AKCJA STRAJKOWA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLA CD.

Uprzejmie informuję, że we wtorek, 09.04.2019 r. w Przedszkolu nr 18 w Gdyni nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, nie będzie działała też przedszkolna kuchnia.

Udział w strajku zadeklarowali wszyscy pracownicy obsługi oraz prawie wszyscy nauczyciele. Jeden nauczyciel, który zamierza przystąpić do pracy nie jest w stanie zapewnić opieki dzieciom i zagwarantować im bezpieczeństwa.

Proszę zatem o zapewnienie opieki dzieciom, we własnym zakresie.

Jednocześnie przypominam, że Rodzice dzieci do 8 roku życia, w sytuacji , gdy przedszkole zawiesza zajęcia mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem.

Na stronie www.gdynia.pl znajdziecie też Państwo propozycje zajęć edukacyjnych dla najmłodszych, które przygotowało Miasto.

O dalszych działaniach i o zakończeniu akcji strajkowej będziemy Państwa informować na bieżąco.

Dyrektor Przedszkola nr 18 w Gdyni – Hanna Gągała

Data wydarzenia: 
08/04/2019