"Karta Mieszkańca" - informacja

Szanowni Rodzice, w Przedszkolu nr 18 w Gdyni od 1 czerwca, 2019 r.  wprowadzamy elektroniczną ewidencję pobytu dziecka w przedszkolu.

 1. Do ewidencji obecności i rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu, służyć będzie  czytnik rejestrujący „wejście” i „wyjście” dziecka oraz indywidualna karta zbliżeniowa z przypisanym imieniem i nazwiskiem ("Karta Mieszkańca", "Karta Przedszkola");
   
 2. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu naliczana jest zgodnie z aktualną Uchwałą Rady Miasta Gdyni w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Miasta Gdyni;
   
 3. Rodzic /opiekun prawny przyprowadzając lub odbierając dziecko rejestruje to zdarzenie wsuwając kartę do czytnika umieszczonego w holu, przy wejściu do przedszkola;
   
 4. System automatycznie rejestruje godzinę przyprowadzenia lub odebrania dziecka;
   
 5. W przypadku, gdy przedszkole pełni dyżur wakacyjny i przyjmuje na ten czas dzieci z innej placówki, dopuszcza się odnotowywanie ewidencji pobytu w formie w papierowej - w „Rejestrze pobytu dziecka w przedszkolu”, przez nauczyciela prowadzącego grupę;
   
 6. System kwalifikuje „rejestrację” w godz. 6.00-11.00 jako wejście do przedszkola, a po godz. 11.00 jako wyjście z przedszkola.  Przykładowo: Rodzic, ze względu na wizytę u lekarza,  przyprowadził dziecko o godz. 11.05 - system rozpozna ten fakt, jako „odbiór” z przedszkola;
   
 7. W przypadku gdy, karta zbliżeniowa zostanie odbita przy wejściu dziecka do przedszkola a nie zostanie odbita przy wyjściu z przedszkola czas pobytu dziecka zostanie naliczony do godziny zamknięcia przedszkola, tj do godz. 17.00;
   
 8. W przypadku gdy, karta zbliżeniowa nie zostanie odbita w momencie wejścia dziecka do przedszkola a zostanie odbita w momencie opuszczania przez dziecko przedszkola czas jego pobytu będzie naliczony od godziny otwarcia przedszkola tj od godz. 6.00;
   
 9. W sytuacji szczególnej np. brak karty,  zgubienie lub uszkodzenie karty, rodzic (opiekun prawny) zgłasza fakt niezarejestrowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu. Rodzic samodzielnie składa wniosek o wydanie nowej "Karty Mieszkańca" lub "Karty Przedszkola". Na czas oczekiwania na nową kartę rodzic (opiekun prawny) ma obowiązek zgłoszenia godziny wejścia i wyjścia dziecka z przedszkola nauczycielowi, który dokona zapisu w papierowym „Rejestrze pobytu dziecka w przedszkolu".

 

Data wydarzenia: 
30/05/2019