Olimpiada sportowa w SP nr 6 w Gdyni

Dnia 24.01 dzieci z gr IV brału udział w międzyprzedszkolnej olimpiadzie spotrowej organizowanej przez SP nr 6 w Gdyni oraz Gdyńskie Towarzystwo koszykówki ARKA - GDYNIA. Przedszkolaki zpstały zapoznane z możliwościami aktywnego spędzania czasu oraz elementami i zasadami koszykówki.

Data wydarzenia: 
24/01/2019