AKCJA STRAJKOWA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLA

Szanowni Państwo

Zgodnie z oficjalnym pismem otrzymanym dnia 28.03.2019 r. ze Związku Nauczycielstwa Polskiego informuję, że za przeprowadzeniem akcji strajkowej w Przedszkolu nr 18 w Gdyni  opowiedziało się 92,6 % spośród 27  pracowników placówki (100% nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, 1 osoba nieobecna, 1 nie wzięła udziału w głosowaniu).

Obecnie trwają rozmowy Strony Związkowej z Rządem. Jeżeli nie przyniosą one rezultatów, to z dużym prawdopodobieństwem – należy założyć, że  od dnia 8 kwietnia 2019 r. Przedszkole nr 18 w Gdyni  nie będzie mogło zapewnić opieki Państwa dzieciom.

Dzisiaj,  tj. 05.04.2019 r. nie  jesteśmy w stanie określić ilu i jacy pracownicy przystąpią do strajku. Zgodnie z prawem w strajku mogą  wziąć udział wszyscy, niezależnie od tego, czy w referendum poparli przeprowadzenie strajku, czy nie. Do strajku można  też dołączyć w każdej chwili. Dlatego, zwracam się z uprzejmą prośbą o zrozumienie sytuacji i zapewnienie opieki dzieciom we własnym zakresie. W dniu strajku pracownicy przedszkola będą przebywać na terenie placówki, ale nie będą wykonywać pracy.

O  dalszych działaniach i o zakończeniu akcji strajkowej w placówce będą Państwo niezwłocznie poinformowani.

Dyrektor Przedszkola nr 18 w Gdyni – Hanna Gągała

Data wydarzenia: 
05/04/2019