Zadania na miesiąc czerwiec.

Grupa I
• Uświadomienie dzieciom ich prawa do zabawy, nauki i rozwoju.
• Kształtowanie umiejętności klasyfikowania ze względu na jedną lub dwie cechy.
• Kształtowanie prawidłowej postawy wobec swoich obowiązków - wypowiadanie się dzieci na temat ich obowiązków domowych i przedszkolnych
• Inspirowanie dzieci do podejmowania aktywności plastycznej
• Rozwijanie mowy dzieci - wypowiadanie się na temat swoich marzeń, planów wakacyjnych, sposobów spędzania czasu podczas wakacji,
• Kształtowanie umiejętności cierpliwego wysłuchiwania innych.
• Obserwowanie przyrody i zjawisk pogodowych, prowadzenie kalendarza pogody, rozumienie i posługiwanie się symbolami burzy, deszczu, wiatru, ciepła
• Rozpoznawanie na ilustracjach krajobrazów: morze, góry, las.
• Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnych wyjazdów (uwzględnienie ochrony przed słońcem).
• Usprawnianie umiejętności ruchowych poprzez ćwiczenia równoważne, wzmacniające mięśnie nóg.
• Wyrażanie swoich myśli w sposób zrozumiały dla otoczenia.
„Marsz” - wiersz

Hej, idziemy naprzód żwawo
nóżką lewą, nóżką prawą
Tup, tup, tup! Buch, buch, buch!
A kto z nami, ten jest zuch!
Radość w oczach wszystkich świeci;
Na wycieczkę idą dzieci.
Tup, tup, tup! Buch, buch, buch!
A kto z nami, ten jest zuch!

„Burza” - zabawa paluszkowa

Pada deszczyk, pada, pada (uderzamy palcem o podłogę),
coraz prędzej z nieba spada. (przebieramy wszystkimi palcami).
Jak z konewki woda leci (uderzamy całymi dłońmi o podłogę),
A tu błyskawica świeci… (prostujemy się i klaszczemy w dłonie nad głową).
Nagle grzmot !!! (Tupiemy stopami o podłogę).
I od nowa HOP (podskakujemy).

Grupa IV

• Zapoznanie dzieci z uniwersalnymi prawami i obowiązkami dzieci na całym świecie, dostrzeganie podobieństw i różnic miedzy rówieśnikami z różnych krajów
• Zdobywanie wiadomości o zwierzętach - poznawane ich nazw, wyglądu, zwyczajów oraz miejsc występowania, tworzenie kolekcji zwierząt na podstawie mapy świata
• Obserwacje przyrody i zjawisk pogodowych
• Rozwijanie kompetencji matematycznych - rozwiązywanie zadań z treścią, utrwalanie prawidłowego zapisywania działań z wykorzystaniem znaków dodawania, odejmowania, zabawy - ćwiczenia w posługiwaniu się modelami monet i banknotów
• Utrwalanie umiejętności czytania, ćwiczenia w mówieniu - poszerzanie zasobu słownictwa dzieci
• Rozwijanie zdolności uczenia się - wdrażanie do samodzielnego poszukiwania informacji w rożnych źródłach (książki, albumy)
• Utrwalanie zasad bezpieczeństwa podczas wakacji (wyjaśnienie znaków informacyjnych i ostrzegawczych, przypomnienie numerów alarmowych i sposobów wzywania pomocy, omówienie sposobów zachowania się w sytuacji obostrzeń związanych z obecną sytuacją epidemiczną)

"Wakacyjne rady" - wiersz

Głowa nie jest od parady
i służyć ci musi dalej.
Dbaj więc o nią i osłaniaj,
kiedy słońce pali.

Płynie w rzece woda,
chłodna, bystra, czysta.
Tylko przy dorosłych
z kąpieli korzystaj.

Jagody nieznane
gdy zobaczysz w borze,
nie zrywaj! nie zjadaj!
bo zatruć się możesz.

Urządzamy grzybobranie.
Jaka rada stąd wynika?
Gdy jakiegoś grzyba nie znasz,
Nie wkładaj go do koszyka.

Data wydarzenia: 
05/06/2020