Link do prezentacji aplikacji umożliwiającej ewidencjonowanie czasu pobytu dziecka w przedszkolu.