Październik 2020

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym.

KONKURS PLASTYCZNY
"JESIEŃ Z DARÓW NATURY"

Jesień to czas, kiedy w przyrodzie zachodzi wiele ciekawych zmian. Jesień jest kolorowa i piękna. Dostarcza nam wielu pomysłów i stanowi źródło inspiracji do twórczości. To czas, gdy wieczory robią się coraz dłuższe, a my zastanawiamy się, co możemy zaproponować naszym dzieciom oprócz kolejnej oglądanej bajki.
Celem konkursu jest rozbudzanie wyobraźni i aktywności twórczej, motywowanie dzieci do obserwacji otaczającego ich świata. Uwrażliwianie na piękno ojczystej przyrody, zachęcanie do kreowania indywidualnego sposobu przedstawiania tematu.

REGULAMIN KONKURSU:
• konkurs plastyczny przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-6 lat,
• praca plastyczna wykonana przez dziecko w domu, pod kierunkiem rodzica,
• należy wykorzystać „dary natury” , np. liście, żołędzie, kasztany, głóg, gałązki, warzywa, owoce
• technika i format pracy plastycznej: dowolna (płaska albo przestrzenna),
• kryteria oceny: oryginalność, estetyka oraz materiał użyty do pracy
• każdy autor może dostarczyć tylko jedną pracę,
• praca musi być podpisana
• termin dostarczania prac: do 30.10.2020 r.

Data wydarzenia: 
12/10/2020

Zmiany w organizacji od 05.10.2020r.

Uwaga, Rodzice

Na podstawie analizy dynamiki wzrostu zakażeń z ostatnich 14 dni od soboty 3 października 2020 r. decyzją Ministerstwa Zdrowia Gdynia zostaje objęta żółtą strefą epidemii koronawirusa.
Obowiązywać w niej będą dodatkowe obostrzenia i zasady bezpieczeństwa.

Zmiany w naszym przedszkolu od poniedziałku 5 października:

• Rodzice 3 - latków nie będą wchodzili na teren placówki. Rodzice będą przekazywali dzieci pracownikom przedszkola dyżurującym przy wejściu głównym.
• Ze względów organizacyjnych, by uniknąć kolejek, dzieciom "na wejściu" nie będzie mierzona temperatura. Pomiar temperatury będzie odbywał się później - na salach przedszkolnych.
• W sprawach pilnych dot. dzieci prosimy kontaktować się telefonicznie lub mailowo z dyrekcją bądź z wychowawcami poszczególnych grup
• Na terenie przedszkola Rodziców obowiązuje noszenie masek zasłaniających nos i usta oraz zachowywanie dystansu społecznego

Prosimy o odpowiedzialne zachowanie oraz dostosowanie się do ww zasad

Data wydarzenia: 
03/10/2020