Kwiecień 2020

Pytanie do Rodziców dot. opieki przedszkolnej od 06.05.2020 r.

Na prośbę Urzędu Miasta musimy zebrać od Państwa odpowiedzi na pytanie:

"Czy w Państwa przypadku niezbędna jest opieka przeszkolna dla Państwa dziecka od 6.05."

Ankieta , w żadnym przypadku nie jest to deklaracją Miasta, że otworzy przedszkola na "normalnych warunkach".
Dotąd nie ma żadnych wytycznych Ministerstwa Zdrowia, co do warunków, jakie powinny być spełnione - jak zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i pracownikom, jaka powinna być maksymalna ilość dzieci w sali ( jeśli np 1 dziecko na 15 m2, to w przypadku sal przedszkolnych jest to ok. 3 dzieci w sali) itd
Zapowiedź otwarcia przez Miasto placówek przedszkolnych spowoduje też prawdopodobnie rezygnację z zasiłku opiekuńczego dla wszystkich mieszkańców.
To są jednak tylko nasze i Miasta, przypuszczenia, bo tego oraz wielu innych rzeczy jeszcze nie wiemy.
Prosimy zatem, jeśli to możliwe o pilne udzielenie odpowiedzi na ww pytanie na nasz adres e- mail: przedszkole@p18.edu.gdynia.pl
Dziękujemy

Data wydarzenia: 
29/04/2020

Uwaga Rodzice dzieci z rocznika 2013 (gr. IV i V)

Informacja o gotowości do podjęcia nauki w szkole.

Uprzejmie informujemy, że w przedszkolu w dniu 30.04.2020 r. w godz. 10.00 – 13.00 będzie można odebrać „Informację o gotowości do podjęcia nauki w szkole”. W ww godzinach w przedszkolu dyżurować będzie wychowawca grupy.
Informacja o gotowości….”to dokument do Państwa wiadomości i nie musicie przekazywać go szkole, do której idzie Państwa dziecko.
Rodzice , którzy nie będą mogli odebrać dokumentu osobiście mogą pisemnie upoważnić do jego odbioru, inną osobę.

Data wydarzenia: 
28/04/2020

Wyniki programów "Akademia dzielnicowa" i "Szkoła Mistrzów"

"Akademia dzielnicowa" - Lista ofert wybranych przez Przedszkole nr 18:

1.Warsztaty umuzykalniające z elementami muzykoterapii.
Łączny koszt brutto: 10 000,-
Realizator zajęć: NUTKOLANDIA, Katarzyna Prostak
81-178 Gdynia, ul. Krawiecka 30H/18
NIP 583 206 46 80

2.Zajęcia teatralne dla dzieci"Warsztaty małego aktora"
Łączny koszt brutto: 7 800,-
Realizacja zajęć: NUTKOLANDIA, Katarzyna Prostak
81-178 Gdynia, ul. Krawiecka 30H/18
NIP 583 206 46 80

3.Język angielski dla dzieci
Łączny koszt brutto: 8 000,-
Realizacja zajęć: LEONARDO SHOOL- CentrumEdukacji Małgorzata Ilnicka
81-187Gdynia, ul. Jantarowa13/2
NIP 586 209 65 90

"Szkoła Mistrzów" - Lista ofert wybranych przez Przedszkole:

1.Jazz dla ucha malucha" -Szkolenie dla nauczycieli- edycja Jesień/Zima, edycja Wiosna/Lato
Łączny koszt brutto: 3 000,-
Realizator zajęć: Malu. Centrum Muzyki i Nauki.Katarzyna Laszkowska-Dwojakowska
ul. Morska74/23, 81-225 Gdynia
NIP 8442280785

Data wydarzenia: 
23/04/2020

Dear Parents/Drodzy Rodzice.

Wiosna w pełni, a my nie możemy cieszyć się nią jak co roku. Oto moje propozycje słówek, piosenek i wierszyków do zabawy i ćwiczenia języka angielskiego w domu

Spring - wierszyk
Spring makes the world a happy place,
you see a smile on every face.
Flowers come out and birds arrive.
Oh, isn’t it grand to be alive!

Tłumaczenie:
A happy place – szczęśliwe miejsce
A smile – uśmiech
On every face – na każdej twarzy
Birds arrive – ptaki wracają

April rain - wierszyk
Rain, rain, rain, April rain.
You are feeding seeds and grain,
You are raising plants and crops
With your brightly sparkling drops.

