Ciąg dalszy spraw organizacyjnych dot. opłat za przedszkole.

1.Termin wpłat na rachunki bankowe przedszkola - do 15 każdego miesiąca
2.Informacje o wysokości opłat w danym miesiącu można uzyskać telefonicznie od Intendenta i Wicedyrektora

3.Numery rachunków;

            Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu: 54 1440 1026 0000 0000 1252 9414

            Opłata za wyżywienie: 66 1440 1026 0000 0000 1252 9392

 

4.Wyżywienie naliczane jest "z góry" -  za cały miesiąc (liczba dni x koszt posiłków). Wyżywienie "nie wykorzystane" z powodu nieobecności dziecka odliczane jest w następnym miesiącu.

5.Pobyt ( koszt godzin pobytu dziecka w przedszkolu) rozliczany jest "z dołu",  po upływie miesiąca
6.Dzieci 6 letnie ( z rocznika 2014) ze względu na obowiązek edukacji przedszkolnej nie płacą za pobyt a jedynie za wyżywienie

Data wydarzenia: 
09/09/2020

Data wydarzenia: 
09/09/2020