Kontakt z nauczycielami poszczególnych grup przedszkolnych.

Drodzy Rodzice

Jeśli macie Państwo jakieś pytania dot. swojego dziecka, dostępnych materiałów edukacyjnych, form i sposobów pracy z dzieckiem bądź potrzebujecie rady, poniżej podajemy formy kontaktu z wychowawcami poszczególnych grup.
Numery prywatne telefonów zostały udostępnione za zgodą nauczycieli.

Grupa I
Pani Basia - tel. (prywatny) 609 874 771

Grupa II - Pani Ula i Pani Alicja, adres poczty: p18.grupa2@gmail.com

Grupa III
Pani Kasia - -tel. (prywatny) 885 209 354

Grupa IV
Pani Małgosia - tel. (prywatny) 601 220 803

Grupa V
Pani Marzenka - tel. (prywatny) 604 078 418

Data wydarzenia: 
24/03/2020