Marzec 2020

Informacja dla Rodziców dzieci uczęszczających na terapię logopedyczną.

Bardzo proszę by Państwo w tym trudnym dla nas wszystkich okresie nie zaniedbywali terapii logopedycznej swoich dzieci, by to co zostało już wspólnie wypracowane nie poszło na marne i nie zostało przez dzieci zapomniane.
Dlatego proszę by Państwo wykonywali ze swoimi dziećmi wszystkie ćwiczenia jakie są zamieszczone w ich zeszytach.
Powtórzeń oraz ćwiczeń utrwalających poprawną wymowę korygowanych przez dzieci głosek nigdy nie jest za dużo. Ponadto bardzo proszę byście zwracali uwagę na poprawność spontanicznych wypowiedzi dzieci (nie tylko podczas ćwiczeń).
Na nowy materiał, na kolejne głoski, które powinny być korygowane w mowie Waszych dzieci przyjdzie jeszcze czas.
Was drodzy Rodzice, że każde dziecko, które uczęszczało na terapię logopedyczną w przedszkolu w bieżącym roku szkolnym będzie ją kontynuować /o ile będzie taka konieczność/ w przyszłym roku szkolnym. Odsyłam Państwa także do artykułów o tematyce logopedycznej zamieszczonej na stronie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Gdyni.

Z poważaniem:
Elżbieta Mudlaf-Krupok - logopeda

Data wydarzenia: 
26/03/2020

Informacja dotycząca rekrutacji do przedszkola na nowy rok szkolny - Potwierdzenia woli.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną nastąpiły zmiany w sposobie potwierdzania woli.
Potwierdzanie woli przyjęcia w systemie kandydatów zakwalifikowanych będzie możliwe od godz. 15:00 w dniu 25 marca. Rodzic może potwierdzić wolę przyjęcia:
• elektronicznie, logując się na swoje konto na stronie publicznej systemu rekrutacji,
• mailowo poprzez wysłanie potwierdzenia woli przyjęcia na adres e-mail: przedszkole@p18.edu.gdynia.pl
• telefonicznie: 512 456 897
W przypadku potwierdzenia woli przyjęcia elektronicznie lub telefonicznie Rodzic powinien przesłać na adres e-mail placówki lub dostarczyć w terminie poźniejszym podpisane oświadczenie woli przyjęcia.
Wzór oświadczenia dot. potwierdzenia woli przyjęcia dostępny jest w zakładce POMOC oraz na stronie publicznej systemu rekrutacji, w zakłądce PLIKI DO POBRANIA, INSTRUKCJE.

Data wydarzenia: 
25/03/2020

Kontakt z nauczycielami poszczególnych grup przedszkolnych.

Drodzy Rodzice

Jeśli macie Państwo jakieś pytania dot. swojego dziecka, dostępnych materiałów edukacyjnych, form i sposobów pracy z dzieckiem bądź potrzebujecie rady, poniżej podajemy formy kontaktu z wychowawcami poszczególnych grup.
Numery prywatne telefonów zostały udostępnione za zgodą nauczycieli.

Grupa I
Pani Basia - tel. (prywatny) 609 874 771

Grupa II - Pani Ula i Pani Alicja, adres poczty: p18.grupa2@gmail.com

Grupa III
Pani Kasia - -tel. (prywatny) 885 209 354

Grupa IV
Pani Małgosia - tel. (prywatny) 601 220 803

Grupa V
Pani Marzenka - tel. (prywatny) 604 078 418

Data wydarzenia: 
24/03/2020

Pomagamy w nauce w domu.

Drodzy Rodzice.
Informujemy, że przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego w oparciu o program WSiP "Plac zabaw". Zapraszamy rodziców do skorzystania z propozycji zabaw i aktywności dla dzieci umieszczonych pod linkiem: https://www.wsip.pl/pomagamy-w-nauce-z-domu/

Data wydarzenia: 
23/03/2020

Bajki dla dzieci.

Trójmiejscy aktorzy czytają bajki dla dzieci.

Partnerem akcji czytania bajek jest Gdynia Rodzinna. Na stronach Gdyni Rodzinnej (facebooku i stronie internetowej) codziennie o godzinie 11.00, począwszy od poniedziałku 23.03.2020 r. będzie publikowany link to kolejnej bajki.

