Sprawy organizacyjne.

W roku szkolnym 2020/2021 w poszczególnych grupach pracują;

 

Grupa I

Helena Bielicka - nauczyciel - wychowawca

Barbara Bogdanowicz - wicedyrektor - wychowawca

Hanna Gągała - dyrektor - wychowawca

Maria Wyczyńska - pomoc nauczyciela

Anna Tomasiewicz - pracownik obsługi

 

Grupa II

Barbara Biadała - nauczyciel - wychowawca

Małgorzata Śliwecka - nauczyciel - wychowawca

Kinga Trzeciak - pracownik obsługi

 

Grupa III

Urszula Semianów - nauczyciel - wychowawca

Alicja Rogowska - nauczyciel - wychowawca

Beata Strychacka -  pracownik obsługi

 

Grupa IV

Marzena Szczygielska - nauczyciel - wychowawca

Katarzyna Malczewska - nauczyciel - wychowawca

Anna Milewska -  pracownik obsługi

 

Grupa V

Joanna Sobisz - nauczyciel - wychowawca

Barbara Ostrowska - nauczyciel - wychowawca

Alicja Michałowska -  pracownik obsługi

 

W przedszkolu realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego -

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20170000356

W ramach podstawy programowej we wszystkich grupach wiekowych będą prowadzone zajęcia z j. angielskiego - w gr I i II w wymiarze 0,5 godziny w tygodniu, w grupach III, IV i V,  w wymiarze 1 godz. w tygodniu.

Religia , dla chętnych Rodziców prowadzona będzie tylko w grupach starszych, tj III, IV i V

Zajęcia z j angielskiego rozpoczną się od 14.09.2020 - nauczyciel prowadzący:

Beata Przeżdziak

Religię prowadzi :  nauczycielka: Zdzisława Gabas, zajęcia rozpoczną się od X,

po zebraniu deklaracji od Rodziców

Data wydarzenia: 
09/09/2020