Zadania na czerwiec - grupa II

Tematy rozmów i propozycje działań z dziećmi:

1. WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ I MAJĄ TAKIE SAME PRAWA
• Wzbogacenie wiedzy na temat życia dzieci z różnych stron świata.
• Domy Świata - jak żyją dzieci w innych krajach, na innych kontynentach
• Ukochane zabawki dzieci - czym lubimy się bawić, ćwiczenia w mówieniu - opowiadanie, opisywanie, argumentowanie
2. JESTEM SILNY - rozmowa na temat, co nam daje siłę i zdrowie (zdrowe odżywianie, ruch, odpowiedni ubiór, zabezpieczenie przed chorobami, unikanie niebezpieczeństw)
3. WAKACYJNE WYCIECZKI- rozwijanie mowy dzieci pod względem gramatycznym, znaczeniowym i dźwiękowym - rozmowy na temat: "Gdzie wybierzemy się na wakacje". Wakacyjna przygoda" , "O czym szumi morze", "Bezpieczne wakacje"
4. PORTRET TATY- praca plastyczna - malowanie farbami plakatowymi
5. LATO W PEŁNI - spacer do ogródków działkowych - rozwijanie umiejętności obserwowania i wnioskowania - obserwowanie przyrody, rozpoznawanie roślin, ptaków i owadów, przyglądanie się pracom ludzi w ogródkach, opowiadanie o swoich spostrzeżeniach, wnioskowanie
6. DODAWANIE I ODEJMOWANIE W ZAKRESIE 10 - operacje na konkretach, zabawy z dokładaniem, odkładaniem elementów (liczmanów) - wykorzystanie do zabaw: klocków, koralików, patyczków, owoców, przedmiotów codziennego użytku
7. LATAWIEC - wspólne z rodzicem wykonanie latawca z kolorowego papieru, bibuły i słomek - pogłębianie doświadczeń plastyczno - konstrukcyjnych,
8. ŁĄKA - praca plastyczna wykonana wspólnie z rodzicem na dużym arkuszu z wykorzystaniem bibuły, papieru kolorowego, materiału, włóczki - collage - rozwijanie wyobraźni twórczej

Data wydarzenia: 
10/06/2020