Repertuar bajek na najbliższe dni (kolejność nie jest jeszcze znana):

• baśnie Hansa Christiana Andersena: "Krzesiwo", Listek z nieba",
"Nowe szaty króla", "Bąk i piłka", "Krasnoludek" i "Wszystko
na swoim miejscu";
• bajka Joanny Papuzińskiej "O czym dudni woda w studni";
• baśń Jacoba i Wilhelma Grimm " Stoliczku nakryj się";
• nowela Henryka Sienkiewicza "Dwie łąki";
• baśnie Guido Gozzano: "Koszula prababki" i "Taniec gnomów"

Czytaj więcej na:
https://kultura.trojmiasto.pl/Czytania-przez-internet-dla-dzieci-i-doros...

Data wydarzenia: 
23/03/2020

Propozycje zajęć i zabaw z dziećmi.

Dzieci starsze

Zabawy głoskami - (przygotowujące do czytania, pozwalają dzieciom uświadomić sobie strukturę słów i ich skład)

Zabawa polega na "odrywaniu" głoski od słowa, dodawaniu głoski , zmienianiu głosk, np
• Powiedz kot bez ostatniej głoski
• Powiedz las, bez pierwszej głoski
• ............. sowa, bez pierwszej głoski
• Powiedz lato bez ostatniej głoski
• W słowie mak zamień głoskę m na r
• W słowie mapa - zamień głoskę p, na t
• W słowie banan - zamień głoskę n występującą w środku słowa na , na głoskę r
• Jaki wyraz jest ukryty w słowie burak
• Jaki wyraz jest ukryty w słowie sosna
• Utwórz nowy wyraz z pierwszych głosek słów: kot, ryba, ul, kot

Zabawy z zastosowaniem obrazków (obrazki mogą być wcześniej samodzielnie wycięte przez dziecko z gazet i czasopism - przedstawiające np zwierzęta; kura, ryba, motyl, koza, lis, kot, pies, kaczka, owca, osa, krokodyl, wilk, kret, bocian, rak, sowa, mysz, foka, mucha, itd )

• Wybierz obrazki przedstawiające zwierzęta, których nazwa zaczyna się, np głoską m..., głoską - k, itd
• Wybierz obrazki zwierząt których nazwa nie kończy się głoską a
• Wybierz obrazki zwierząt, w których nazwie ukrywa się głoska r

Łańcuch słów – zabawa polega na tym, że jedna osoba (rodzic) mówi wybrane słowo, np. „kaktus”, a dziecko wymyśla słowo zaczynające się ostatnią głoską tego słowa, np. „słowik"

Pudełko pełne przymiotników - (zabawa rozwijająca mowę i myślenie)

Do pustego pudełka wrzucamy karteczki z nazwami różnych przymiotników (np. żółty, duży, miękki, biały, prostokątny, okrągły, delikatny, ciepły ).
Dziecko losuje karteczkę, może spróbować samodzielnie odczytać wyraz lub poprosić o to mamę.
Zadaniem dziecka jest wskazanie w pokoju, w otoczeniu przedmiotu, który ma taka cechę, np jest żółty
"Ukryty skarb" (odmiana zabawy „ciepło- zimno" - zabawa matematyczna rozwijająca orientacje przestrzenną
• Jedna osoba (rodzic) chowa przedmiot (skarb)
• Aby pomóc dziecku w zlokalizowaniu "skarbu" używa słów: " przed tobą" , “za tobą”, w lewo, w prawo, wyżej, pod, nad, na lewo od itd...)
• możemy uatrakcyjnić dziecku zabawę i za odnaleziony przedmiot nagradzać go np. naklejką)

Trudniejsza wersja zabawy: dziecko chowa "skarb" i to ono kieruje rodzicem udzielając wskazówek: przed tobą, na lewo od... itd

"Symetryczna zabawa" - ćwicząca analizę i syntezę wzrokową oraz ucząca planowania i odtwarzania. Można ją modyfikować i zwiększać stopień trudności

• Do zabawy wystarczy duża kartka przedzielona na pół (oś symetrii) oraz różne przedmioty, które mamy w domu, po kilka - jednakowych, np jednakowe łyżeczki, klocki, klamerki, pudełeczka zapałek, kasztany, itp
• Zabawa polega na tym, że rodzic układa przedmioty wzdłuż osi symetrii lub inaczej - w odbiciu lustrzanym. Dziecko układa i odtwarza ten sam wzór z drugiej strony. Warto zwrócić uwagę dziecka przy okazji tej zabawy na to jak ułożone przedmioty wyglądają w lustrzanym odbiciu.

