Informacja dot. pracy przedszkola od 18 maja 2020 r.

Wszystkie dzieci, których Rodzice wyrazili potrzebę zapewnienia im opieki od 18 maja 2020 r. zostały zakwalifikowane do przedszkola.
Podstawowe informacje dot. funkcjonowania przedszkola w okresie pandemii:
Przedszkole pracuje w godz. 6.00 - 16.00.
Dzieci będą miały zapewnione posiłki.
Rodzice i dzieci wchodząc na teren przedszkola (do przedsionka) muszą mieć zasłonięte usta i nos.
W przedsionku znajduje się 1 rodzic i 1 dziecko lub rodzeństwo.
Po pomiarze temperatury dzieci będą mogły "maseczki" ściągnąć.
Woźne pomogą dzieciom rozebrać się i zaprowadzą je do odpowiednich grup.
Grupy nie będą się stykać ze sobą.
Wprowadzamy całkowity zakaz przynoszenia z domu zabawek, napojów i posiłków.
W przedsionku przedszkola nie mogą znajdować się wózki, rowerki, hulajnogi.
Cała treść "Procedury dot. zasad i trybu zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby spowodowanej wirusem COVID - 19" będzie do Państwa informacji na tablicy ogłoszeń w przedsionku przedszkola.
W dniu 18 maja 2020 r. (rano) proszę przynieść do przedszkola i przekazać osobie "odbierającej" od Państwa dziecko podpisany komplet oświadczeń i zobowiązań + Kwalifikacyjną ankietę epidemiologiczną.
Ww dokumenty znajduję się w galerii.

Data wydarzenia: 
14/05/2020