Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Rodzice, w porozumieniu z Radą Rodziców ustaliliśmy:

Od października do grudnia 2020 r. dobrowolna składka na Radę Rodziców wynosi 20 zł
Jest ona obniżona w stosunku do składki ubiegłorocznej o 8 zł w związku z koniecznością ograniczenia "działalności kulturalnej dla dzieci".
Z powodu koronawirusa nie planujemy m. in. koncertów i "przedstawień teatralnych" dla całego przedszkola.
Wytyczne GIS nie pozwalają na to by w jednym pomieszczeniu przebywało więcej niż 25 dzieci.
W bieżącym roku chcielibyśmy utrzymać: rytmikę, paczki świąteczne, upominki za udział w przedszkolnych konkursach, zakup pomocy i ewentualnie , "małe formy teatralne", czyli takie gdy artyści wchodzą z krótkim przedstawieniem do każdej z grup osobno.
Jeżeli sytuacja epidemiczna kraju ulegnie poprawie, to rozszerzymy działalność RR na rzecz dzieci i od miesiąca stycznia 2021 r. podniesiemy wysokość składki.
Składkę 20 zł miesięcznie prosimy przekazywać ( w kopercie, bądź z karteczką z nazwiskiem) wychowawcom poszczególnych grup.
Państwa wpłaty zostaną przekazane Pani Intendentce - społecznemu kasjerowi RR, która potwierdzi przyjęcie składki kwitem KP.

Data wydarzenia: 
26/09/2020