Zabawa "Co się zmieniło" - ćwicząca pamięć wzrokowa i spostrzegawczość

• Na dywanie zgromadzone są różne przedmioty (5 - 6 szt. - np klocek, klamerka, piłeczka, miś, lusterko)
• Prosimy dziecko by zapamiętało nazwy tych przedmiotów.
• Następnie polecamy mu , żeby na chwilę się odwróciło i chowamy jeden z przedmiotów. Zadaniem dziecka jest podanie nazwy przedmiotu, którego brakuje.

Zabawę można modyfikować, np zamieniając jeden z przedmiotów na inny (nowy), lub ustawiając przedmioty w szereg; (np jako pierwszy jest mis, drugi klocek, trzecia klamerka...itd ) i zmieniając przedmiotowi miejsce, np jako pierwszy jest klocek itd..

Zagadki matematyczne - rozwijające myślenie

• Cztery równe boki,
kąty proste mają.
Jak się czworokąty
takie nazywają?
• Wymień dwa pojazdy posiadające tylko dwa koła?
• Którą dłoń podajemy na powitanie?
• Ile palców u obu dłoni ma człowiek?
• W koszyku jest 6 jabłek, dla ilu dzieci wystarczy jabłek?
• Która z liczb jest większa od liczby 5 ?
• Na gałązce siedziały 4 wróbelki, przyleciały do nich jeszcze 2 ptaszki. Ile ptaszków jest teraz razem?
• Ile to jest 5 i 3?
• Jakie przedmioty w otoczeniu maja kształt prostokąta?
• itd....

Ćwiczenia rozwijające sprawność manualną i grafomotoryczną - przygotowujące do pisania:

• Ćwiczenia rąk, takie jak, wymachiwanie rąk, zabawy z pilką - toczenie, łapanie i rzucanie do celu, ugniatanie dużych arkuszy papieru, ugniatanie kulek z bibuły i wypełnianie nimi różnych powierzchni - prostokąta, koła itp , zwijanie szarfy, zbieranie drobnych przedmiotów
• Rysowanie, odtwarzanie wzorów na materiale sypkim (mąka, kasza manna, piasek),
• Malowanie farbami, rysowanie flamastrami, kopiowanie przez kalkę techniczną (kalkowanie) wzorów dużych i małych, geometrycznych i literopodobnych
• Lepienie z plasteliny,
• Wycinanie po liniach prostych, łamanych, falistych
• Zabawy plastyczne (malowanie nietypowymi pędzlami - palcami, kłębkiem waty, patyczkiem higienicznym, gąbką itp.)
• Rysowanie szlaczków i wzorów z elementami liter.
• Uzupełnianie niedokończonych rysunków, rysowanie po śladzie wypełnianie wykropkowanych linii, obwodzenie konturów rysunku

Co można robić podczas wiosennego spaceru?

• Poszerzanie doświadczeń plastycznych – porównywanie barw, faktury, struktury, robienie kompozycji z kamieni, patyczków, liści
• Rysowanie patykiem na piasku, układanie znanych liter z kamyków
• Poszerzenie doświadczeń przyrodniczych - obserwacja roślin zielonych, odszukiwanie drzew, na których pojawiły się młode liście, odszukiwanie kwitnących roślin zielonych, rozpoznawanie i obserwacja ptaków
• Liczenie dźwięków
• Poszukiwanie liter i cyfr (kryją się wszędzie: napisy, nazwy ulic, numery domów, numery autobusów,)

Dzieci młodsze
Zabawy rozwijające mowę pod względem dźwiękowym i językowym, rozwijające spostrzegawczość i umiejętności plastyczne, w oparciu o treść wiersza "Mowa zwierząt".
Wiersz może być który być inspiracją do aktywności dzieci nawet przez dwa dni

Wysłuchanie wiersza "Mowa zwierząt"

Gdy kotek zgubi swą mamę,
gdy sam na podwórku zostanie
jak płacze gdy mleczka by chciał?
– miau, miau, miau, miau, miau, miau.

Gdy kaczka uczy kaczuszki
jak w wodzie moczyć swe nóżki,
to, kiedy zachęcić je ma, jak wołać?
– kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa.

Gdy mały cielaczek w oborze
na nóżkach ustać nie może,
jak mama-krówka muczy mu do snu?
– muu, muu, muu, muu, muu, muu.

Gdy kózki małe na łące,
kwiatki zrywają pachnące,
jak meczą, gdy jeść im się chce?
– mee, mee, mee, mee, mee, mee.

