O Nas

Nasze przedszkole jest placówką z długoletnią tradycją. Swoją działalność rozpoczęło w 1960 r. Mieścimy się w dzielnicy Gdynia Obłuże i obecnie do pięciu istniejących grup uczęszcza 125 dzieci.

Przedszkole posiada duży, pełen pięknej zieleni ogród, wyposażony w bezpieczny sprzęt zachęcający dzieci do zabaw i podejmowania aktywności fizycznej.

Nasze przedszkole w lokalnym środowisku cieszy się dobrą opinią i jest postrzegane jako placówka przyjazna, o milej atmosferze, dobrze przygotowująca dzieci do szkoły.

Mocną stroną przedszkola są pracownicy, dla których bezpieczeństwo fizyczne, troska o zdrowie i zaspokajanie potrzeb wychowanków są dobrem najważniejszym. Placówka zatrudnia 11 wykwalifikowanych nauczycieli wychowania przedszkolnego, posiadających dodatkowe kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, informatyki i nauczania początkowego. Zatrudniamy też logopedę oraz doświadczony personel pomocniczy (nianie i woźne oddziałowe).

W przedszkolu realizowane są programy i projekty edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa, promocji zdrowia, ekologii, popularyzacji czytelnictwa – „Spotkania z książką”  oraz z zakresu edukacji humanitarnej „Współodczuwamy”. Przedszkole uczestniczy w wielu akcjach i przedsięwzięciach na rzecz potrzebujących, na rzecz zwierząt i ochrony środowiska oraz promujących zdrowy tryb życia.

Zgodnie z przyjętą koncepcją pracy przedszkole oferuje:

  • aktywizujące metody nauczania - dramę, metodę projektu, zabawy badawcze, elementy twórczych technik C. Freineta, czynnościowe nauczanie matematyki zgodnie z programem prof. E. Gruszczyk Kolczyńskiej;
  • metody waloryzacyjne, eksponujące wartości, rozwijające osobowość, uczucia, budujące system wartości, poprzez prezentację utworów literackich, udział dzieci w przedstawieniach teatralnych, koncertach, organizowanie przeglądów twórczości i wystaw prac dzieci;
  • programy i przedsięwzięcia edukacyjne ukierunkowane na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci oraz oczekiwań rodziców;
  • przestronne, bezpieczne i przyjazne dziecku sale przedszkolne;
  • atrakcyjną bazę dydaktyczną sprzyjającą zaspokajaniu dziecięcej ciekawości oraz  rozwijaniu zainteresowań i zdolności;
  • gabinet do terapii logopedycznej.

Aktywnie współpracujemy ze środowiskiem lokalnym: szkołami podstawowymi nr 6 i 39, przedszkolami z rejonu Obłuża, Pogórza i Oksywia, Radą Dzielnicy, Parafią Św. Andrzeja Boboli, Miejską Biblioteką Publiczną, Gdyńskim Hospicjum, Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, Policją, Strażą Pożarną oraz z Zakładem Komunikacji Miejskiej. Korzystamy również z pomocy osób i instytucji działających na rzecz dzieci i rodziny: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna  nr 3, MOPS, DOPS.