Uwaga Rodzice.

Aby zapewnić dzieciom i pracownikom maksymalne warunki bezpieczeństwa we wrześniu 2020 r. przedszkole będzie działało w podwyższonym reżimie sanitarnym.
Godziny pracy przedszkola: 6.00 – 16.00.
Po godzinach pracy (po 16.00) cała placówka jest dezynfekowana, żeby przygotować ją na przyjęcie dzieci w dniu następnym.
Zgodnie z nowymi wytycznymi GIS ( z dnia 25 sierpnia 2020 r.) placówki mają zapewnić taką organizację pracy, by dzieci z poszczególnych grup nie stykały się ze sobą.

Dlatego informujemy Państwa, w jakich godzinach będą pracowały poszczególne grupy:
Grupa I: godz. 7.30 – 15.30
Gr. II: godz. 6.30 – 16.00
Gr. III: godz. 6.00 – 16.00
Gr. IV: godz. 6.00 – 16.00
Gr. V: godz. 7.00 – 16.00

Oznacza to, że jeżeli dziecko z gr. I przyjdzie przed 7.30, z grupy II - przed 6.30,  a z gr. V przed 7.00, to poczeka na przyjście swojego wychowawcy z grupą innych dzieci , z innym wychowawcą.

Nie będzie więc zachowany wymóg „nie mieszania się” dzieci.
W sprawach indywidualnych dot. godzin pobytu dziecka prosimy kontaktować się z dyrekcją.
Na tablicy ogłoszeń, w przedsionku umieszczona jest procedura dot. postepowania przedszkola w okresie zagrożenia wirusem COVID 19.
Rodzice mają obowiązek przyprowadzić do przedszkola dziecko zdrowe i złożyć stosowne oświadczenia dot. zapoznania się z ww procedurą oraz wyrazić zgodę na mierzenie dziecku temperatury.
Rodzice w oczekiwaniu na mierzenie temperatury, stoją przed wejściem głównym zachowując bezpieczną odległość -  minimum 1,5 m od siebie.
W razie temperatury podwyższonej lub widocznych objawów chorobowych, dziecko nie zostaje przyjęte do przedszkola.
Rodzice przed wejściem do placówki mają obowiązek mieć zakryte usta i nos.
W przedsionku przedszkola może jednocześnie przebywać jeden rodzic z dzieckiem/dziećmi. Na czas epidemii wprowadza się całkowity zakaz przynoszenia przez dzieci zabawek i innych przedmiotów z domu.
W pierwszych dniach września prosimy pamiętać o przyniesieniu obuwia na zmianę, zapasowych ubrań (rajstopy, koszulki, majteczki) oraz chusteczek jednorazowych.

 

Data wydarzenia: 
27/08/2020