Listopad 2015

Konsultacje z psychologiem

W ramach współpracy pomiędzy Przedszkolem a Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 3 w Gdyni zapraszamy rodziców na konsultacje z psychologiem dziecięcym - mgr Anną Kordzińska-Grabowską.

Konsultacje będą odbywać się w następujących terminach, w godzinach 15:00 - 17:00:

  • 12 października 2015 r.
  • 23 listopada 2015 r.
  • 1 lutego 2016 r.
  • 4 kwietnia 2016 r.

Dodatkowo dnia 28 stycznia 2016 r. pedagog z PPP nr 3 - mgr Joanną Pankanin - zaprasza rodziców na spotkanie: "Zanim dziecko pójdzie do szkoły".

Data wydarzenia: 
23/11/2015