Dotyczy zebrań grupowych.

Szanowni rodzice dzieci z gr. II. III, IV i V

W związku z licznymi pytaniami Państwa o termin zebrań grupowych uprzejmie informujemy, że w związku z wciąż pogarszająca się sytuacją epidemiczną kraju i regionu w najbliższym czasie nie planujemy organizować zebrań.
Jeżeli sytuacja będzie ulegała poprawie to wychowawczynie poszczególnych grup spotkają się z Państwem na przełomie października i listopada, po okresie obserwowania i diagnozowana dzieci. W tym czasie nauczycielki będą mogły już przedstawić Państwu wnioski z przeprowadzonej diagnozy, poinformować jakie umiejętności i talenty ma Państwa dziecko, jak rozwijać jego zainteresowania i czy ewentualnie nie potrzebuje ono wsparcia w jakimś obszarze rozwoju.
Jeżeli ktoś z Państwa widzi konieczność wcześniejszego kontaktu z wychowawczynią, to prosimy kontaktować się i umawiać z nią telefonicznie na konsultację indywidualną.

Data wydarzenia: 
24/09/2020