Gdy małe żółte kurczęta
do snu mrużą swoje oczęta,
co mówią, gdy coś im się śni?
– pii, pii, pii, pii, pii, pii.

A małe świnki w chlewiku
rozmów prowadzą bez liku
i wszystkie wołają, gdy robi się szum:
– chrum, chrum, chrum, chrum.

Analiza treści wiersza:

• O jakich zwierzątkach była mowa w wierszyku?
• Kto zgubił swoją mamę? (kotek)
• Jak płacze kotek? (miau)
• Kto w wodzie moczy nóżki? (kaczka)
• Jak woła kaczka? (kwa)
• Kto mieszka w oborze? (krowa)
• Co krowa mruczy do snu? (muu)
• Kto kwiatki zrywa na łące? (koza)
• Jak mówi koza, gdy jeść jej chce się? (mee)
• Kto mruży oczka do snu? (kurczak)
• Co mówi kurczaczek, gdy coś mu się śni? (pii)
• Kto rozmawia w chlewiku? (świnka)
• Jak wołają świnki, gdy robi się szum? (chrum)
• Jakiego koloru piórka ma kaczuszka,
• Jak wygląda kózka
• Jakie futerko ma kotek?

Praca plastyczna, na temat: "Zwierzątka" z wcześniej przygotowanych kół wyciętych z kolorowego papieru.
• Dzieci przyklejają je na kartkę z bloku technicznego, doklejają bądź domalowują: np nóżki, uszy, dziobek, ryjek, ogonek

Dzieci mogą też namalować farbami plakatowymi, np kotka lub wykonać zwierzątka z plasteliny",

Zabawa z piłką - rozwijająca analizę i syntezę słuchową

• Rodzic rzuca dziecku pilkę , mówiąc:

Daje Ci piłkę, mówię pół słowa, a Ty mi powiedz jaka jest druga połowa
(wypowiada np sylabę - KO (dziecko dodaje : - ZA)
TA - TA
WA - GA
BU-RAK
GA - ZETA
PO-MIDOR
DA- LEKO
TU - LIPAN

Zabawa kostką do gry (rozwijająca umiejętności matematyczne, pojęcia : tyle samo) -

Dziecko, lub rodzic rzuca kostką,

• podskocz tyle razy ile oczek wskazała kostka,
• klaśnij w dłonie tyle razy, ile wskazała kostka ........
• zrób tyle kroków do przodu, ile ......... ,
• przynieś tyle przedmiotów ..........
• narysuj tyle kółek......... itd

Zabawy rozwijające sprawność manualną i grafomotoryczną:

• Ćwiczenia rąk, takie jak, wymachiwanie rąk, naśladowanie lecących ptaków, drzew na wietrze, pływania,
• Łapanie piłki, woreczka, rzucanie do celu,
• Rysowanie "na niby" odtwarzanie wzorów w powietrzu
• Układanie , budowanie z klocków rożnych przedmiotów - domów, samolotów, samochodów
• Malowanie farbami na dużych arkuszach papieru,
• Malowanie palcami,
• Ugniatanie papieru, lepienie z plasteliny, nawlekanie koralików, makaroników, wycinanie kolorowych pasków,
• Tworzenie kompozycji z figur geometrycznych,

Zabawy plastyczne:

Ptaszki z drewnianych klamerek -

Drewniane klamerki stwarzają niezliczone możliwości kreatywnej twórczości.
Potrzebne są : drewniane klamerki, kolorowe piórka, papier kolorowy, kreatywne oczy, pomarańczowa pianka lub plastelina, nożyczki, klej, farba, pędzle
Klamerki malujemy farbami. Po wyschnięciu przyklejamy do nich oczy kreatywne, albo robimy je z plasteliny. Dzioby wycinamy z pomarańczowej pianki. Jeśli nie mamy pianki, to robimy je z plasteliny. Doklejamy prawdziwe piórka,. Możemy je też zrobić z kolorowego papieru.
Jeżeli chcemy przypinać ptaszki do gałązek, to należy pamiętać o tym, aby elementy głowy przykleić do odpowiedniej strony klamerki,

Kwiatki z wykorzystaniem papilotek na babeczki
Do wykonania pracy potrzebna jest kartka papieru, kolorowe papilotki na babeczki, kawałek zielonej bibuły, nożyczki i klej. Z papilotek wycinamy kształt kwiatu, z bibuły skręcamy łodygi i wycinamy trawę oraz liście, a na koniec przyklejamy wszystko na kratkę

Data wydarzenia: 
21/03/2020

Strony