Listopad 2019

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym - REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO "Polskie abecadło"

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

"Polskie abecadło"

 

1. ORGANIZATOR:

           Przedszkole nr 18 w Gdyni

2. CELE KONKURSU

      Celem konkursu jest:

 • popularyzacja wiedzy o Polsce
 • zaangażowanie rodziców w kształtowanie postaw patriotycznych dzieci
 • rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych oraz wrażliwości artystycznej dzieci
 • promowanie uzdolnień artystycznych dzieci
 • poznawanie przez dzieci różnorodnych form i technik plastycznych

3.   UCZESTNICY

    Konkurs kierowany jest do dzieci i ich rodziców

4.  PRACA KONKURSOWA

Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:

 • temat pracy konkursowej – praca inspirowana Polską - prezentująca hasło na dowolna literę alfabetu np –„B, jak Bałtyk”,  „G, jak góry”, „G, jak Gdynia”,   W, jak Warszawa,
 • rozmiar – praca konkursowa powinna być wykonana w formacie A-4 (297 - 210 mm)  lub  A3 (297 x 420 mm)
 • forma i technika – technika płaska, wykonanie: farby, pastele, kredki, wydzieranka, wycinanka, techniki mieszane
 • praca powinna być wykonana wspólnie przez rodzica i dziecko
 • praca plastyczna powinna być podpisana.

5.  CZAS TRWANIA  KONKURSU

Prace konkursowe należy składać w przedszkolu do dnia 22 listopada   2019 r.

6.  OCENA PRAC KONKURSOWYCH, OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 • oceny prac dokona Komisja Konkursowa
 • podczas oceny prac konkursowych Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę: 
  • zgodność pracy z tematyką Konkursu,
  • kreatywność w ujęciu tematu,
  • walory artystyczne: kompozycja, kolorystyka, technika wykonania
 • komisja przyzna nagrody i wyróżnienia
 • wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy,
 • ogłoszenie wyników nastąpi: 27.11.2019 r.
Data wydarzenia: 
08/11/2019