Zadania na miesiąc kwiecień i propozycje działań z dziećmi.

Grupa I

• Rozwijanie umiejętności przeliczania i porządkowania zbiorów (przeliczanie na konkretach, porządkowanie czyli układanie wg planu, tworzenie zbiorów wg określonej cechy, np, ze względu na przynależność - Zdejmowanie z suszarki prania
i sortowanie ubrań na te należące do mamy, taty i dziecka. Ubrania można też podzielić na: koszulki, spodnie, skarpety. Na koniec warto zachęcić dziecko do otoczenia gestem każdej grupy przedmiotów i powiedzenia: „To rzeczy mamy”, „To jest taty”, „A to są moje rzeczy, "Tu leżą koszulki", "Tu.... " Innym przykładem rozwijającym tę umiejętność mogą być np "Zabawy guzikami." Guziki możemy dzielić np według kolorów, ze względu na wielkość, albo ze względu na liczbę dziurek itp )
• Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała (zabawy z poszukiwaniem przedmiotów, zabawy ruchowe, np z piłką z używaniem określeń, rzuć przód, do tyłu, w bok, trzymaj piłkę nad głową, połóż ją na ziemi, przy twojej prawej nodze...)
• Rozwijanie myślenia przyczynowo skutkowego i ćwiczenia w mówieniu w oparciu o historyjki obrazkowe ( pokazywanie tylko jednego obrazka i zadawanie pytań: "Co mogło wydarzyć się wcześniej", układanie przez dziecko obrazków wg kolejności zdarzeń, opisywanie obrazków i opowiadanie historyjki)
• Rozwijanie mowy, uczenie umiejętności uważnego słuchania opowiadanego i czytanego przez Rodzica tekstu
• Zabawy ruchowe inspirowane ulubioną muzyką (wg pomysłów dzieci)

Grupa II

• "Zabawa w ukryty przedmiot" . Chowamy jakiś przedmiot, a zadaniem dziecka jest odnalezienie go przy pomocy podpowiedzi Rodzica - (rozumienie określeń: wyżej, niżej, nad pod, obok, do przodu, do tyłu, przed siebie, za siebie, w prawo, w lewo)
• "Zabawa z kostką do gry". Dwóch graczy na przemian rzuca kostką do gry. Następnie porównują liczbę oczek - tyle samo, mniej, więcej, o ile mniej, o ile więcej. Zabawę można zmodyfikować np dodając elementy ruchu - "Kostka wskazała liczbę 4, zrób tyle samo kroków", "Zrób więcej kroków", "Podskocz tyle samo razy, ile wskazała kostka" itp
• Zabawa wyrazowa, rozwijająca słuch fonematyczny - Znajdź w pobliżu przedmiot, (coś, albo kogoś), którego nazwa zaczyna się głoską :a, b, c, itp.
• "Kwitnące drzewo" - praca plastyczna techniką stemplowania. Potrzebne będą; kartka z bloku technicznego z narysowaną sylwetą drzewa, farby plakatowe w kolorach: brązowy, zielony, różowy, biały, pędzel do nakładania farby. Jako stemple posłużą: korki po winie, plastikowe nakrętki, szpulki po niciach, patyczki higieniczne i palce rąk. Dzieci stemplując wypełniają sylwetę drzewa.
• Okrągłe stemple można wykorzystać też do wykonania pracy nt "Kurczaczki" Potrzebna nam będzie żółta farba, papier kolorowy, klej do zrobienia oczek, dziobka i nóżek, ewentualnie, gdy chcemy te elementy domalować - pędzelek i farby w odpowiednich kolorach.

Zdjęcie szablonu drzewa oraz przykładowych prac znajdują się w galerii.

Grupa III

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania
COVID-19, niezbędne stało się wprowadzenie rozwiązań umożliwiających szkołom
i placówkom działanie w zmienionych warunkach organizacyjnych, a także pracę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W obecnej sytuacji Państwa rola – rodziców, którzy wspierają swoje dzieci
w uczeniu się w domu – nabiera nowego znaczenia.
Przekazujemy kilka wskazówek, które mogą być pomocne w kształceniu na odległość. Narzędzia i aplikacje wykorzystywane do kontynuowania nauki na odległość, mogą także wspierać rozwijanie pasji oraz zainteresowań Państwa dzieci i na stałe stać się ważnym elementem ich kształcenia.
Trzeba jednak pamiętać, że ten szczególny czas powinien być przeznaczony nie tylko na naukę, ale także na rozwijanie pasji i zainteresowań dziecka oraz na odpoczynek
i wzmacnianie relacji rodzinnych.
Rodzicu:
Zaplanuj czas dziecka i podziel go na np. cztery grupy:
• edukacja – będą to np.: indywidualna praca dziecka z materiałami przekazanymi czy wskazanymi przez nauczyciela i według jego wskazówek, zachęcaj swoje dziecko
do samodzielnej pracy.
• sport – w obecnej sytuacji to przede wszystkim wszelkiego rodzaju aktywności ruchowe możliwe do wykonania w warunkach domowych, w tym proste rozgrzewki/rozciągania,
• dom – to obowiązki domowe, w których wypełnianie dziecko powinno być zaangażowane (sprzątanie, pomoc przy posiłkach), obowiązki, czasem najbardziej żmudne mogą być atrakcyjne, bo jest to czas spędzony wspólnie z rodziną,
• rozrywka – to każda forma zabawy i odpoczynku, która minimalizuje poczucie braku kontaktu z rówieśnikami, okazja do podzielenia się z dziećmi swoimi pasjami, wspólne gry planszowe.
By ułatwić Państwu to zadanie, będziemy podawały propozycje ćwiczeń
i zabaw do wykonania na założonej w tym celu poczcie grupowej:

