Zadania na czerwiec - grupa V

Tematy do rozmów z dziećmi w czarwcu:
• Zwierzęta, które lubimy;
• Dzieci całego świata;
• Wakacje tuż, tuż…;
• Kolory lata;

1. Próby czytania wyrazów z poznanymi literami : O, A, L, M, E, T, D, I, K, U, P, Y, B, N, S, R, G, C, J, W, F, Ł, Z, H;
2. Wyszukiwanie poznanych cyfr ;
3. Zabawy utrwalające w pamięci kształt poznanych cyfr (opisywanie wyglądu cyfry, określanie, z jakich elementów sę składa, do czego jest podobna)
4. Wyszukiwanie przedmiotów zbliżonych kształtem do cyfry ;
5. Pisanie poznanych cyfr na piasku, na kaszy, lepienie z plasteliny, układanie cząstek warzyw i owoców w kształt cyfry;
6. Zabawy z dokładaniem, zabieraniem, odkładaniem elementów zbioru, przeliczanie, podawanie wyniku działania -
7. Próby pisania cyfr w liniaturze
8. Klasyfikowanie przedmiotów ze względu na określone cechy, przeliczanie, porównywanie liczebności zbiorów;
9. Określanie i opisywanie np pierwszego, czwartego, siódmego elementu w szeregu, przeliczanie elementów
10. Zabawy głoskami - np: klaśnij w dłonie, gdy usłyszysz głoskę: "r", "t", klaśnij w dłonie, gdy usłyszysz słowo z głoską "k"
11. Wyszukiwanie w wyrazach poznanych liter;
12. Czytanie dzieciom książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek;
13. Próby czytania przez dzieci prostych zdań;

Data wydarzenia: 
08/06/2020