Informacja dla Rodziców dzieci biorących udział w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

W związku z sytuacją epidemiologiczną prosimy o dostarczenie wydrukowanych kart zgłoszeń dziecka wraz z odpowiednimi zaświadczeniami w zaklejonej kopercie i przekazanie jej do przedszkola. Komisja Rekrutacyjna po weryfikacji dokumentów skontaktuje się telefonicznie z Państwem. 

Data wydarzenia: 
05/03/2021