Informacja dla Rodziców dzieci uczęszczających na terapię logopedyczną.

Bardzo proszę by Państwo w tym trudnym dla nas wszystkich okresie nie zaniedbywali terapii logopedycznej swoich dzieci, by to co zostało już wspólnie wypracowane nie poszło na marne i nie zostało przez dzieci zapomniane.
Dlatego proszę by Państwo wykonywali ze swoimi dziećmi wszystkie ćwiczenia jakie są zamieszczone w ich zeszytach.
Powtórzeń oraz ćwiczeń utrwalających poprawną wymowę korygowanych przez dzieci głosek nigdy nie jest za dużo. Ponadto bardzo proszę byście zwracali uwagę na poprawność spontanicznych wypowiedzi dzieci (nie tylko podczas ćwiczeń).
Na nowy materiał, na kolejne głoski, które powinny być korygowane w mowie Waszych dzieci przyjdzie jeszcze czas.
Was drodzy Rodzice, że każde dziecko, które uczęszczało na terapię logopedyczną w przedszkolu w bieżącym roku szkolnym będzie ją kontynuować /o ile będzie taka konieczność/ w przyszłym roku szkolnym. Odsyłam Państwa także do artykułów o tematyce logopedycznej zamieszczonej na stronie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Gdyni.

Z poważaniem:
Elżbieta Mudlaf-Krupok - logopeda

Data wydarzenia: 
26/03/2020