celowej z budżetu Państwa przez wojewodę, uzyskało dofinansowanie na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych oraz realizację działań promujących czytelnictwo.

Przedszkole podejmie współpracę z najbliższą  biblioteką publiczną. Zorganizujemy  w czasie roku szkolnego wydarzenia promujące czytelnictwo, uwzględniając tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci. Poza tym zorganizujemy zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem książek zakupionych do placówki.

Data wydarzenia: 
02/09/2022