Tłumaczenie:
Deszczu, deszczu, deszczu, kwietniowy deszczu
ty karmisz nasiona i ziarna
ty podnosisz rośliny i uprawy
Twoimi błyszczącymi kroplami

Tłumaczenie na język polski nie jest rymowane i tak ciekawe jak wersja angielska wierszyka.
Słowniczek obrazkowo - wyrazowy związany z tematem znajduje się w galerii

Propozycje piosenek:
Piosenka https://www.youtube.com/watch?v=gAcDUEgMgmY piosenka o kwiatach i kolorach
Piosenka https://www.youtube.com/watch?v=oybEMWW23uU piosenka o owadach
Piosenka https://www.youtube.com/watch?v=5gs8_VUSnMQ piosenka o głodnej gąsienicy

Prawidłową wymowę słówek można sprawdzić wpisując je np. w tłumacza Google i naciskając ikonkę głośniczka.

Data wydarzenia: 
21/04/2020

Kilka rad od logopedy.

Rola onomatopei w rozwoju mowy dziecka.

W wypowiedziach, które dorośli próbują dostosować do możliwości dzieci ważne miejsce zajmują onomatopeje.
Są to zleksykalizowane twory językowe, mogące przybierać różnorodną postać, będące próbą naśladowania, czy też opisu otaczających zjawisk dźwiękowych. Ze względu na różnice formalne oraz strukturalne dzieli się je na wyrażenia i wyrazy onomatopeiczne. Wyrażenia onomatopeiczne obejmują: gesty dźwiękowe typu: cyt (milczeć); dźwięki naturalne typu: be, me oraz quasi naturalne typu: miauuuu (głos kota).
Onomatopeje nie zawsze są bezpośrednim i dokładnym naśladownictwem. Są zwykle opracowane społecznie.
Stosowanie onomatopei nie budzi takiego protestu jak używanie zniekształceń fonetycznych czy nadużywaniu zdrobnień. Mają one swoje miejsce w wypowiedziach kierowanych do dzieci. Dorośli tworząc je, chcą wprowadzić ułatwienie, zbliżyć się do dziecięcego sposobu mówienia. Są także dość licznie reprezentowane w języku samych dzieci. Choć zdarza się, że dziecko samo tworzy wyrazy dźwiękonaśladowcze, to jednak częściej przejmuje je od dorosłych.
Pobawmy się więc z dziećmi odtwarzając różne odgłosy na podstawie np. wierszy Juliana Tuwima

• „Lokomotywa” – to majstersztyk, jeśli chodzi o warstwę brzmieniową wiersza. Zastosowane w nim czasowniki i wykrzykniki dźwiękonaśladowcze doskonale oddają ciężar lokomotywy, a także momenty, w których wydobywa się z niej para.
Oprócz zastosowanych wyrazów dźwiękonaśladowczych możemy zauważyć specyficzną rytmizację, polegającą na powtórzeniu krótkich wyrazów.

• „Ptasie radio” - w którym to słychać melodię ptasiego śpiewu.

Onomatopeje są dość bogato reprezentowane w mowie dzieci w wieku przedszkolnym. Naturalność i uniwersalność, a także ich barwność sprawia, że nie znikają całkowicie także w późniejszych etapach rozwoju mowy i są wykorzystywane również przez ludzi dorosłych jako środki stylistyczne wzbogacające, ubarwiające wypowiedź.
Mają również swoje miejsce w praktyce logopedycznej. Służą do usprawniania funkcji oddechowej, fonacyjnej i artykulacyjnej oraz do ćwiczeń leksykalnych. Są pomocne w ukierunkowanym treningu słuchowym nastawionym na wyrobienie wrażliwości na cechy prozodyczne mowy (akcent, melodia, iloczas, siła dynamiczna, rytmiczność, głośność, tempo, pauzy, wysokość i tembr głosu) oraz na ćwiczenia uwagi i spostrzegawczości słuchowej, a także rozwijanie pamięci słuchowej.

Elżbieta Mudlaf-Krupok

Data wydarzenia: 
21/04/2020

Pismo Prezydenta Gdyni.

Pismo Prezydenta Gdyni Pana Wojciecha Szczurka skierowane do rodzin, które stosunkowo niedawno zamieszkały w Gdyni znajduje się w galerii - wersje w języku polskim i ukraińskim.

Data wydarzenia: 
21/04/2020

Strony