Wrzesień 2020

Rozliczenie składek na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Sprawozdanie finansowe z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020
(od 1.09.2019 r. - 31.08.2020 r.)

Stan gotówki w kasie na dzień 01.09.2019 r. 1024,59 zł

Przychody
(wpływy ze składek Rodziców) od 01.09.2019 r. do 31.03.2020 r. 18228,00 zł
---------------
RAZEM: 19252,59 zł

Rozchody w okresie od dnia 01.09.2019 r. do dnia 31.08.2020 r.

1. Pomoce naukowe (zakup piłek, strojów jasełkowych) 71,31 zł
2. Przedstawienia teatralne (4) 1 620,00 zl
3. Bal karnawałowy 600,00 zł
4. Koncert 370,00 zł
5. Teatrzyk on-line 300,00 zł
6. Paczki świąteczne 5 335,93zł
7. Prezenty na zakończenie roku "zerówek" 801,93zł
8. Wydatki gospodarcze
(zakup kawy, herbaty, słodyczy na uroczystości) 711,19zł
zlecenie badania czystości głów
9. Wydatki administracyjne (zakup druków KP) 151,98 zł
10. Rytmika dla wszystkich grup 5 200,00 zł
11. Warsztaty literackie (Warsztat wyobrażani) 1 610,00 zł
---------------

RAZEM: 16 777,34 zł

Stan gotówki na dzień 31.08.2020 r. : 2475,25 zł

Data wydarzenia: 
26/09/2020

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Rodzice, w porozumieniu z Radą Rodziców ustaliliśmy:

Od października do grudnia 2020 r. dobrowolna składka na Radę Rodziców wynosi 20 zł
Jest ona obniżona w stosunku do składki ubiegłorocznej o 8 zł w związku z koniecznością ograniczenia "działalności kulturalnej dla dzieci".
Z powodu koronawirusa nie planujemy m. in. koncertów i "przedstawień teatralnych" dla całego przedszkola.
Wytyczne GIS nie pozwalają na to by w jednym pomieszczeniu przebywało więcej niż 25 dzieci.
W bieżącym roku chcielibyśmy utrzymać: rytmikę, paczki świąteczne, upominki za udział w przedszkolnych konkursach, zakup pomocy i ewentualnie , "małe formy teatralne", czyli takie gdy artyści wchodzą z krótkim przedstawieniem do każdej z grup osobno.
Jeżeli sytuacja epidemiczna kraju ulegnie poprawie, to rozszerzymy działalność RR na rzecz dzieci i od miesiąca stycznia 2021 r. podniesiemy wysokość składki.
Składkę 20 zł miesięcznie prosimy przekazywać ( w kopercie, bądź z karteczką z nazwiskiem) wychowawcom poszczególnych grup.
Państwa wpłaty zostaną przekazane Pani Intendentce - społecznemu kasjerowi RR, która potwierdzi przyjęcie składki kwitem KP.

Data wydarzenia: 
26/09/2020

Dotyczy zebrań grupowych.

Szanowni rodzice dzieci z gr. II. III, IV i V

W związku z licznymi pytaniami Państwa o termin zebrań grupowych uprzejmie informujemy, że w związku z wciąż pogarszająca się sytuacją epidemiczną kraju i regionu w najbliższym czasie nie planujemy organizować zebrań.
Jeżeli sytuacja będzie ulegała poprawie to wychowawczynie poszczególnych grup spotkają się z Państwem na przełomie października i listopada, po okresie obserwowania i diagnozowana dzieci. W tym czasie nauczycielki będą mogły już przedstawić Państwu wnioski z przeprowadzonej diagnozy, poinformować jakie umiejętności i talenty ma Państwa dziecko, jak rozwijać jego zainteresowania i czy ewentualnie nie potrzebuje ono wsparcia w jakimś obszarze rozwoju.
Jeżeli ktoś z Państwa widzi konieczność wcześniejszego kontaktu z wychowawczynią, to prosimy kontaktować się i umawiać z nią telefonicznie na konsultację indywidualną.

Data wydarzenia: 
24/09/2020

Zebranie z rodzicami grupy I.

Drodzy rodzice

Serdecznie zapraszam na zebranie dnia 24 wrzesień o godzinie 15.45.
Ze względu na sytuację epidemiologiczną prosimy o przybycie tylko jednego Rodzica oraz o nieprzyprowadzanie dzieci. Proszę również pamiętać o konieczności zasłaniania ust i nosa oraz posiadanie własnego długopisu.
Maksymalny czas zebrania to 40 minut.

Zapraszam Helena Bielicka.

Data wydarzenia: 
21/09/2020

Ciąg dalszy spraw organizacyjnych dot. opłat za przedszkole.

1.Termin wpłat na rachunki bankowe przedszkola - do 15 każdego miesiąca
2.Informacje o wysokości opłat w danym miesiącu można uzyskać telefonicznie od Intendenta i Wicedyrektora

3.Numery rachunków;

            Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu: 54 1440 1026 0000 0000 1252 9414

            Opłata za wyżywienie: 66 1440 1026 0000 0000 1252 9392

 

4.Wyżywienie naliczane jest "z góry" -  za cały miesiąc (liczba dni x koszt posiłków). Wyżywienie "nie wykorzystane" z powodu nieobecności dziecka odliczane jest w następnym miesiącu.

5.Pobyt ( koszt godzin pobytu dziecka w przedszkolu) rozliczany jest "z dołu",  po upływie miesiąca
6.Dzieci 6 letnie ( z rocznika 2014) ze względu na obowiązek edukacji przedszkolnej nie płacą za pobyt a jedynie za wyżywienie

Data wydarzenia: 
09/09/2020

Data wydarzenia: 
09/09/2020

Sprawy organizacyjne.

W roku szkolnym 2020/2021 w poszczególnych grupach pracują;

 

Grupa I

Helena Bielicka - nauczyciel - wychowawca

Barbara Bogdanowicz - wicedyrektor - wychowawca

Hanna Gągała - dyrektor - wychowawca

Maria Wyczyńska - pomoc nauczyciela

Anna Tomasiewicz - pracownik obsługi

 

Grupa II

Barbara Biadała - nauczyciel - wychowawca

Małgorzata Śliwecka - nauczyciel - wychowawca

Kinga Trzeciak - pracownik obsługi

 

Grupa III

Urszula Semianów - nauczyciel - wychowawca

Alicja Rogowska - nauczyciel - wychowawca

Beata Strychacka -  pracownik obsługi

 

Grupa IV

Marzena Szczygielska - nauczyciel - wychowawca

Katarzyna Malczewska - nauczyciel - wychowawca

Anna Milewska -  pracownik obsługi

 

Grupa V

Joanna Sobisz - nauczyciel - wychowawca

Barbara Ostrowska - nauczyciel - wychowawca

Alicja Michałowska -  pracownik obsługi

 

W przedszkolu realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego -

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20170000356

W ramach podstawy programowej we wszystkich grupach wiekowych będą prowadzone zajęcia z j. angielskiego - w gr I i II w wymiarze 0,5 godziny w tygodniu, w grupach III, IV i V,  w wymiarze 1 godz. w tygodniu.

Religia , dla chętnych Rodziców prowadzona będzie tylko w grupach starszych, tj III, IV i V

Zajęcia z j angielskiego rozpoczną się od 14.09.2020 - nauczyciel prowadzący:

Beata Przeżdziak

Religię prowadzi :  nauczycielka: Zdzisława Gabas, zajęcia rozpoczną się od X,

po zebraniu deklaracji od Rodziców

Data wydarzenia: 
09/09/2020

Strony