krawiecka35przedszkole@wp.pl

(chętne osoby które nie posiadają jeszcze hasła dostępu do grupowego e -maila, prosimy o wiadomość na wyżej podany adres)

Chciałybyśmy, żebyście współtworzyli to miejsce, pisali, co u Was słychać?,
co robicie? Dzielcie się z nami swoimi małymi sukcesami. Jeśli macie ochotę wstawiajcie zdjęcia z waszych domowych przygód, piszcie też, kiedy jest Wam źle, kiedy macie pytania.
W końcu w „grupie siła”. Pomożemy.

Wychowawczynie gr. III

Grupa IV

• Zapoznanie z nazwą nowego miesiąca na podstawie wiersza Wandy Chotomskiej „Kwiecień”.
• Wyjaśnienie dzieciom znaczenia przysłowia:” Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy trochę lata”.
• Klasyfikowanie przedmiotów w/g trzech cech : kształtu, wielkości, koloru.
• Przeliczanie przedmiotów, dodawanie, odejmowanie, wprowadzenie znaków {+], [-].
• Liczenie obiektów bez ograniczeń, doskonalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów poprzez przeliczanie, wprowadzenie i posługiwanie się znakami „ <”, „>”, =
• Rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi podczas wykonywania różnorodnych poleceń np. (przynieś piąte jabłko, przełóż pierwszą kredkę na miejsce czwartej itp.).
• Podejmowanie prób samodzielnego układania zadań z treścią np. : „ Ania ma dwie duże lalki, mama kupiła jej na urodziny jeszcze jedną .Ile dużych lalek ma Ania? Zapisywanie zadania symbolami matematycznymi : 2 +1 = 3.
• Ćwiczenia w czytaniu; dzielenie wyrazów na sylaby i głoski, liczenie liter w wyrazach; zaznaczanie spółgłosek kolorem niebieskim, samogłosek czerwonym; układanie wyrazów na daną literkę ; wyszukiwanie i wycinanie z gazet wybranych literek, rysowanie przedmiotów na daną literkę.
• Zapoznanie dzieci ze zwyczajami Świąt Wielkanocnych.
• Zabawy kolorami : doświadczenia plastyczne z mieszaniem różnych kolorów farb.

Grupa V

Marzec i kwiecień są miesiącami, kiedy przygotowujemy się do Świąt Wielkanocnych. Rozmawiamy na temat zwyczajów świątecznych, znaczenia symboli, poznajemy różnorodne techniki ozdabiania wielkanocnych jaj. To czas, który można wykorzystać na naukę samodzielności - zaangażowanie dzieci do prac porządkowych, pomoc w kuchni czy przy dekorowaniu mieszkania. Utrwalajmy też zdobyte juz przez dzieci umiejętności

Zadania dla Rodziców:

• Inicjowanie zabaw w wyszukiwanie w wyrazach poznanych już liter.
• Ćwiczenia w wyodrębnianiu głosek na początku, na końcu, w środku wyrazu
• Próby czytania przez dzieci wyrazów utworzonych ze znanych juz liter ( O, A, L, M, E, T, D, I, K, U, P, Y, B, N, S, R, J, W)
• Czytanie dzieciom opowiadań, wierszy, wspólnie śpiewanie piosenek. Swobodne wypowiadanie się dzieci na temat treści poznanych utworów
• Organizowanie dzieciom zabaw w przeliczanie (z manipulowaniem przedmiotami) - np dokładanie do zbioru tyle elementów, by było ich razem 8, odkładanie ze zbiorów elementów tak, by zostało 8).
• Układanie i rozwiązywanie prostych zadań tekstowych ( np, na drzewie siedziało 7 ptaszków, 3 ptaszki odleciały. Ile ptaszków zostało na drzewie?)
• Można zaproponować dzieciom różnego rodzaju zabawy plastyczne, takie jak: wycinanie, ozdabianie, lepienie, malowanie i wykorzystać prace plastyczne dzieci do udekorowania mieszkania lub świątecznego stołu.

Przykładowe prace znajdują się w galerii zdjęć.

Data wydarzenia: 
29/03/2020